Vahendid, millega kulutate vähem aega planeerimiseks ja administreerimiseks

Juhi tööaja planeerimine lihtsustub

Planeerimisele ja haldusele kulub vähem aega. Vedude efektiivsemaks planeerimiseks annab Dynafleet teile hetkega teada, kui palju aega iga veokijuht saab kulutada uutele tööülesannetele EL-i sõidu- ja puhkeaega käsitlevate õigusaktide järgi. Üksikasjalikud andmed veokijuhi töö- ja puhkeaja kohta on kasulikud arvete koostamiseks ning veokijuhtide töötasude arvestamiseks.

Sõidumeeriku andmete kaugjuhitav allalaadimine

Kiire ja efektiivne Dynafleeti Veokijuhi töö- ja puhkeaeg võimaldab kontoris sõidumeeriku andmeid alla laadida olenemata veoki ja juhi asukohast. See lihtsustab andmete ajakohasena hoidmist. 20-minutiline käsitsi allalaadimine jääb minevikku.

Säästes 20 minutit allalaadimisaega sõidumeeriku kohta, saab 40 veokiga veokipargis säästa kokku 13 tundi kuus. See annab aastas lisakuu, mida saab produktiivsemalt kasutada.

Johan Östberg

Tootespetsialist, Volvo Trucks

Juhi töö- ja puhkeaja arvestus on muudetud lihtsaks.

Lihtne. Selge. Ja seaduslik

Juhi töö- ja puhkeaja eeskirjad, töötunnid, puhkeperioodide kasutamine ja muud. Dynafleet hoiab silma peal juhi kõikidel tegevustel, näidates põhiandmeid ekraanil ja juhi tegevusaruannetes. Veokijuhi töö- ja puhkeaegade tugisüsteem kabiinis aitab juhil täita sõidu- ja puhkeaja eeskirju.

Põhieelised

  • Sõidumeeriku mäluandmete ja digitaalse juhikaardi andmete automatiseeritud allalaadimine Kõiki andmeid hoitakse Dynafleetis ja need on alati kättesaadavad.
  • Juhi töö- ja puhkeaegade prognoosi funktsioon jälgib juhi töö- ja puhkeaegu ning hoiatab veokipargi juhti enne mistahes seaduserikkumist.
  • Annab lähteandmed arvete koostamiseks ja juhtide töötasude arvestamiseks.
  • Sõidu- ja puhkeaegade seadusi on lihtsam hallata ja täita.
  • Planeerimine ja administreerimine on lihtsamad.
VT

Nüüd on õige aeg

Teie Volvo Trucksi müügiesindus võib aidata leida teile sobivad Dynafleeti paketid ja selgitada, kuidas sellest maksimaalselt kasu saada.

Leidke kohalik müügiesindus