Veokid

Korrastatud töökoht

Tänu eriomaselt selgele ja lihtsale disainile on Volvo armatuurlauas ühendatud klassikaline Skandinaavia stiil funktsionaalsuse ja kasutuslihtsusega.
Carin Larsson
Armatuurlaua ümberkujundamist juhtis Volvo kontserni tootedisaini osakonna interaktsiooni vanemspetsialist Carin Larsson.

Veoki armatuurlaud on olemuslikult see koht, kus sõiduk ja juht kohtuvad. See on koht, mille kaudu sõiduk ja juht suhtlevad kõige rohkem, ning selle kujundus on juhi sõidukogemuse jaoks keskse tähtsusega. See peab võimaldama juhil tegutseda nii ohutult ja tõhusalt, kui vähegi võimalik, tagades info kerge kättesaadavuse ja funktsioonide lihtsa kasutatavuse.

Esimene samm Volvo veokite uusima armatuurlaua kujundamisel oli teha kindlaks, milliseid elemente kõige enam kasutatakse. Pärast põhjalikku uuringut, mis hõlmas vaatlusi ja vestlusi veokijuhtidega, tabas disainimeeskonda mõningate tulemuste suhtes üllatus.

„Saime teada, et paljud armatuurlaual olevad mõõdikud on seal lihtsalt vanast harjumusest – mitte keegi pole kunagi nende vajadust kahtluse alla seadnud,” teatab Carin Larsson, Volvo kontserni veokitehnoloogia osakonna tootedisaini valdkonna koostoime vanemspetsialist. „Aga see on üks disaineri peamisi ülesandeid. Sa pead pidevalt kõike kahtluse alla seadma ja teadma, kus on piirid, sest ainult nii on võimalik luua midagi paremat.”

Kõige selle tulemusena on paljud väiksemad mõõdikud armatuurlaualt eemaldatud ja asendatud digitaalsete näidikutega. Kaks peamist mõõdikut – spidomeeter ja tahhomeeter, mis enamasti asetsevad külg külje kõrval – on ühendatud üheks tsentraalseks näidikuks. Tulemuseks on puhtam ja tasakaalustatum armatuurlaud ning ainulaadne disain. 

„Ruum on väga oluline, sest see muudab olemise rahulikumaks ja selgemaks,” räägib Larsson. „Mõnel armatuurlaual on niivõrd palju erinevaid tulukesi ja näidikuid, et see näeb välja nagu jõulupuu. Juhis võib see aga segadust tekitada ja tema tähelepanu kõrvale juhtida. Disaini lihtsustades saab armatuurlaua muuta märksa otstarbekamaks.” 

Sama põhimõtet on rakendatud ka ülejäänud armatuurlaua suhtes: suured selgelt märgistatud juhtnupud on paigutatud nii, et iga funktsiooni oleks lihtne üles leida. Eesmärk on tagada, et juht saaks keskenduda teele ega peaks mõõdikuid ja nuppe taga otsima. Oluline on seegi, et kogu kabiini sisemus moodustaks ühtse terviku, sest nii tajub seda juht.

On täiesti selge, et inimese-veoki koostöö on kesksel kohal disainitöös, mida viivad ellu Carin Larsson ja Volvo kontserni veokitehnoloogia osakonna meeskond. „Inimese ja masina vahelise interaktsiooni disaineritena oleme kujundusprotsessi kaasatud algusest peale tagamaks, et kõigi nende erinevate elementide paigutuse taga oleks ka tervet mõistust ja loogikat,” lisab Carin Larsson. „Mõnes ettevõttes tehakse esmajärjekorras riistvara disain, mis seejärel antakse üle interaktsioonimeeskonnale, kes peab olemasolevaga kohanduma. Selle tagajärjel kannatavad aga lõpptoote süsteemide vastastiktoime ja funktsionaalsus.”

Disainerina tuleb sul kõiges kahelda ja kõik proovile panna. Ainult nii saad teha midagi teistsugust ja luua midagi paremat.

Peale praktilisuse ja funktsionaalsuse rõhutab korras ja tasakaalustatud armatuurlaud ka Skandinaavia veokitele omast minimalistlikku esteetikat, mis on samuti üks disainerite põhiteemasid. Ideaalis peaks kabiini sisemus olema niivõrd ainukordne ja eristuv, et juht taipaks juba rooli taha istudes, et sõidab Volvo veokiga. 

„Volvo on tippkaubamärk ja see peab kajastuma ka disainis. Kliendid on öelnud, et nad tajuvad kvaliteeti juba kabiini astudes – seega edastab armatuurlaud olulist sõnumit.” 

Carin Larsson

Ametinimetus: interaktsiooni vanemspetsialist, tootedisaini valdkond, Volvo kontserni veokitehnoloogia osakond
Vanus: 45.
Tööstaaž Volvos: 11.
Töökoht: Euroopa disainistuudio Volvo kontserni veokitehnoloogia osakonnas Göteborgis Rootsis.