Vahendid, millega kulutate vähem aega planeerimiseks ja administreerimiseks

Lihtsustage planeerimist

Kasutades teenust Veokijuhi töö- ja puhkeaeg, kulutate vähem aega planeerimiseks ja administreerimiseks. Näete, kui palju aega võivad juhid kulutada uute ülesannete täitmiseks töö- ja puhkeaja eeskirjade järgi. Sõidu-, puhke- ja mahalaadimisaegade andmeid saab näha viimase 30 päeva kohta, mis on vajalik arvete koostamiseks ja juhtide töötasu arvestamiseks.

Sõidumeeriku andmete kaugjuhitav allalaadimine

Juhi töö- ja puhkeaegu saab sõidumeeriku andmete põhjal kontoris kiiresti ja efektiivselt alla laadida veoki ja juhi asukohast sõltumata. See lihtsustab andmete ajakohasena hoidmist. 20-minutiline käsitsi allalaadimine jääb minevikku.

Säästes 20 minutit allalaadimisaega sõidumeeriku kohta, saab 40 veokiga veokipargis säästa kokku 13 tundi kuus. See annab aastas lisakuu, mida saab produktiivsemalt kasutada.

Johan Östberg

Tootespetsialist, Volvo Trucks

Põhiteave hoiab teid uuendustega kursis

Lihtne. Selge. Ja seaduslik

Juhi töö- ja puhkeaja eeskirjad, töötunnid, puhkeperioodide kasutamine ja muud. Dynafleet hoiab silma peal juhi kõikidel tegevustel, näidates põhiandmeid ekraanil ja juhi tegevusaruannetes. Juhi töö- ja puhkeaegade tugisüsteem kabiinis aitab juhil täita sõidu- ja puhkeaja eeskirju.

Põhieelised

  • Sõidumeeriku mäluandmete ja digitaalse juhikaardi andmete automatiseeritud allalaadimine Kõiki andmeid hoitakse Dynafleetis ja need on alati kättesaadavad.
  • Juhi sõidu- ja puhkeaegade prognoosi funktsioon jälgib juhi sõidu-ja puhkeaegu ning hoiatab veokipargi juhti enne mistahes seaduserikkumist.
  • Annab lähteandmed arvete koostamiseks ja juhtide töötasude arvestamiseks.
  • Sõidu- ja puhkeaegade seadusi on lihtsam hallata ja täita.
  • Planeerimine ja administreerimine on lihtsamad.
VT

Nüüd on õige aeg

Teie Volvo Trucksi müügiesindus võib aidata leida teile sobivad Dynafleeti paketid ja selgitada, kuidas sellest maksimaalselt kasu saada.

Leidke kohalik müügiesindus