Analüüsige veokijuhi käitumist andmete põhjal.

Kiirendamine, pidurid ja käitumine

Dynafleeti Ohutus annab teie vedude parandamiseks tugeva aluse. Veokijuhi käitumise, nagu järsu pidurdamise ja kiirendamise salvestamine näitab, millises valdkonnas on veel arenguruumi. See on hea lähtekoht veokijuhtide koolituse edendamiseks.

Ohutussüsteemide sekkumiste logi.

Aktiivse ohutussüsteemi sekkumine

Ohutusteenus logib ka sündmusi, kus veoki aktiivsed ohutussüsteemid (nagu esikokkupõrkehoiatus avariipidurdusega ja elektrooniline stabiilsusprogramm) sekkuvad vahejuhtumite või liiklusõnnetuste vältimiseks. Sagedasi sündmusi võib põhjustada keeruline liiklusolukord, mis nõuab tähelepanelikku ja ettevaatlikku sõidustiili.

Põhieelised

  • Faktipõhine alus ohutuse analüüsimiseks.
  • Pakub teateid, millele tähelepanu juhtida, ja aruandeid jälgimiseks.
  • Edendab ohutusteadlikku mõtteviisi ja vähendab liiklusõnnetusi.
  • Ohutus on konkurentsieelis.
VT

Avastage võimalused

Teie Volvo Trucksi esindus näitab teile, kuidas Dynafleeti Ohutus aitab kasutada veokite ja veokijuhtide kogu potentsiaali.

Leidke kohalik esindus