Veokid

Juhiabisüsteemid

Liikluskeskkonnas võib juhtide ja teiste liiklejate vahel toimuda intensiivne suhtlus. Juhil on Volvo veokis juurdepääs mitmesugustele tugisüsteemidele, mis aitavad õnnetusi vältida. Kui teil on küsimusi, siis lugege lisateavet allpool või konsulteerige edasimüüjaga.

Juhtide ja teiste liiklejate ohutus

Meie süsteemid on loodud selleks, et toetada juhte erinevates olukordades turvalisuse tõstmisel. Teiste liiklejate läheduses olenemata sellest, kas sõidate suurel kiirusel maanteel, aeglaselt linnaliikluses või seisate paigal.

  Korras veok ja juht

  Hea algus ohutuks sõiduks on tähelepanelik juht ja heas korras veok. Rehvirõhu jälgimissüsteem jälgib autorongi igas rehvis rõhku ja hoiatab madala õhurõhu, kiire lekke või kõrge temperatuuri eest. Pakub tõhusamat kaitset lõhkenud rehvidest põhjustatud õnnetuste vastu. Juhi valvsusabi tuvastab unisuse või tähelepanematuse tunnused. Tuvastamisel hoiatatakse juhti ja soovitatakse teha paus. Kõik ohutuse nimel.

  Parem vaade kõigile

  Juhi otsenähtavus on ohutu liiklemise puhul väärtuslik omadus. Kohandatavad kaugtuled on loodud tuvastama teisi veoki ees sõitvaid sõidukeid, võimaldades sõita pimedas kaugtuledega, kui see muidu ei oleks sobilik. Funktsioon vahetab dünaamiliselt valgusvihku, et tagada optimeeritud valgustus ilma teiste sõidukite juhte häirimata, mis parandab nii veokijuhi kui ka teiste liiklejate ohutust.

  Määrake ohutusvaru

  Suurel kiirusel võrdub vahemaa ohutusvaruga. Avariipidurdusega kokkupõrkehoiatus on konstrueeritud tuvastama eessõitvaid sõidukeid, samuti külgedelt lähenevaid või veokiga samas suunas liikuvaid jalakäijaid ja jalgrattureid ning hoiatama juhti teatud kokkupõrkeohu korral. Kui juht midagi ette ei võta ja risk säilib, pidurdab tõstuk kokkupõrke vältimiseks automaatselt. Adaptiivne kiirushoidik kohandab kiirust, kiirendades ja pidurdades automaatselt, et säilitada ohutu vahemaa eesoleva sõidukiga. See toimib kogu teekonna vältel, täiskiirusel sõitmisest kuni täieliku peatumiseni – ja käivitub seejärel automaatselt uuesti, kui sõit jätkub. Muudab maanteel sõitmise mugavamaks kui ka ohutumaks.

  Haagise kaalu haldamine

  Libedal pinnal haagisega allamäge sõites võib tekkida olukord, kus haagis lükkab veokit ja paiskub külglibisedes viltu, mis suurendab õnnetuse ohtu. Autorongi sirgestuspidur võib aidata seda vältida, andes haagisele pidurdusimpulsse, mis tõmbavad liiklusohutuse parandamiseks autorongi sirgeks.

  Pimedad nurgad nähtavale

  Linnakeskkonnas võivad jalakäijad ja jalgratturid veokitele lähedale sattuda ning juhtidel võib olla raske toimuvat lähedalt näha. Kaassõitja nurgakaamera paljastab pimedad nurgad ja annab suurepärase ülevaate kaassõitjapoolsetest aladest. Selle käivitab automaatselt suunatuli ja kaamera vaade projitseeritakse külgmisele ekraanile.

  Enesekindel tagurdamine

  Tagakaamera pakub suurepärast vaatevälja veoki tagaosast ja aitab juhil ümbritsevat paremini kontrollida. See aktiveerub automaatselt tagasikäigu sisselülitamisel ja kaamera vaade kuvatakse külgmisel ekraanil. Kasutuslihtsus muudab tagurdamise mugavamaks.

  Selge vaade ette

  Eesmine lühimaa abi kasutab esiradarit, et tuvastada ja hoiatada juhti seisetes ning kiirusel kuni 10 km/h liiklejate eest, kes on veoki ees olevas ohupiirkonnas. Kui süsteem tuvastab veoki ees oleval riskialal liikleja, teavitatakse sellest juhti. Kui kokkupõrkeoht suureneb, kostub ka helisignaal.

  Kindluse mõttes

  Pööramine või sõidurea vahetamine võib olla riskantne. Külgkokkupõrke vältimise tugi kasutab jalakäijate, jalgratturite ja muude sõidukite tuvastamiseks veoki külgedel asuvaid radarandureid. Seadus nõuab ainult reisijapoolset katmist, aga meie süsteem katab veoki mõlemad pooled. Küljepeegli valgussignaal teavitab juhti liikleja tuvastamisest jälgitavas piirkonnas. Kui juht lülitab sisse suunatule, hoiatab süsteem vilkuva märgutule ja helisignaaliga. Kui veokil on Volvo dünaamiline roolisüsteem koos sõidurajal püsimise abisüsteemiga, siis see sisaldab ka aktiivset roolimise juhtimist.

  Ärge unustage uksi

  Jalakäijad ja jalgratturid võivad ilmuda eikusagilt ning neid võib olla veoki vahetus läheduses raske märgata. Ukse avamise hoiatus kasutab veoki mõlema külje skaneerimiseks radarandureid, et tuvastada ning hoiatada juhti ja kaasreisijaid kabiini ukse avamisel ohupiirkondades olevate teiste liiklejate eest. Süsteem hoiatab kuni kaks minutit pärast süüte väljalülitamist.

  Sagedaste peatumistega sõit on tehtud lihtsaks

  Sagedaste peatumistega sõites võib ohutuse säilitamine olla väljakutse. Automaatpidur on konstrueeritud selleks, et muuta sagedaste peatustega sõitmine mugavamaks ja ohutumaks. See rakendab automaatselt pidurid veoki paigalhoidmiseks, kuni juht vajutab gaasipedaali. See töötab mõlemas sõidusuunas – nii ülesmäge, allamäge kui tasasel pinnal.

  Teega haardumine

  Hea veojõud on vajalik libisemise vältimiseks ja ohutuks sõitmiseks. Active Grip Control on konstrueeritud rataste tühipöörlemise kontrollimiseks ning ohutuse ja mugavuse parandamiseks. Kui süsteem tuvastab libisemise märke, aktiveerub see kohe ja aitab juhil teel püsida, parandades juhitavust, pidurdamise tõhusust ja stabiilsust.

  Vaikne, aga märgatud

  Meie elektriveokid on peaaegu hääletud. See on positiivne nii juhi töö- kui ka linnakeskkonnale, kuid muudab ka elektriveokid raskemini märgatavaks. Sõiduki akustiline häiresüsteem tekitab piisavalt kuuldavaid helisid, mis muudab veoki lähedal olevatele inimesed märgatavaks, kuid mis on siiski meeldivad juhile ja teistele liiklejatele. Mõeldud ilma liigse mürata jalakäijate ja jalgratturite ohutuse parandamiseks.

Ülevaade

Omadused

 

Rohkem teavet

FH16

FH

FM

FMX

FL

FE

Rehvirõhu jälgimissüsteem

 

 

 

 

Laadige alla teabelehed >

Juhi valvsusabisüsteem

Kohanduvad kaugtuled

 

 

 

 

Nutikas kiiruseabi

Avariipidurdusega kokkupõrkehoiatus

Kohanduv püsikiiruse regulaator

Eesmine lühimaa abi

Külgkokkupõrke vältimise tugi

Ukse avamise hoiatus

 

 

Automaatpidur

 

 

Volvo dünaamiline roolisüsteem koos sõidurajal püsimise abisüsteemiga

 

 

 

Elektrooniline stabiilsusprogramm

 

Volvo dünaamiline roolisüsteem koos stabiilsusabiga

 

 

 

Allamäge sõitmise kiirushoidik

 

 

 

Autorongi sirgestuspidur

 

 

 

Kaassõitja nurgakaamera

 

Tahavaatekaamera

 

Active Grip Control

 

 

 

 

Sõiduki akustiline häiresüsteem*

 

 

 

*Ainult elektriveokid

       

KÜSIGE OMA KOHALIKULT EKSPERDILT

Teie kohalik Volvo Trucksi edasimüüja võib teile meie
juhiabisüsteeme näidata ja teie küsimustele vastata.