Võimalused Volvo kontsernis

Saage osaks millestki suurest

Me kuulume Volvo kontserni. Meie eesmärk on saada jätkusuutlike veonduslahenduste alal ülemaailmseks liidriks. See on ambitsioonikas, kuid seda oleme ka meie. Ja olete ka teie. Külastage karjääri lehte, et tutvuda võimalustega.

Külastage Volvo kontserni karjäärivõimaluste lehte