0 ÕNNETUST

Enam kui 1,2 miljonit inimest sureb igal aastal liikluses. See tähendab 3400 inimest päevas. Või 10 reisilennuki täit.

Meie ülesanne on kaitsta neid, kes sõidavad meie veokitega. Ja kaitsta neid, ke liiguvad veokite ümbruses. Meie visioon on, et ükski Volvo veok ei satuks õnnetusse.


Mida rohkem teame, seda ohutumalt saad end tunda

Nad on 24/7 valves. Ja on seda olnud aastast 1969. Meie õnnestuste uurimise osakond uurib õnnetusi, kus Volvo veoki juht või kõrvalistuja on avariis viga saanud.

Nad teevad selgeks, miks õnnetus toimus. Nad leiavad lahenduse, kuidas seda võiks järgmine kord ära hoida. Ja kasutavad uut informatsiooni selleks, et veokit turvalisemaks muuta.

Avariipaikadest saadud informatsiooni ei kasutata vaid meie veoki turvalisemaks muutmiseks. Me ka jagame informatsiooni, et panustada liikluse turvalisemaks muutmiseks üle maailma.

Päästes elusid enam kui 50 aastat

Päästes elusid enam kui 50 aastat

Meie veokite varustus muudab nad võimalikult turvaliseks. Üks neist päästab rohkem elusid kui ükski teine ohutuslahendus. See on lahend, mida tunnete väga hästi. Räägime turvavööst.

Kolmepunkti turvavöö on alates 1959. aastast meie veokite standardvarustuses.  See tagasihoidlik leiutis on Volvo kingitus maailmale.

Pea pool surmaga lõppenud õnnetustest, mis veokitega seotud, oleks võinud ära hoida, kui oleks kasutusel olnud turvavöö. On väga tähtis, et uus veokijuhtide põlvkond mõistaks, kui tähtis on turvavöö kasutamine.

Sest elude päästmine on meie jaoks tähtsam kui miski muu.

Our test facility is one of the most advanced in the world.

Testing, testing

Our test facility is one of the most advanced in the world. And is used to test everything from crumple zones to the coffee maker.

Take a look around

Koos

Ei ole piisav kui muudame oma veokid turvalisemaks. Peame muutma maailma teed turvalisemaks.

Teeme koostööd poliitikute, ametnike ja teiste veokitootjatega, et muuta teed, sõidukid ja juhi ohutus paremaks.

Me jagame informatsiooni, mis meil on. Oleme pakkunud oma teadmisi ja kogemusi ülikoolidele, uurimislaboratooriumitele ja partnerorganisatsioonidele.

Miliganes liiklus teemaks on, me osaleme. See aitab meil õppida enam probleemidest, lahendustest ja kuidas tulevikuveokeid luua.

On vaid üks sobiv number

Lennunduses on seatud eesmärgiks õnnestusteta tulemused. Ja see lähenemine, et ühtki õnnestust ei toimu, on ka meie maanteetranspordi eesmärk.

Kasutades meie õnnetuste uurimise meeskonna andmeid, oleme identifitseerinud neli võtmevaldkonda, mis aitavad meie eesmärki saavutada: turvavöö, tähelepanematus, alkohol ja kiirus.

Dummy

Turvavöö

Kolmepunktiturvavöö on meie leiutus aastast 1959, mille patenti jagasime kogu maailmaga. Turvavöö on päästnud miljoneid elusid ja päästab ka tulevikus.

Rootsi maanteeameti poolt tehtud uurimus näitas, et 20 veokijuhti, kes avarii tulemusena 2005-2009 aastatel toimunud avariides surid turvavööd mitte kasutades, neist 19 oleks turvavöö kasutamisel ellu jäänud.

Turvavöö päästab juhi elu. Kahjuks vaid 50% juhtides kasutab neid tänapäeval. Seega teeme kõik endast oleneva, et julgustada veokijuhte enam turvavööd kasutama.

Tähelepanematus

Väsinud ja hajutatud tähelepanuga juhid on oht nii endale kui ka kaasliiklejatele. Väsimus on kõige tavapärasem põhjus veokitega seotud õnnetuste puhul.

Et paremini mõista juhi ja veoki omavahelist suhet, viime läbi erinevaid uurimusi. Ühes neist on 30 Volvo veokit varustatud eksperimentaalse tehnoloogiaga ja viie kaameraga, mis registreerivad tervet teekonda. Eesmärgiks on uurida detailselt olukordi, mille tulemuseks on õnnetus. Ja tagada, et veoki ohutussüsteemid toimivad eesmärgipäraselt.

Alkohol

Alkohol on osaline kolmandikus surmaga lõppevates õnnetustes. Kättesaadavad andmed näitavad, et professionaalsed veokijuhid on minimaalne osa liikluses olevatest joobes juhtidest. Aga kuna veokiga seotud õnnetuste tulemused võivad olla katastroofilised, on ka üks joobes veokijuht liiga palju.

Olime esimene veokitootja, kes alustas tehases alkolukkude paigaldamist. Ja oleme pakkunud praamitransporti pakkuvatele ettevõtetele tasuta alkomeetreid.

Oleme samuti osa mitmetes üle-Euroopalistes informeerimisprojektides, nagu näiteks Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu projekt ‘Safe & Sober’.

Kiirus

Suurendades kiirust 80 km/h kiirusele 90 km/h saja kilomeetrisel teekonnal võidate kaheksa minutit. Ja pikendate pidurdusteekonda 20 protsendi võrra.

Mitmed uuringudnäitavad, et hoides ühtlast madalat kiirust säästate nii aega kui ka raha, kuna kiiruse kõikumine toob kaasa suurema kütusekulu. Ühtlane madal kiirus vähendab ka õnnetuste riski, mis tähendab isikukahjusid ja kulutusi avariikahjustuste vähendamiseks.

Veokijuhtide koolituste eesmärk on muuta nad ohu-teadlikumaks, mis tähendab ka vähem stressi ja ohtu avariidesse sattumisel.

Dummy

Tuleviku veokid

Õnnetuste vältimiseks hakkavad tulevikus veokid omavahel ja ümbritseva keskkonnaga suhtlema. Omavahel suheldes suudavad nad reageerida olukordades, kus juht ei jõua.

Seelaadne tehnoloogia nõuab avatud ja konstruktiivset koostööd erinevate tootjate vahel ja ühiskonnas laiemalt. Ja kokkulepet standardse "keele" osas, mida sõidukid ja infrastruktuur saavad kasutada.

Töötame teistega, et luua intelligentseid süsteeme. Meie esmane ülesanne on muuta tehnoloogia kättesaadavaks, tagada, et see oleks lihtsalt kasutatav ja muuta liikluskeskkond ohutumaks nii meie veokijuhtidele kui ka teistele liiklejatele.