Veokid

Elektriveokite KKK 

 

Elektromobiilsus on valdkond, mis on endiselt seotud mitme küsimusega. Näiteks keskkonnamõju, laadimise ja sõiduulatusega. Altpoolt leiate sageli esitatavad küsimused ja meie vastused neile, sorteerituna kolme kategooriasse.

 

Ühiskond/jätkusuutlikkus

Toode ja teenused

Tegevusvaldkond    

Ühiskond/jätkusuutlikkus

Elektromobiilsus viitab sõidukitele – sealhulgas autodele, bussidele, rongidele ja veoautodele –, mis sõidavad täielikult või osaliselt elektriga, mille pardal on vahendid energia salvestamiseks ja mida tavaliselt laaditakse elektrivõrgu kaudu. Põhiline elektrilise jõuülekandega sõidukitüüp on akuelektrisõiduk, kuid on ka vesinikul töötavaid elektrisõidukeid, mida nimetatakse kütuseelemendiga elektrisõidukiteks. Elektromobiilsus hõlmab ka laadimistaristut ja tugiteenuseid, mis võimaldavad planeerida sõiduulatust ja marsruuti ning muid funktsioone.

Paljud ettevõtted sõnastavad ambitsioonikaid CO2-eesmärke, et täita näiteks Pariisi kokkulepet ja elektriveokid on üks vahend nende eesmärkide saavutamiseks. Seda tehnoloogiat arendavad kindlasti ka karmimad süsinikuheite eeskirjad ning soov parema õhukvaliteedi ja väiksema müra järele, eriti suurtes linnapiirkondades. Teine oluline tegur on veonduse tõhusus. Elektriveokitel on võimalik toimetada kaupa kohale öösel ja tipptundidel ning nendega pääseb ligi rohkematesse kohtadesse kui diiselmootoriga veokitega, sealhulgas hoonetesse.

Akuga elektrisõiduk kasutab energiat, mis on elektrivõrku kasutades akudesse laetud. Kütuseelemenditehnoloogiat kasutav elektrisõiduk töötab vesinikuga, mis muudetakse sõidu ajal elektriks.

Elektriveoki keskkonnamõju on veoki kasutamisel väga väike, tootmise ajal aga veidi suurem. Kuna aga veokite kasutusmäärad on kõrged, on seda võimalik kiiresti kompenseerida. Elektrilised jõuülekanded on energiatõhusamad ja nende mõju keskkonnale on kõige väiksem, kui nad kasutavad taastuvatest allikatest toodetud elektrit. 

Elektrisõiduk on nullheitmetega ja tekitab oluliselt vähem müra kui sisepõlemismootoriga sõiduk. Heitmed eralduvad tootmise ajal ja sõitmise ajal pidurdades, teekatte kulumise tõttu jne.

Sellele küsimusele vastamiseks peate vaatama sõiduki kogu elutsüklit, sealhulgas toorainet, tootmisprotsessi ja kasutamist. Elektriveoki tootmise ajal eraldub rohkem süsihappegaasi, kuid kasutamisel üldiselt palju vähem. Kohalikul energiavalikul – näiteks kivisöe kättesaadavusel võrreldes tuule- või päikeseenergia kättesaadavusega – on aga oluline mõju sõiduki üldisele keskkonnamõjule. Lisateavet ja täpseid arvutusi leiate Volvo Trucksi ökoloogilise jalajälje kalkulaatorist.

Jah, umbes 90% traditsioonilise diiselmootoriga veoki elutsükli aja tekkivast keskkonnamõjust tuleneb selle kasutamisest. Taastuvatest allikatest toodetud elektriveokite kasutamise mõju on palju väiksem. Teeme Volvos kõvasti tööd selle nimel, et tooraine ammutatamiseks kasutataks säästvaid meetodeid ja et akude tootmine mõjutaks kliimat minimaalselt. Lisateavet ja täpseid arvutusi leiate Volvo Trucksi ökoloogilise jalajälje kalkulaatorist.

Nõuame, et kõik meie tarnijad ja nende tarnijad järgiksid meie väärtusi seoses inimõiguste, keskkonna ja ärieetika austamisega. 

Liitiumioonakud sisaldavad teatud haruldasi materjale, nagu haruldasi raskmetalle ja muldmetalle. Mõned haruldased materjalid, mida võib leida liitiumioonakudes ja muudes elektromobiilsuse komponentides, pärinevad mõnikord allikatest, mille kaudu saavad otseselt või kaudselt kasu päritolupiirkonna relvastatud rühmad. Sageli nimetatakse neid materjale konflikte põhjustavateks mineraalideks. Volvo Trucks hindab kogu oma tarneahelat tagamaks, et kogu tema veoautoakudes kasutatav tantaal, volfram, telluur, kuld ja koobalt pärineb konfliktivabadest allikatest.

Siiani on läbikulunud akude arv olnud üsna väike, kuid elektriveokite tootmist suurendades kasvab vajadus ringlussevõtu ja taaskasutamise järele. Selleks valmistumiseks teeb Volvo Trucks jäätmekäitlusettevõtete ja teiste partneritega koostööd, et võtta maksimaalselt palju elektriakusid ringlusse. Samuti uurime vanade akude teistkordset kasutusvõimalust, et leida viise nende kasuliku eluea pikendamiseks muudel tegevusaladel, näiteks energia salvestamisel hoonetes.B14

Me kasutame terviklikku lähenemisviisi nii kogu elutsüklile kui ka tarneahelale, sealhulgas tarnijatele, materjalidele, logistikale, tootmisele ja ringlussevõtule. See hõlmab nii jõuülekande ja akude tootmist kui ka kasutatavaid materjale.

See on riigiti väga erinev. Kuid üldiselt kasvab taastuvatest allikatest toodetud energia kättesaadavus kiiresti ja see energia on sageli kuluefektiivsem kui fossiilkütused. Lisateavet ELi energialiikide jaotuse kohta leiate Volvo Trucksi ökoloogilise jalajälje kalkulaatorist.

Usume, et aastaks 2030 sõidab 50% kõigist Euroopas müüdavatest Volvo veoautodest elektri jõul, kasutades kas akusid või kütuseelemenditehnoloogiat.

Tööstuse vaatenurgast on see teadmiste arendamine selle kohta, kuidas tehnoloogiat kõige tõhusamalt kasutada, optimeerides marsruute, aku energiatarbimist, hooldusgraafikuid ja veokite saadavust. Ühiskonna vaatenurgast tuleb ülemineku soodustamiseks kasutada toetusi, et aidata luua laadimistaristut ja võrguvõimsust suure hulga sõidukite toetamiseks. Peamine tegur on vajadus jätkusuutliku transpordi järele. See jääb lähitulevikus ülemineku taga olevaks liikumapanevaks jõuks.

Elektrisõidukid vajavad laadimiseks palju energiat. Üks viis selle haldamiseks on julgustada kasutajaid laadima oma sõidukeid öösel ning jaotada ja tasakaalustada nõudlust nii suurte võrkude kui ka kohalike võrkude vahel. Praegu tehakse suuri investeeringuid – ja neid on hädasti vaja – taristu arendamisse ja lisa laadimisjaamade paigaldamisse. Esialgu tuleb enamikke veokeid laadida oma enda laadimisjaamas. Rõhutame Volvos vajadust, et valitsused pakuksid toetusi avalike laadimisjaamade paigaldamisel, millel on suur võimsus ja piisavalt ruumi veokitele. 

Jälgime tähelepanelikult taaskasutustehnoloogiate arengut ja osaleme mitmetes projektides, kus elektrisõidukite akusid hakatakse pärast tööea lõppu kasutama muudes rakendustes, näiteks päikeseenergiasüsteemides energia salvestamiseks. 

Tooted ja teenused

Kuna elektriveokid ei tooda heitgaase, saavad nad teha tarneid ka heitmevabades tsoonides. Lisaks on need vaiksemad, mis tähendab, et nad saavad sõita linnas öisel ajal, kui teised raskeveokid seda teha ei tohi. Selle tulemusena võivad elektriveokid suurendada ettevõtte tootlikkust. Veokid võivad olla sõidus, kui ummikuid on vähem, ning toimetada kaupa kohale kiiremini ja hõlpsamalt. Samuti parandavad need tootlikkust, kuna suudavad väiksema liiklusega aegadel teha rohkem sõite ja jõuavad tänu vaiksele töötamisele lõpp-tarnepunktile veelgi lähemale.

Varustame juba jaotus- ja prügivedudega tegelevaid ettevõteteid keskmise kandevõimega elektriveokitega. Need on Volvo FL Electric ja FE Electric Euroopas ning Volvo VNR Electric USA-s. 2021. aasta jooksul hakkame müüma elektrimootoriga raskeveokeid Volvo FH, Volvo FM ja Volvo FMX. Neid veokeid kasutatakse Euroopas piirkondlikeks ja linnasisesteks ehitusvedudeks. 

Meil on täiustatud simulatsioonitööriistad, mis põhinevad meie mitmeaastasel elektrisõidukite kasutamise kogemusel äritegevuses. Meie raskeveokite tulemus põhineb piirkondlikul jaotusvedude sõidutsüklil, kasutades Volvo FH 4x2 sadulveokit, mille keskmine autorongi täismass on 35 tonni. Meie raskeveokite autorongi täismass on kuni 44 tonni. 

Kui tarnime veokit, hindame koos kliendiga hoolikalt marsruuti ja arvutame välja, kus on vaja veondusnõuete täitmiseks laadida. Volvo uurib pidevalt uusi lahendusi ja koostöövõimalusi, mis on seotud meie sõidukite laadimisega.

Esmalt eeldame, et enamus veokeid laetakse öösel kodubaasis. Kui elektrisõidukid muutuvad levinumaks, siis tekib vajadus ja võimalus neid paljudes erinevates kohtades laadida, näiteks laadimisplatsidel, hooldustöökodades, veoautode peatuspaikades ja muudes veokite parkimiskohades.

Meie raskeveokeid saab laadida kuni 43 kW vahelduvvoolulaadijaga (näiteks kasutades laadimiskappi) ja alalisvoolusüsteemiga (statsionaarne laadimisjaam), mille võimsus on 250 kW.

Vahelduvvoolulaadija kasutamisel kulub akude täislaadimiseks umbes 9 tundi. Alalisvoolulaadijaga lüheneb laadimisaeg ligikaudu 2 tunnini. Akut saab kiiremini laadida kuni 80% täituvuseni täpselt samamoodi nagu nutitelefoni, sest laadija aeglustub protsessi lõpu poole, et kaitsta akuelemente.

Hetkel pakuvad meie elektriveokid kuni 300 km sõiduulatust. Sõiduulatus sõltub aga suurel määral välistingimustest, nagu ilmastik ja tuuletakistus, lisaks veoki kaal ja juhi sõidustiil. Sõiduulatust ja kasutuskestus saab pikendada kasutades säästlikke sõidurežiime, koolitades juhti ning jälgides hoolikalt juhiseid seoses akude laadimise ja haldamisega. Vaatame tähelepanelikult iga kliendi olukorda ning koostame võimalikud marsruudid ja laadimisstrateegiad. Kliendid saavad kasutada veoki kasutamise jälgimiseks ja planeerimiseks digitaalseid tööriistu, et aja jooksul laadimismustreid parandada. 

Kiireim meetod on kuni 250 kW alalisvooluga laadimine, kus laadimisaeg tühjast täislaetuni on umbes 2 tundi.

Juht saab veoki näidikuplokil laetuse taset jälgida. Seda saab jälgida ka eemalt Volvo Connecti portaali kaudu, mille erinevad vaated näitavad veoki asukohta ja hetke laadimisolekut. Volvo MyTrucki rakendusel on ka laetuse jälgimise funktsioon ja elektriveokite jaoks rida muid kasulikke funktsioone. 

Volvo Connecti portaalis on funktsioon marsruudi ja sõiduvahemiku planeerimiseks, mis võimaldab klientidel planeerida marsruute ja neid veoki näidikuploki kaudu juhiga jagada. See muudab sõiduvahemiku arvutamise lihtsaks ja annab võimaluse teha rohkem tarneid vastavalt aku laadimisolekule. 

Volvo elektriveokite hooldusleping hõlmab akude jälgimist, mille puhul tagatakse nende mahutavuse säilimine kogu kasutuskestuse jooksul. Leping tagab ka aku toimimise, mis ületab veokiga kaasatuleva kaheaastase jõuülekande garantii.

Volvo elektriveokid vastavad samadele kõrgetele liiklusohutuse standarditele nagu meie teised veokid ja pakuvad samu ohutussüsteeme nagu diiselmootoriga mudelid. Lisaks on elektriveokitele lisatud konkreetsed kokkupõrke stsenaariumid, et kontrollida aku paigalduse ja muude elektriliste komponentide kokkupõrkekindlust. Lisaks oleme teinud kõik endast oleneva, et veoki 600-voldine elektrisüsteem oleks veoki kasutamisel ja hoolduse ajal ohutu.

Tavaliselt õpivad kasutajad veoki tööpõhimõtteid ja tunnevad end väga kiiresti olemasoleva sõiduvahemikuga mugavalt. Kui aku laetus langeb veoki sõidu ajal nulli, on olemas teatud varuenergia võimalus, mis aitab juhil ohutusse kohta jõuda.

Kasutame liitium-ioonakusid. Elektrilisi raskeveokeid pakutakse esialgu 5 või 6 akupaketiga. Iga akupaketi koguenergia on 90 kWh, mis tähendab koguenergiat kas 450 kWh või 540 kWh. Iga aku kaal on 505 kg. 

Akupaketid on kokku pandud meie enda tehastes tagamaks, et nad oleksid kõige kõrgema kvaliteediga ja neid oleks põhjalikult katsetatud. Kogu kasutuskestus võib varieeruda ja sõltub erinevatest teguritest, nagu kasutusmaht, sõidutsüklid, laadimine jne. Volvo jälgib pidevalt akusid ja pakub hoolduslepingut, mis tagab nende toimimise.

Volvo uurib ja pakub ümbertöötlemise, ringlussevõtu ja teise eluea lahendusi, kus akusid saab kasutada üsna erinevatel eesmärkidel.

Hooldusvälbad on ligikaudu samad, kuid võrreldes traditsiooniliste jõuülekannetega on hooldus erinev. Varuosade tarbimine sõltub transpordialasest rakendusest, veoki kasutuspiirkonnast ja paljudest muudest teguritest. Veokitega on kaugühendus, mille kaudu on võimalik teatada erinevate komponentide seisukorrast, mis tähendab, et nende tööea suurendamiseks on võimalik planeerida teeninduse ja hoolduse aegu.

Kõik elektriveokeid müüvad edasimüüjad on valmis võtma täit vastutust veokite tehnosüsteemide ja funktsioonide eest. Paljudel hooldustöökodadel on laialdased kogemused elektribusside hooldamisel.

Elektriveokite jõudluskõver erineb sisepõlemismootoriga veokite omast. Näiteks jõud rakendub kohe peale jala gaasipedaalile panekut. Asjaolu, et elektriveokitel on vähem käike, pakub ka teistsugust sõidukogemust.

Elektriveokid tekitavad vähem vibratsiooni ja vähem müra, mille tulemuseks on mugav ning lõõgastav sõidukogemus.

Võtke ühendust kohaliku Volvo edasimüüjaga ja registreerige oma soov.

Ökosüsteem koosneb kogu riistvarast, teenustest ja inimestest, kes vastutavad näiteks veoki funktsioonide ning sõiduulatuse jälgimise ja kaitsmise eest ning tagavad, et kliendid saaksid teha oma tarneid usaldusväärselt. See hõlmab selliseid valdkondi nagu laadimine, hoolduse planeerimine ja veoki kaugdiagnostika ning tarkvarateenused marsruutide ja sõiduulatuse optimeerimiseks.

Tarnisime klientidele esimesed täiselektrilised veokid 2018. aastal, kuid alustasime elektri ja muude kütuste kombinatsiooni kasutavate hübriidveokite müüki juba ammu enne seda. Teistel Volvo Grupi üksustel, eriti seoses Volvo bussidega, on laialdased kogemused elektrisõidukite vallas.

Meie elektriveokid jagavad platvormi meie teiste jõuülekannetega ja vastavad samadele kõrgetele kvaliteedistandarditele. Volvo hea väljaõppega töötajad aitavad klientidel oma veokeid nende konkreetsetele nõuetele vastavaks konfigureerida ja pakuvad veoki kasutamise ajal asjatundlikku tuge. Akusid ja veokite üldist seisukorda jälgitakse pidevalt, et oleks võimalik õigeaegselt tuvastada kõiki meetmeid, mida on vaja järgmise hooldusvisiidi ajal rakendada.

Tõhusad laadimislahendused on võti elektriveoki võimalikult tõhusaks kasutamiseks. Anname klientidele tuge, pakkudes teadmisi, juhiseid ja terviklahendusi. Täpsemat teavet erinevate pakkumiste kohta tutvustatakse 2021. aastal.

Alalisvooluga laadides CCS2 kasutades kuni 250 kW (600–750 V) ja vahelduvvooluga laadides 2. tüüpi kasutades kuni 43 kW.

Tegevusvaldkond

Madalad süsihappegaasi, tahkete osakeste heidete kogus ja müra tase võimaldavad vedada kaupu nullheitmete tsoonides ja aegadel, mil tavapärase jõuülekandega veokeid ei saa kasutada. See võib võimaldada ühe vahetuse ajal rohkem ja kiiremaid tarneid. Koos heitgaaside puudumisega pakub see autojuhtidele paremad töötingimusi ja sellel on väiksem keskkonnamõju. Lisaks saab kaupu kohale toimetada ka hoonete sees. Elektriveokitega sõites on kogemus positiivsem, kuna vibratsioon on madalam ja kiirendusreaktsioon on kiirem.

Täiselektrilised veokid sobivad ideaalselt kaupade transportimiseks linnades ja nende ümbruses eelnevalt kindlaksmääratud marsruutidel ning peavad tööpäeva lõpus laadimiseks kodubaasi naasma. 

Näited elektriveokite puhul varakult kasutusele võetud segmentidest on jaotusveod, linnasisesed ehitusveod ja prügivedu (sageli linna- ja munitsipaalasutuste jaoks). Kuid Volvo raskeveokite mahutavus võimaldab nüüd ka kaupa linnade vahel vedada.

Järjest suurem hulk veondussektoreid on võimelised üle minema elektripõhisele veondusele, kasutades akuga elektri- ja kütuseelemendiga sõidukeid. Hetkel on peamisteks eranditeks pikamaatransport, mis on tingitud laadimistaristu puudumisest, ning raskeveorakendused puidu-, ehitus- ja mäetööstuses.

Elektriveokite puhul on vaja teha esialgu suuremaid investeeringuid kui samaväärsete diiselmootoriga mudelite puhul. Siiski oleme üleminekufaasis fossiilkütustelt pikaajalistele säästvatele transpordilahendustele ning uue tehnoloogia hind peaks mastaabisäästu paranemise tõttu aja jooksul langema. 

Eelkõige suured veoettevõtted on hakanud tundma oma transporditeenuse ostjate ja lõpptarbijate survet pakkuda jätkusuutlikke transpordilahendusi. Üha enam ettevõtteid soovib vähendada oma CO2-heitmeid ja panustada jätkusuutlikumasse ühiskonda. Ettevõtetele, kes soovivad transportida kaupu asukohtadesse ja aegadel, mis pole fossiilkütustel töötavate veokitega võimalik, avanevad uued ärivõimalused. Üha rohkem linnu loob nullsaastetsoone, kus on lubatud ainult elektrisõidukid. Samuti arutatakse maksude üle, mis toetavad üleminekut CO2-neutraalsemale ühiskonnale.

Saate kasutada elektriveokite puhul kõiki meie olemasolevad makselahendusi: rahamakse, liising ja rentimine. Need kohandatakse vastavalt iga kliendi vajadustele. 

Tellimiseks on saadaval keskmise kandevõimega Volvo FL ja FE elektriveokid ning Põhja-Ameerika turule mõeldud Volvo VNR. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Volvo Trucksi esindajaga. Meie Euroopa elektrilisi raskeveokeid hakatakse pakkuma alates 2021. aastast. Kui teil on nende toodete kohta küsimusi, kasutage seda linki.

Raskeveokite Volvo FM, FMX ja FH tootmise algus Euroopas on kavandatud aastasse 2022. Keskmise kandevõimega Volvo FL ja FE elektriveokid ning Põhja-Ameerika turule mõeldud Volvo VNR on juba masstootmises. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Volvo Trucksi esindajaga. 

Tasuvusaeg sõltub suuresti segmendist ja turust. Elektriveokid võivad avada ka uusi ärivõimalusi. Mastaabisääst ja erinevate segmentide küpsemine suurendab aja jooksul nende majanduslikku elujõulisust. Näiteks muudavad toetused ja õigusnormid elektriveokite kasutamise linnasisesteks jaotusvedudeks ja prügiveoks palju atraktiivsemaks. Madalad muutuvkulud suurendavad kasumlikkust, mida rohkem veokit kasutatakse. Kui suur alginvesteering on end ära tasunud, avaldavad elektriveokite madalad muutuvkulud kasumlikkusele positiivset mõju.

Kasumlikkus sõltub suuresti vedude tüübist. Elektriveokite algne hind on suurem, kuid need pakuvad ka veoettevõtetele uusi võimalusi tootlikkuse tõstmiseks ja uute ärivaldkondade avamiseks. Näiteks on neil võimalik teha tööd väljaspool tipptundi ning rahuldada linnavõimude ja teiste klientide vajadusi tõhusamalt kui nende konkurentidel. Madalad muutuvkulud suurendavad kasumlikkust, mida rohkem veokit kasutatakse. Kui suur alginvesteering on end ära tasunud, avaldavad elektriveokite madalad muutuvkulud ka kasumlikkusele positiivset mõju.

Saadaolevate valikute kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku energiatarnijaga.

Elektriveokeid tuleks ideaaljuhul öösel teie kodubaasis laadida, et energiakulud oleksid minimaalsed. Lisaks peaksite marsruute hoolikalt planeerima, et olemasolevat energiavõimsust kõige paremini kasutada. Muidu tuleks arvestada samade asjadega, millega muud tüüpi veokite puhul. Peaksite veenduma, et sõiduk on töö jaoks konfigureeritud ja lisaks sõitma säästlikult ning koostama parima võimaliku jõudluse ja kättesaadavuse tagamiseks hooldusplaani.

Tellimiseks on saadaval keskmise kandevõimega Volvo FL ja FE elektriveokid ning Põhja-Ameerika turule mõeldud Volvo VNR. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Volvo Trucksi esindajaga. Meie Euroopa elektrilisi raskeveokeid hakatakse pakkuma alates 2021. aastast. Nende toodete kohta päringute saatmiseks, kasutage seda linki.

Enamik ELi riike pakub mingisuguseid toetusi keskkonnasõbralikuma tehnoloogia, näiteks elektriveokite kasutamise edendamiseks. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma riigi Volvo Trucksi esindajaga. 

Energiakulud on riigiti väga erinevad. Tavaliselt on odavam laadida veokit öösel ja kodubaasis. Võtke ühendust kohaliku energiatarnijaga, et leida rahaliselt kui ka keskkonna seisukohast parim lahendus.

Akudega elektrisõidukid hoolitsevad tänu nende rahalistele kui ka keskkonnaalastele eelistele tulevikus tõenäoliselt suure osa linna- ja piirkondliku transpordi eest. Võib kindlalt öelda, et elektrimobiilsus on siin, et jääda. Tehnoloogia on end hästi tõestanud bussides, autodes ja muudes masinates. Transporditööstuses on laialt levinud seisukoht, et akudega elektriveokid ja pikemate vahemaade jaoks mõeldud vesinikkütuseelementidega elektriveokid mängivad üleminekul fossiilivabale tulevikule üliolulist rolli.

Jah, me jätkame erinevate jõuülekannete pakkumist ja soovitame kõige sobivama lahenduse vastavalt igale kliendile ja geograafilisele asukohale. Pakume valikut järjest kütusesäästlikumaid sisepõlemismootoriga veokeid, gaasimootoriga veokeid ning täiselektrilisi ja kütuseelemendiga veokeid. 

Pakume oma elektriveokeid Kuldlepinguga, mis tähendab, et kogukulud sisaldavad hoolduskulusid. Hoolitseme selle eest, et veoki kogukulu oleks konkurentsivõimeline.

See sõltub kasutusvaldkonnast ja sõiduki spetsifikatsioonist. Akud lisavad lisaraskust ja selle kompenseerimiseks lubab EL kuni 1-tonnist täiendavat autorongi täismassi. Otsus ja rakendamine on iga riigi enda otsustada.

Üldiselt on võrdluse tegemiseks vaja vaadata veoki kogukulu. Elektriveokid pakuvad sageli uusi ärivõimalusi, kuna nendega on võimalik transportida kaupu asukohtadesse ja aegadel, mida pole fossiilkütustel töötavate veokitega võimalik teha. Üha rohkem linnu loob nullsaastetsoone, kus on lubatud ainult elektrisõidukid. Üleminek elektriveokitele tähendab transpordiettevõttele suuremat alginvesteeringut, millele järgnevad tunduvalt madalamad jooksvad kulud. Lahenduse sobivust tuleb analüüsida koos kohalike klientidega. Samuti usume, et alginvesteering hakkab väiksemaks muutuma, kuna mahud suurenevad ja aja jooksul akude maksumus väheneb. 

Alustasime Euroopas veokite Volvo FL Electric ja Volvo FE Electric tootmist 2019. aastal ning Põhja-Ameerikas Volvo VNR-i müüki 2020. aasta lõpus. Euroopa raskeveokite mudelite müük algab 2021. aastal ja masstootmine 2022. aastal. 

Tutvuge meie elektriveokite pakkumistega

Kas soovite elektriveokitele ülemineku kohta rohkem teada saada?

Kas teil on veel küsimusi?

Teie asukohajärgne Volvo Trucksi müügiesindaja vastab teie küsimustele. Astuge läbi, helistage või kutsuge nad enda juurde.