Veokid

Kulud ja ökoloogiline jalajälg

Kütus ja keskkond

Dynafleeti Kütus ja keskkond lihtsustab veokite jõudluse ja juhtide efektiivsuse jälgimist. Koostage mõne sekundiga aruandeid paljude parameetrite kohta ja avastage, miks üks juht kasutab rohkem kütust kui teine. Kiire ja täpne teenus aitab teil leida potentsiaalseid kokkuhoiukohti, mis võivad parandada teie majandustulemusi ja vähendada ökoloogilist jalajälge.

Kes on teie parim veokijuht?

Kütusesäästlikkuse hinne näitab juhtide ja nende veokite kütusekasutust. Punktide arv vahemikus 0–100 näitab juhi tulemuslikkust neljas põhivaldkonnas: kiiruse kohandamine, mootori ja käikude kasutamine, situatsiooni etteaimamine ja pidurdamine ning paigalseismine.

Dynafleeti Kütus ja keskkond võimaldab veokijuhtidel teel olles sõidustiili jälgida ja muuta. See võib aidata neil kütusekulu vähendada kuni 5%.

TRENDID JA KOOLITUS

Kütusesäästu tulemuste teadmine võimaldab teil üksikasjaliselt võrrelda juhtide suutlikkust. Need andmed koos juhi efektiivsuse koolitusega aitavad teil kütusekulu jälgida pikema perioodi jooksul.

Arendage oma ettevõtet

Kütusesäästlikkuse parandamine vähendab teie ökoloogilist jalajälge. Täpselt dokumenteeritud andmed heitmete kohta võivad aidata teil leida ja hoida keskkonnateadlikke kliente. Heitmearuandeid on kerge koostada ja neid saab klientidele automaatselt saata, kui nad seda soovivad. Kütuse- ja keskkonnaaruanded on saadaval nii diisel- kui LNG-mootoriga veokite jaoks.

Juhi nõustamine

Annab teie juhtidele vajalikku nõu sõidustiili optimeerimiseks. Isegi sõidu ajal. Juhi nõustamine on funktsioon kabiinis, mis annab sõidu ajal pidevalt analüüsiandmeid. See on hindamatu ja tundlik näitaja – loodud teie majandustulemuste parandamiseks. 

Põhieelised

  • Näha kütusekulu, läbisõitu, heitmetaset ja muud
  • Analüüsida iga juhi kütusesäästlikkuse tulemust
  • Kergesti loetavad aruanded näitavad kulude vähendamise kohti ja toetavad pidevat säästmist
  • Hoiatussüsteem hoiatab kütusetaseme oluliste muutuste ja potentsiaalse kütusevarguse eest
  • Heitmetaseme aruanded võib automaatselt saata keskkonnateadlikele klientidele
  • Aruanded on saadaval nii diisel- kui LNG-mootoriga veokite jaoks.

Soovite rohkem teada?

Meie müügiesindajad on Dynafleeti spetsialistid. Teenuse Kütus ja keskkond kohta lisaandmete saamiseks rääkige oma kohaliku müügiesindajaga.