Veokid

Juhiabisüsteemid

Juhid ja teised liiklejad võivad liikluses intensiivselt suhelda. Juhil on Volvo veokis juurdepääs mitmesugustele tugisüsteemidele, mis aitavad õnnetusi vältida ja teelolijaid kaitsta.

Parem juhtide ja teiste liiklejate ohutus


Meie juhiabisüsteemid on loodud selleks, et aidata juhtidel suurendada ohutust kõige erinevamates olukordades – olgu siis kiirel maanteesõidul, aeglaselt linnaliikluses või paigal seistes, kus teie ümber on palju teisi liiklejaid. Tutvuge allpool meie juhiabisüsteemide eelistega maanteedel ja linnakeskkonnas.

  Pilot Assist

  Pilot Assist, mida võimaldab Volvo dünaamiline roolimine, kasutab kaamerat sõiduraja märgistuse lugemiseks ja pakub juhtidele pidevat abi aktiivsel roolimisel, et hoida kursi ja püsida sõidurajal. Selle tulemuseks on ennetavam tugi, mis on loodud turvalisemaks ja pingevabamaks sõiduks. Süsteem nõuab, et juht hoiaks käed roolil.

  Sõidurajal püsimise abisüsteem

  Volvo dünaamiline roolisüsteem ja sõidurajal püsimise abisüsteem on loodud juhile märku andma, kui veok kaldub sõidurajalt kõrvale ja pakub juhtimiseks abi, et suunata veok sõiduraja keskele.

  Stabiilsusabi

  Volvo dünaamilise roolisüsteemi eesmärk on tuvastada, kas veok hakkab libisema. Seejärel toimub veoki vasturoolimine kohe, et stabiliseerida autorongi ja vältida ohtlikku olukorda.

  Kohanduv kiirushoidik

  + kiirushoidik kohandab kiirust, kiirendades ja pidurdades automaatselt, et säilitada ohutu vahemaa eesoleva sõidukiga. See töötab kogu teekonnal täiskiirusel sõitmisest kuni peatumiseni – ja käivitub seejärel automaatselt uuesti, kui liiklus hakkab liikuma. Muudab maanteel sõitmise mugavamaks kui ka ohutumaks.

  Nutikas kiiruseabi

  Õige kiiruse hoidmine on ohutu sõidu võti. Nutikas kiiruseabi annab juhile teada konkreetse autorongi kiiruspiirangust sõidetaval teelõigul. Piirangu ületamisel juhti hoiatatakse.

  Juhi valvsusabisüsteem

  Et sõit oleks ohutu, peate olema erksad ja heas sõiduvormis. Juhi valvsusabisüsteem tuvastab unisuse või tähelepanematuse tunnused. Märkide tuvastamisel hoiatatakse juhti ja soovitatakse teha paus.

  Avariipidurdusega kokkupõrkehoiatus

  Kokkupõrkehoiatus koos hädapidurdusega on loodud tuvastama eessõitvaid sõidukeid, jalgrattureid ning jalakäijaid ning veokiga samas suunas liikuvaid jalgrattureid ja jalakäijaid. Kokkupõrkeohu tuvastamisel hoiatab süsteem juhti. Kui juht midagi ette ei võta ja risk säilib, pidurdab veok kokkupõrke vältimiseks automaatselt.

  Allamäge sõitmise kiirushoidik

  Et vältida rattapidurite ülekuumenemist allamäge sõites, aitab allamäge sõitmise kiirushoidik juhil piirata sõiduki kiirust seatud kiirusest madalamal. See kasutab lisapidurit koos optimeeritud käiguvalikuga, kasutades rattapidureid ainult vajaduse korral.

  Autorongi sirgestuspidur

  Libedal pinnal haagisega allamäge sõites võib tekkida olukord, kus haagis lükkab veokit ja paiskub külglibisedes viltu, mis suurendab õnnetuse ohtu. Autorongi sirgestuspidur võib aidata seda vältida, andes haagisele pidurdusimpulsse, mis tõmbavad liiklusohutuse parandamiseks autorongi sirgeks.

  Kohanduvad kaugtuled

  Kohanduvad kaugtuled on konstrueeritud tuvastama teisi veoki ees sõitvaid sõidukeid, võimaldades sõita pimedas kaugtuledega, kui see muidu ei sobiks. Funktsioon muudab valgusvihku dünaamiliselt, et tagada optimeeritud valgustus ilma teiste sõidukite juhte häirimata.

  Elektrooniline stabiilsusprogramm

  Elektrooniline stabiilsusprogramm on konstrueeritud vähendama külglibisemise ja ümberpaiskumise ohtu. Kui süsteem tuvastab kriitilise olukorra, vähendab see mootori võimsust ning rakendab pidureid igal rattal eraldi.

  Rehvirõhu jälgimissüsteem

  Heas korras rehvid on hea algus turvaliseks sõitmiseks. Rehvirõhu jälgimissüsteem jälgib autorongi igas rehvis rõhku ja hoiatab madala õhurõhu, kiire lekke või kõrge temperatuuri eest. Pakub tõhusamat kaitset lõhkenud rehvidest põhjustatud õnnetuste vastu.

  Eesmine lühimaa abi

  Paigal seistes ja kiirusel kuni 10 km/h kasutab Eesmine lühimaa abi eesmist radarit ja kaamerat, et tuvastada ja hoiatada juhti veoki ees ohupiirkonnas liiklejate eest. Kui süsteem tuvastab veoki ees liikleja, teavitatakse sellest juhti. Kui kokkupõrkeoht suureneb, kostub ka helihoiatus.

  Külgkokkupõrke vältimise tugi

  Meie külgkokkupõrke vältimise tugi kasutab radarandureid jalakäijate, jalgratturite ja muude sõidukite tuvastamiseks veoki mõlemal küljel. Juht saab liikleja tuvastamisel valgussignaali. Kui juht lülitab sisse suunatule, hoiatab süsteem vilkuva märgutule, helisignaali ja aktiivse roolimise juhtimisega.

  Ukse avamise hoiatus

  Jalakäijaid ja jalgrattureid võib olla veoki läheduses raske märgata. Ukse avamise hoiatus kasutab veoki mõlema külje skaneerimiseks radarandureid, et tuvastada ning hoiatada juhti ukse avamisel ohupiirkondades olevate teiste liiklejate eest. Süsteem hoiatab kuni kaks minutit pärast süüte väljalülitamist.

  Kaassõitja nurgakaamera

  Jalakäijad ja jalgratturid võivad linnakeskkonnas veoautodele lähedale sattuda ning juhtidel võib neid olla raske märgata. Reisija nurgakaamera annab suurepärase ülevaate sõitjapoolsetest aladest. Selle käivitab automaatselt suunatuli ja kaamera vaade projitseeritakse teie külgmisele ekraanile.

  Tahavaatekaamera

  Tagakaamera pakub suurepärast vaatevälja veoki taha, andes juhile suurema kontrolli ümbruse üle. See aktiveerub automaatselt tagasikäigu sisselülitamisel ja kaamera vaade kuvatakse külgmisel ekraanil.

  Sõiduki akustiline häiresüsteem

  Meie elektriveokid on peaaegu hääletud. See on hea nii juhi töökeskkonnale kui ka linnakeskkonnale, kuid muudab ka elektriveokid raskemini märgatavaks. Sõiduki akustiline häiresüsteem tekitab piisavalt kuuldavaid helisid, mis muudab veoki lähedal olevatele inimesed märgatavaks. Mõeldud jalakäijate ja jalgratturite ohutuse parandamiseks.

  Automaatpidur

  Ohutu sõitmine sagedaste peatumiste ja startidega võib olla väljakutse. Automaatpidur on konstrueeritud selleks, et muuta sagedaste peatustega sõitmine mugavamaks ja ohutumaks, mis rakendab automaatselt pidurid veoki paigalhoidmiseks, kuni juht vajutab gaasipedaali. See töötab mõlemas sõidusuunas – nii ülesmäge, allamäge kui tasasel pinnal.

  Active Grip Control

  Hea veojõud on vajalik ohutuks sõitmiseks ja libisemise vältimiseks. Active Grip Control on loodud rataste pöörlemise kontrollimiseks, et parandada stabiilsust, kiirendust ja pidurdamist libedatel tingimustel. Süsteem aktiveerub koheselt, kui tuvastab libisemise märke.

Uurige lisaks

Üksikasjalik teave meie abistavate süsteemide kohta on saadaval teabelehtedelt. Allalaadimiseks saadaval siit.


Laadige alla teabelehed

Kuvatud funktsioonid ei pruugi olla standardsed ega saadaval kõikide lisavarustuse tasemete ja jõuülekande valikute puhul.

Tekkis küsimus?

Teie asukohajärgne Volvo Trucksi müügiesindaja vastab teie küsimustele. Astuge läbi, helistage või kutsuge ta enda juurde.

KÜSIGE OMA KOHALIKULT EKSPERDILT

Teie kohalik Volvo Trucksi edasimüüja võib teile meie
juhiabisüsteeme näidata ja teie küsimustele vastata.