Veokid

Lepingud ja garantii

See jaotis sisaldab teavet kehtivate teeninduslepingute ja garantiitingimuste kohta ning nende linke. Dokumendid sätestavad meie teenuste ja osade kasutamise tingimusi ning reguleerivad vastastikusi õigusi ja kohustusi.

Tekkis küsimus?

Teie asukohajärgne Volvo Trucksi müügiesindaja vastab teie küsimustele. Astuge läbi, helistage või kutsuge nad enda juurde.