Koos

Ei ole piisav kui muudame oma veokid turvalisemaks. Peame muutma maailma teed turvalisemaks.

Teeme koostööd poliitikute, ametnike ja teiste veokitootjatega, et muuta teed, sõidukid ja juhi ohutus paremaks.

Me jagame informatsiooni, mis meil on. Oleme pakkunud oma teadmisi ja kogemusi ülikoolidele, uurimislaboratooriumitele ja partnerorganisatsioonidele.

Miliganes liiklus teemaks on, me osaleme. See aitab meil õppida enam probleemidest, lahendustest ja kuidas tulevikuveokeid luua.

On vaid üks sobiv number

Lennunduses on seatud eesmärgiks õnnestusteta tulemused. Ja see lähenemine, et ühtki õnnestust ei toimu, on ka meie maanteetranspordi eesmärk.

Kasutades meie õnnetuste uurimise meeskonna andmeid, oleme identifitseerinud neli võtmevaldkonda, mis aitavad meie eesmärki saavutada: turvavöö, tähelepanematus, alkohol ja kiirus.

Dummy

Turvavöö

Kolmepunktiturvavöö on meie leiutus aastast 1959, mille patenti jagasime kogu maailmaga. Turvavöö on päästnud miljoneid elusid ja päästab ka tulevikus.

Rootsi maanteeameti poolt tehtud uurimus näitas, et 20 veokijuhti, kes avarii tulemusena 2005-2009 aastatel toimunud avariides surid turvavööd mitte kasutades, neist 19 oleks turvavöö kasutamisel ellu jäänud.

Turvavöö päästab juhi elu. Kahjuks vaid 50% juhtides kasutab neid tänapäeval. Seega teeme kõik endast oleneva, et julgustada veokijuhte enam turvavööd kasutama.

Tähelepanematus

Väsinud ja hajutatud tähelepanuga juhid on oht nii endale kui ka kaasliiklejatele. Väsimus on kõige tavapärasem põhjus veokitega seotud õnnetuste puhul.

Et paremini mõista juhi ja veoki omavahelist suhet, viime läbi erinevaid uurimusi. Ühes neist on 30 Volvo veokit varustatud eksperimentaalse tehnoloogiaga ja viie kaameraga, mis registreerivad tervet teekonda. Eesmärgiks on uurida detailselt olukordi, mille tulemuseks on õnnetus. Ja tagada, et veoki ohutussüsteemid toimivad eesmärgipäraselt.

Alkohol

Alkohol on osaline kolmandikus surmaga lõppevates õnnetustes. Kättesaadavad andmed näitavad, et professionaalsed veokijuhid on minimaalne osa liikluses olevatest joobes juhtidest. Aga kuna veokiga seotud õnnetuste tulemused võivad olla katastroofilised, on ka üks joobes veokijuht liiga palju.

Olime esimene veokitootja, kes alustas tehases alkolukkude paigaldamist. Ja oleme pakkunud praamitransporti pakkuvatele ettevõtetele tasuta alkomeetreid.

Oleme samuti osa mitmetes üle-Euroopalistes informeerimisprojektides, nagu näiteks Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu projekt ‘Safe & Sober’.

Kiirus

Suurendades kiirust 80 km/h kiirusele 90 km/h saja kilomeetrisel teekonnal võidate kaheksa minutit. Ja pikendate pidurdusteekonda 20 protsendi võrra.

Mitmed uuringudnäitavad, et hoides ühtlast madalat kiirust säästate nii aega kui ka raha, kuna kiiruse kõikumine toob kaasa suurema kütusekulu. Ühtlane madal kiirus vähendab ka õnnetuste riski, mis tähendab isikukahjusid ja kulutusi avariikahjustuste vähendamiseks.

Veokijuhtide koolituste eesmärk on muuta nad ohu-teadlikumaks, mis tähendab ka vähem stressi ja ohtu avariidesse sattumisel.

Dummy

Tuleviku veokid

Õnnetuste vältimiseks hakkavad tulevikus veokid omavahel ja ümbritseva keskkonnaga suhtlema. Omavahel suheldes suudavad nad reageerida olukordades, kus juht ei jõua.

Seelaadne tehnoloogia nõuab avatud ja konstruktiivset koostööd erinevate tootjate vahel ja ühiskonnas laiemalt. Ja kokkulepet standardse "keele" osas, mida sõidukid ja infrastruktuur saavad kasutada.

Töötame teistega, et luua intelligentseid süsteeme. Meie esmane ülesanne on muuta tehnoloogia kättesaadavaks, tagada, et see oleks lihtsalt kasutatav ja muuta liikluskeskkond ohutumaks nii meie veokijuhtidele kui ka teistele liiklejatele.