Volvo FMX-i jõuülekande tehnilised andmed

• Mootorid
• I-Shift
• I-Shifti topeltsidur
• I-Shifti tarkvarapaketid
• Powertronic

• Tagateljed
• Tagatelje ülekandearvud
• Jõuülekande kombinatsioonid
• Jõu väljavõtud

Mootorid

  D11K D13K
Heitenorm Euro 6 Euro 6
Silindrite arv 6 6
Töömaht 10,8 dm³ 12,8 dm³
Kolvikäik 152 mm 158 mm
Silindri läbimõõt 123 mm 131 mm
Surveaste 17:1 18:1 (420, 460, 500 hj), 17:1 (540 hj)
Säästlik pöörlemissagedus 1000–1500 p/min 950–1400 p/min
Heitgaaspiduri võimsus 160 kW (2400 p/min) 200 kW (2300 p/min)
VEB pidurdusvõimsus 290 kW (2400 p/min)  
VEB valikvarustus  
VEB+ pidurdusvõimsus   375 kW (2300 p/min)
VEB+   valikvarustus
Õlifiltrid 2 täisvoolu-, 1 osavoolufilter 2 täisvoolu-, 1 osavoolufilter
Õlimaht vahetamisel, k.a filtrid 36 l 33 l
Jahutusvedeliku üldkogus 36 l 38 l

Nõuded kütusele

Väävlivaba kütus (EN590, max 10 ppm väävlit)
Biodiislikütus, 2. põlvkond (EN 15940, sünteetiline diisel)

  

Mootoriga ühendatud jõuväljavõtt

  Pöördemoment Ülekandearv
EPTT650 650 Nm* 1.26:1
EPTT1000 1000 Nm* 1.26:1
Pöördemoment sõitmise ja seismise ajal.
D11K – VÕIMSUS/PÖÖRDEMOMENT

D11K – VÕIMSUS/PÖÖRDEMOMENT

Netovõimsus EL 582/2011 kohaselt.

 

 

D11K330 (243 kW)  
Max võimsus pööretel 1600-1900 p/min 330 hj
Max pöördemoment pööretel 950-1400 p/min 1600 Nm
D11K380 (280 kW)  
Max võimsus pööretel 1700–1800 p/min 380 hj
Max pöördemoment pööretel 950–1400 p/min 1800 Nm
D11K430 (316 kW)  
Max võimsus pööretel 1700–1800 p/min 430 hj
Max pöördemoment pööretel 1000–1400 p/min 2050 Nm
D11K460 (338 kW)  
Max võimsus pööretel 1700–1800 p/min 460 hj
Max pöördemoment pööretel 1050–1400 p/min 2200 Nm
D13K – VÕIMSUS/PÖÖRDEMOMENT

D13K – VÕIMSUS/PÖÖRDEMOMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

Netovõimsus EL 582/2011 kohaselt.

 

 

 

 

 

 

 

 

D13K420 (309 kW)  
Max võimsus pööretel 1400–1800 p/min 420 hj
Max pöördemoment pööretel 860–1400 p/min 2100 Nm
D13K460 (338 kW)  
Max võimsus pööretel 1400–1800 p/min 460 hj
Max pöördemoment pööretel 900–1400 p/min 2300 Nm
D13K500 (368 kW)  
Max võimsus pööretel 1400–1800 p/min 500 hj
Max pöördemoment pööretel 980–1270 p/min 2500 Nm
D13K540 (397 kW)  
Max võimsus pööretel 1450–1800 p/min 540 hj
Max pöördemoment pööretel 1000–1460 p/min 2600 Nm
I-Shift

12-käiguline poolkäikude ja käigugruppidega käigukast, automatiseeritud käiguvahetusega. I-Shifti käigukasti saab varustada kompaktse kestuspiduri, jõuväljavõtu, roolivõimendi avariipumba ja õlijahutiga.

Tehnilised andmed

Tüüp
Kõrgeim käik
Mootori pöördemoment
Autorongi max täismass
AT2412F Otseülekandega 2400 Nm 44 t
AT2612F Otseülekandega 2600 Nm 100 t
ATO2612F Kiirkäiguga 2600 Nm 100 t

I-Shifti topeltsiduri tehnilised andmed

Tüüp Kõrgeim käik Max pöördemoment (Nm) Autorongi max täismass (t)
SPO2812 Kiirkäiguga 2800 80

I-Shifti tarkvarapaketid

Põhiversioon (TP-BAS)
TP-BAS on standardne tarkvarapakett, mis tarnitakse koos I-Shiftiga ja sisaldab käigukasti põhifunktsioone igasuguste sõidutingimuste jaoks.

I-Shifti käiguvahetustarkvara jaotusvedude jaoks (TP-DIST)
TP-DIST kohandab käigukasti tööomadused sobivaks jaotusvedude eritingimustega. See tarkvarapakett sisaldab funktsioone, mis parandavad manööverdusvõimet paigaltvõtul ning kitsastes kohtades ja väikesel kiirusel sõitmisel.

I-Shifti käiguvahetustarkvara ehitusrakenduste jaoks (TP-CON)
TP-CON kohandab käigukasti funktsiooni sobivaks ehitussegmendi eritingimustega. See tarkvarapakett sisaldab funktsioone, mis parandavad manööverdusvõimet paigaltvõtul ning kitsastes kohtades ja väikesel kiirusel sõitmisel. See tarkvara sobib ka raskemate teeolude korral.

I-Shifti käiguvahetustarkvara kaugvedude jaoks (TP-LONG)
TP-LONG sisaldab nutikaid funktsioone, mis minimeerivad kütusekulu. See tarkvarapakett on ideaalne kaugvedudeks, kus põhirõhk on kütusesäästlikkusel. See pakett sisaldab ka I-Roll funktsiooni.

Raskeveod (TP-HD)
TP-HD optimeerib käiguvahetuse sobivaks raske (üle 85 t) autorongiga sõitmiseks. Sõltumata autorongi täismassist, saab juht alati optimeerida juhitavust, valides või välja lülitades raskevedude režiimi ja rakendades kaugvedude režiimi. Tarkvarapaketi funktsioonid annavad
eeliseid ka mitut haagist vedavate veokite korral.

I-Shifti tarkvarapaketid

Müügivariandid TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Jõuväljavõtu põhifunktsioonid (APF-BAS)
Jõuväljavõtu laiendatud funktsioonid (APF-ENH) o o o o o
Käiguvahetuse põhiseadistus (AMSO-BAS)
Käiguvahetuse (sh kiire allavahetuse) täpsem seadistus (AMSO-AUT) o o o
Erirakendustega seotud põhifunktsioonid (AVO-BAS)
Täiustatud sõiduomadused halbades teeoludes (AVO-ENH) o o o
Käiguvahetuse põhirežiim
Erk käiguvahetus
Käigukastiõli temperatuuri jälgimine
Kiire stardi rakendus
I-Roll (•)
Nutikas püsikiiruse regulaator (•)
Paigaltvõtmise juhtimine
Täiustatud käiguvahetusrežiim (autorongi täismass ≤ 85 t)
Täismassi kontroll raskevedudel (85 t < täismass ≤ 180 t)
Eriti aeglane roomekäik* (ASO-ULC) o o o
Roomekäik* (ASO-C) o o o
Mitme kiirusega tagasikäik* (ARSO-MSR) o o o
GPS-i andmeid kasutav I-See o o

Standardvarustuses (•) Funktsiooni saab kasutada, kui TP-LONG on rakendatud. o Valikvarustuses – Ei ole kasutusel
* Ainult AT2612F, ATO2612F, ARSO-MSR nõuab ASO-ULC või ASO-C olemasolu.
** Ainult AT2612F ja ATO2612F

I-Shifti funktsioonide selgitus

Käiguvahetuse põhirežiim
Valib automaatselt 1.–6. käigu hulgast sobivaima paigaltvõtuks. Arvestab tegelikku täismassi ja teekallet.

Erk käiguvahetus
Käiguvahetamine toimub tavalisest kiiremini ja sujuvamalt, kasutatakse arukalt sidurit ning mootorpidurit ja keskpidurit.

käiguvahetuse reguleerimine
Võimaldab automaatrežiimil mootoriga pidurdades korrigeerida käiguvalikut käigukangi nuppude abil.

Käigukastiõli temperatuuri jälgimine
Õlitemperatuuri näit esitatakse juhi infoekraanil.

Täiustatud käiguvahetusrežiim
Koostöös EBS ja ECS süsteemiga lihtsustab paigaltvõtmist ja manöövreid kitsastes kohtades. Maksimeerib VEB/VEB+ pidurdusvõimsust, valides käigu, mille korral mootori pöörded on kõrged. Kui mootorpidurduse ajal vahetatakse käiku, rakendab programm mootorpidurduse täienduseks rattapidurid.

Paigaltvõtmise juhtimine
Optimeerib käiguvahetust ja EBS-i funktsioone aeglasel manööverdamisel. Tagab ka, et mägistardi abisüsteem rakendub ainult tõusu korral.

I-Roll
Vabaveeremisfunktsiooni automaatne sisse-ja väljalülitamine kütusekulu vähendamiseks. I-Roll funktsioon rakendub, kui mootorilt ei vajata veo- ega pidurdusjõudu, nt tasasel teel inertsiga veeredes.

Nutikas püsikiiruse regulaator
Töötab koos püsikiirust jälgiva pidurdussüsteemiga ja tagab, et lisapidureid ei rakendata ilma vajaduseta. See võimaldab veelgi paremini kasutada vaba veeremise hoogu.

I-See
Nutikas I-Shifti tarkvara, mis salvestab topograafilised andmed ja kasutab seda infot kütuse säästmiseks ja sõidumugavuse suurendamiseks. Andmed salvestatakse andmebaasi, kus need on kättesaadavad ka teistele I-See kasutajatele. I-See tellimisel saate ka püsikiiruse regulaatori I-Cruise. (I-Cruise’i saab tellida ka eraldi.)

Täismassi kontroll raskevedudel
Optimeerib käiguvalikut raske (85–180
tonni) autorongiga sõitmisel.

Lisafunktsioonid

Jõuväljavõtu täiustatud funktsioonid
Mitmed funktsioonid, mis hõlbustavad jõuväljavõtu kasutamist.

Täpsem käiguvahetus, sh allavahetus
Käikude valik käigukangi nuppudega paigaltvõtul ja automaatrežiimil sõitmisel. Käikude kiire allavahetuse funktsioon lülitab sisse maksimaalseks kiirendamiseks sobivaima käigu.

Täiustatud sõiduomadused – halvad teeolud
Mitmesugused funktsioonid, mis kohandavad käiguvahetusi ning lihtsustavad paigaltvõtmist ja sõitmist raskesti läbitaval maastikul ja mägistel teedel.

Powertronic

Täisautomaatne käigukast koos hüdrotrafo ja õlijahutiga. Vahetab käike võimsuskaota. Powertronic-käigukasti saab tehases varustada jõuväljavõtu, integreeritud kestuspiduri ja roolivõimendi avariipumbaga.

Powertronic

Tüüp Kõrgeim käik Max pöördemoment (Nm) Autorongi max täismass (t)
PT2106 Otseülekandega 2100 44
PT2606 Otseülekandega 2600 60

Powertronic, integreeritud käiguvahetusrežiimid

Ökonoomne

Tagab optimaalse kütusesäästu. Käiguvahetus toimub kõige ökonoomsematel pööretel.

Jõudlus

Kasutatakse siis, kui on vaja suuremat võimsust. Käiguvahetus toimub kõrgematel mootoripööretel.

Tagateljed

Tüüp Telg Ülekanne Max pöördemoment (Nm) Max teljekoormus / koormus tandemteljele (t) Autorongi max täismass (t)
Üheastmelise reduktoriga          
RSS1344C/D Üksiktelg Hüpoidülekanne 2600 13 44
RSS1356 Üksiktelg Hüpoidülekanne 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Üksiktelg Hüpoidülekanne 3550 13 70
RTS2370A Tandemtelg Hüpoidülekanne 3550 23 80
RSS1144 Üksiktelg Hüpoidülekanne 2800 11.7 44
Rummureduktor          
RSH1365 Üksiktelg Ringhammastega koonusülekanne 2400 13 65
RSH1370F Üksiktelg Koonilised kaldhammasrattad 3550 13 70
RTH2610F Tandemtelg Koonilised kaldhammasrattad 3550 26 100
RTH3210F Tandemtelg Koonilised kaldhammasrattad 3550 32 100
RTH3312 Tandemtelg Koonilised kaldhammasrattad 3550 33 120
           

Tagatelje ülekandearvud

RSS1144 RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1365 RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1 2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.61:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1 2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1

3.76:1

3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 4.12:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.55:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1   4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
  3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1   5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
  3.70:1   4.11:1 4.13:1     4.55:1 4.55:1 7.21:1
  4.11:1     4.50:1     5.41:1 5.41:1  
  4.63:1     5.14:1     6.18:1 6.18:1  
  5.29:1     5.67:1       7.21:1  
        6.17:1          

RSS1344D jaoks.

Jõuülekande kombinatsioonid

  D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Powertronic                
PT2106        
PT2606        
                 
I-Shift                
AT2412F    
AT2612F
ATO2612F
                 
I-Shifti topeltsidur                
SP02812          
Üheastmelised teljed                
RSS1144A
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSS1144
Rummureduktoriga teljed                
RSH1365  
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
                 
Vedav esisild / jaotusvedude veoki käigukast                
FAA11/FAA21/V2501TB

Jõuväljavõtuvariandid

MOOTORIL

PTER-DIN
Mootori tagaosaga ühendatud jõuväljavõtt hüdropumba otsekäitamiseks

PTER1400
Mootori tagaosaga ühendatud jõuväljavõtt hüdropumba kinnitusäärikuga.

PTER100
Mootori tagaosaga ühendatud jõuväljavõtt hüdropumba kinnitusäärikuga.

KÄIGUKASTIL

PTR-F
Äärikühendus, väike või suur pöörlemissagedus.

PTR-FL/FH
Äärikühendus, väike või suur pöörlemissagedus.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Väikese/keskmise/suure pöörlemissagedusega, DIN-liitmik hüdropumba otseühendamiseks.

PTRD-F
Suure pöörlemissagedusega, ühendusäärikuga kardaanvõlli otseühendamiseks.

PTRD-D
Suure pöörlemissagedusega, kahe ajamiga. Ees ja taga DIN-ühendused hüdropumpade otseühendamiseks.

PTRD-D1
Suure pöörlemissagedusega, kahe ajamiga. Taga äärik- ja ees DIN-ühendus.

PTRD-D2
Suure pöörlemissagedusega, kahe ajamiga taga ja ühe ajamiga ees. Kaks äärikühendust taga, üks DIN-ühendus ees.  

Leidke kohalik esindus

Minge Volvo FMX-ile lähemale

Komplekteerige ideaalne veok. See kõik toimub koos kohaliku Volvo Trucksi müügiesindajaga.

Leidke kohalik esindus