Miks me selle kalkulaatori välja töötasime?

Teadmine on tee muutustele ja meie veokite kogu elutsüklit arvutades on võimalik teha paremaid otsuseid veonduse keskkonnamõju vähendamiseks, millele tugineb kogu meie ühiskond.

Ei piisa sellest, et jälgida heitmeid ainult siis, kui veok on maanteel. Selle asemel peame jälgima kõike – kust tooraine pärineb, kui palju energiat ja materjale kulutame, milline on meie tehaste heitmetase ja kuidas saame ümbertöötlemise tõhusamaks muuta. Seetõttu rajasime näiteks maailma esimese CO2-neutraalse autotehase.

Loodame, et see läbipaistvus aitab meie klientidel mõista tervikliku lähenemise eeliseid, nii et koos saame võtta vastutuse, et jätkusuutlik veondus muutuks reaalsuseks.

Tehase sümbol

Tootmine

See kalkulatsioon hõlmab kogu tootmist, isegi tooraine kaevandamist, materjalide ja osade vedu ning ka kokkupanemist.

Veoki juhtimise sümbol

Kasutamine

See alajaotus käsitleb veoki kasutuskestuse keskkonnamõju, sealhulgas kütuse tootmist, kütusekulu ja hooldust.

Taaskasutamise tähisega veoki sümbol

Elutsükli lõpp

Umbes 85–90% Volvo veokist on taaskasutatav ja üks kolmandik uuest veokist on valmistatud taaskasutatavast materjalist. Kalkulatsioonid hõlmavad ümbertöötlemise heitmeid, jäätmeid ja taaskasutuse kulusid.

Paljajalu kõndimine maapinnal.

Ökoloogilise jalajälje kalkulaator

Kuidas saame paremini ökoloogilist jalajälge vähendada? Esimene samm on teada saada, milline on meie keskkonnamõju. Seetõttu töötasime välja ökoloogilise jalajälje kalkulaatori, et me kõik saaksime teha arukamaid ja jätkusuutlikumaid otsuseid.

Oleme silmitsi tulevikuga, mis sõltub sellest, kas inimkond võtab vastutuse planeedi ressursside kasutamise ja keskkonnamõju eest. See on väljavaade, mis nõuab meilt tervikpildi nägemist: kuidas meie veokid on toodetud, milline on nende heitmetase ja kuidas neid saab hiljem ümber töödelda.

Volvo Trucks saab uhkelt väita, et meil on faktid kogu elutsükli mõju kohta. Nii saame võtta vastutuse.

Lars Mårtensson

Volvo Trucksi keskkonna- ja innovatsioonidirektor

Kaks meest Volvo veokit remontimas

Kogu elutsükli jälgimine

Ökoloogilise jalajälje kalkulaator põhineb olelusringi hindamisel (Lifecycle Assessment – LCA), mis kasutab nn hällist hauani lähenemisviisi. See teadusasutustega välja töötatud meetod võtab arvesse kõiki veoki tootmise, kasutamise ja olelusringi lõpuga seotud tegevusi, millel on oluline keskkonnamõju. See hõlmab kõike, alates tooraine hankimisest kuni tootmisjääkide kõrvaldamise või ringlusse võtmiseni.

 

Oleme Volvo Trucksis LCA-meetodit kasutanud 1990. aastate algusest saadik ja sellel põhineb meie ökoloogilise jalajälje kalkulaator.

Volvo FH sõitmas päikesepaistelisel teel

Teadmised jätkusuutliku tuleviku jaoks

Kogu elutsükli kohta arvutusi tehes jagame selle viide ossa: materjalid ja tootmine, kütus, heitgaas, hooldus ja käitlemine elutsükli lõpus (taaskasutus). Enam kui 90% tavalise diiselveoki keskkonnamõjust ilmneb veoki tegeliku kasutamise ajal. Täiteaste, logistika, kaal ja pikkus, transpordiliikide tõhus koostalitlus, kütusesäästlik sõitmine ja ökoloogilise jalajälje kalkulaator kuuluvad kõik veonduse keskkonnamõju parandamise tervikpilti.

Veokite keskkonnamõju vähendamise üks suuri eeliseid on asjaolu, et veondus kuulub enamiku toodete elutsüklisse ning peaaegu kõike, mida enda ümber näeme, on mingis etapis veetud veokiga. Veondusettevõtete teadmiste suurendamine on loomulikult väga oluline, kuid laiemas plaanis on soovitatav suurendada teadlikkust kogu ühiskonnas, nii et ettevõtted saavad paluda veokipargi omanikel täita nende nõudeid keskkonnastandardite kohta.

Järgmise põlvkonna veokite loomine

Alates ökoloogilise jalajälje kalkulaatori esmakordsest kasutuselevõtmisest on seda teenust pidevalt arendatud parema oskusteabe ja uute andmetega. Elutsüklihinnangutest saadud andmed aitavad meil ka välja arendada järgmise põlvkonna Volvo veokeid. Kasutame seda suunisena alternatiivsete kütuste ja erinevate elektrifitseerimismudelite kallal töötamisel.

Ökoloogilise jalajälje kalkulaatori kasutamine tahvelarvutil kohvipausi ajal

Kuidas me oma arvutusi teeme

See on kõikehõlmav kalkulaator, mis annab teile lähenduse veoki tegelikust jalajäljest. Nende kalkulatsioonide taga on suur ja kompleksne andmebaas, mis põhineb ulatuslikel uuringutel ja veokite katsetustel. Kalkulatsioonide aluseks on tehtud elutsüklihinnangud. Need hõlmavad materjalide tootmist alates tooraine kaevandamisest ja lõpetades nii meie tarnijate kui ka meie endi Euroopa tootmistehastes kasutatavate komponentide tootmisega.

Hinnang hõlmab ka hooldust materjali taastöötlemise, tehastevahelise transpordi, kütuse tootmise ja heitgaasi kujul. Utiliseerimisetapi korral tõstab hinnangut see, kui järgmise toote jaoks ei toodeta uut metalli.

Mõju on analüüsitud kolmes valdkonnas:

  • Tootmine
  • Kasutamine
  • Elutsükli lõpp

Arve vaadates on selge, et kõige olulisemad tegurid, mis suurendavad keskkonnamõju, on kütusekulu, läbisõit, mootorid ja kütus.

Kasutamist saab peale mootorivaliku mõjutada muudegi vahenditega – näiteks veokijuhtide koolitus, rataste seadenurgad ja kokkujooks ning rehvirõhk. Ökoloogilise jalajälje kalkulaator viitab ka sellele, et kasulik on üle vaadata, kuidas haldame veokiparke ja koolitame veokijuhte.

Jalajälje kalkulaator

Abistame meelsasti teie veokipargi täiustamisel!

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas saate keskkonnamõju vähendada, võtke ühendust kohaliku müügiesindusega.

Leidke kohalik esindus