Volvo Estonia

EESTI

×

25 viisi, kuidas Volvo FH tagab maanteel ohutuse

Ohutus on kindlalt Volvo Trucksi DNA-s. See just ongi meie tegevus – luua funktsioone ja lahendusi, millest tõuseb tulu kõikide liiklejate ohutusele. Meie eesmärk on, et ükski Volvo veok ei satuks liiklusõnnetusse. Siin on 25 viisi, kuidas Volvo Trucks muudab teed ohutumaks.
Volvo veokid on ühendatud pilvest-pilve andmeside kaudu


25: Connected Safety
Funktsiooni Connected Safety abil saavad Volvo veokid infot vahetada. See on liiklusohutuse suurendamise oluline tegur. Veokid saavad vahetada liiklusinfot, mis vähendab liiklusõnnetusse sattumise ohtu. Funktsiooniga Connected Safety avab Volvo tee tulevikku.  

Volvo FH ette suunatud kaamera ja radariga takistuste tuvastamiseks veoki ees


24: Volvo dünaamiline roolisüsteem koos sõidurajal püsimise abiga
Kui veok läheneb tahtmatult teekattemärgisele, sekkuvad Volvo dünaamiline roolisüsteem ja sõidurajal püsimise abi ning aitavad juhil veoki sõidurajale tagasi suunata. Süsteem saab juhti hoiatada ka rooli õrna vibreerimisega. Süsteem rakendub kiirusel üle 55 km/h.

Juhi valvsusabisüsteemiga näidikuplokk


23: Juhi valvsusabi
Juhi valvsusabi on süsteem, mis jälgib juhi sõidustiili. Kui see erineb tavalisest ja viitab väsimusele, hoiatatakse juhti helisignaali ja ekraanile ilmuva sõnumiga, mis soovitab puhata.

Volvo FH sõitmas üle silla


22: Elektrooniline stabiilsusprogramm

Volvo Trucksi elektrooniline stabiilsusprogramm vähendab külglibisemise ja ümberpaiskumise ohtu. Ohuolukorras aitab see süsteem vähendada mootori võimsust ning rakendab pidureid veduki ja haagise igal rattal eraldi. 

Volvo FH seisab laial sillutatud alal sõiduauto vastas


21: Madal müratase
Volvo FH aerodünaamiline kuju, summutid ja isolatsioonimaterjalid tagavad veoki madala mürataseme. See vähendab veokijuhi stressi ja võimaldab keskenduda juhtimisele.  

Volvo FH eesolevate objektide tuvastamiseks mõeldud kaamera ja radariga


20: Kokkupõrkehoiatus avariipidurdusega
Kokkupõrkehoiatus avariipidurdusega tuvastab objekte veoki ees kaamera ja radari abil. Kui veoki pikivahe ees liikuva sõidukiga on liiga väike, sekkub avariipidurdusega kokkupõrkehoiatus ja hoiatab veokijuhti. Vajaduse korral rakendab süsteem kokkupõrke vältimiseks pidurid.  

Volvo FH külglibisemises


19: Autorongi sirgestuspidur
Autorongi sirgestuspidur takistab haagise külglibisemist. Autorongi sirgestuspidur annab haagisele pidurdusimpulsse, mis tõmbavad autorongi sirgeks. See töötab kiirusel kuni 50 km/h. 

Kaks kätt roolil


18: Kohandatav Volvo dünaamiline roolisüsteem
Kohandatav Volvo dünaamiline roolisüsteem võimaldab veokijuhil valida nelja eelmääratud seadeväärtuse hulgast, kui kerge või raske peab rool olema. Sellega saab veokijuht reguleerida rooli erinevate teeolude ja eelistuste kohaselt. Iga veokijuht saab rooli keeramise takistuse soovikohaseks seada ja nii tagada mugava, pingevaba ja ohutu sõidu.

Volvo FH maanteel


17: Volvo dünaamiline roolisüsteem koos stabiilsusabiga
Volvo dünaamiline roolisüsteem koos stabiilsusabiga aitab vähendada külglibisemise ohtu. Kui tuvastatakse väiksemgi külglibisemise võimalus, sekkub süsteem ja aitab veokijuhil vastassuunas roolida, stabiliseerides sel viisil veoki. 

Volvo FH ja jalgratturi liikumissuundade ristumine


16: "Näe ja ole nähtav"
"Näe ja ole nähtav" on jalakäijate, jalgratturite ja veokijuhtide kooseksisteerimise ohutuse suurendamiseks mõeldud Volvo Trucksi ülemaailmne algatus. Volvo Trucks soovib erinevate tegevuste abil suurendada liiklusteadlikkust – näha ja olla nähtav. 

Volvo FH läbi esiklaasi nähtuna


15: Nähtavus
Piiratud nähtavus on märkimisväärne ohuallikas kõikide liiklejate, ka veokijuhtide, jaoks. Volvo veokikabiinid on maksimaalse nähtavuse tagamiseks konstrueeritud suurte akende ja tahavaatepeeglitega. 

Kabiini varuväljapääs seestpoolt vaadatuna


14: Varuväljapääs
Varuväljapääs on olemas igal Volvo FH-l ja seda saab kasutada kabiini uste tõkestumise korral. Varuväljapääsu saab kasutada ka katuseluugina ja see laseb kabiini rohkem valgust. 

Volvo FH veok


13: Energiat neelav kabiin
Kui veok paiskub ümber või satub laupkokkupõrkesse, suunab tugevdatud kabiin energia tahapoole. Nii on kabiinis tagatud juhile ellujäämiseks vajalik ruum.  

Volvo FH veok


12: Eesmine allasõidutõke (FUPS)
Sõiduauto ja veoki kõrguse erinevus on olnud liikluses alati ohuallikas. Raskete kehavigastuste vähendamiseks sõiduauto ja veoki laupkokkupõrke korral on Volvo Trucks veoki jaoks välja töötanud eesmise allasõidutõkke (FUPS). Kokkupõrke korral tõmbub kokkupressitav ala veokis 200 mm tagasi. Nii on sõiduauto juhil ja kaassõitjatel suurem võimalus ellu jääda.  

Kaks Volvo FH-d sõitmas ülesmäge


11: Adaptiivne kiirushoidik
Adaptiivne kiirushoidik aitab hoida ohutut pikivahet ees liikuva sõidukiga. Süsteem hoiatab ka veoki ees tuvastatud ohtude eest ja rakendab liiga väikese pikivahe korral avariipidurduse. 

Vaade haagisega Volvo FH-le linnulennult


10:  Sõidurajal püsimise abisüsteem
Sõidurajalt kõrvalekaldumine on veokijuhtidega toimunud raskete liiklusõnnetuste levinud põhjus. Sõidurajal püsimise abisüsteem jälgib kaameraga teekattemärgiseid ja nende ületamise korral hoiatab juhti.

Volvo FH veest läbi sõitmas


9: Ranged kvaliteedikatsed
Volvo FH arendamise ajal tehti rangeid kvaliteedikatseid. Siin, Hälleredi katseväljakul teeb Volvo Trucks erinevaid katseid.  

Kollased Volvo FH-d üksteise kõrval


8: Teadlikkuse suurendamine
Volvo Trucksi jaoks on oluline suurendada ohutusteadlikkust. Näiteks Hollandis kasutati esindustes Volvo Safety Trucksi mudeleid näidisveokitena. Nende veokite abil tutvustati klientidele Volvo Trucksi ohutussüsteemi, mis sisaldab elektroonilist stabiilsusprogrammi, sõidurajal püsimise abisüsteemi, juhi valvsusabi, sõiduraja vahetuse abisüsteemi ja adaptiivset kiirushoidikut. 

Mees ja veoki juhiistmel istuv laps


7: „Peatu, vaata, lehvita“
Lapsed on liikluses kõige kaitsetumad ja seepärast käivitas Volvo Trucks 2015. aastal kampaania „Peatu, vaata, lehvita“, mille eesmärk on suurendada laste teadlikkust liiklusohtudest.

Mees ja naine kükitamas ratta kõrval


6: Liiklusõnnetuste uurimisrühm

Kas teadsite, et Volvo Trucksil on liiklusõnnetuste uurimisrühm?
Liiklusõnnetuste uurimisrühm on uurinud ja analüüsinud rohkem kui 1700 veokiga toimunud õnnetust (alates 1969. aastast). Uurimisrühm tegeleb kokkupõrgete asjaolude ja andmete uurimisega. Need andmed on tulevase uurimistöö ja uute ohutuslahenduste väljatöötamise jaoks hindamatu väärtusega.  

Kokkupõrkekatse läbinud Volvo FH kabiin


5: Kokkupõrkekatse
Volvo Trucks on teinud tuhandeid matkemodelleeritud kokkupõrkekatseid ja umbes sadakond reaalset kokkupõrkekatset. Need katsed on aidanud Volvo Trucksi inseneridel välja töötada veokikabiini, mis on maailmas üks ohutumaid. 

Volvo FH kabiini sisemus


4: Turvapadi
1995. aastal esitles Volvo esimese raskeveokitootjana maailmas juhi turvapatja. Turvapadja eesmärk on kaitsta veokijuhti laupkokkupõrkel tekkivate jõudude eest. 

Mees turvavööd kinnitamas


3: Turvavöö
Turvavöö kasutamine on lihtne viis liiklusõnnetuse korral ohutuse tagamiseks. Turvavöö võeti Volvo Trucksi veokitel kasutusele 1970. aastatel. 

Volvo FH sõitmas mägisel maastikul


2: Kabiini kokkupõrkekatsed Rootsis
Barjäärikatse. Ümberpaiskumise test. Libisemistest. Laupkokkupõrke test. Kokkupõrkekatsed Rootsis on küll karmid, kuid just seetõttu tagavad Volvo FH maksimaalse ohutuse. Isegi kohvimasin on läbinud kokkupõrkekatse, veendumaks, et õnnetuse korral ei vigasta teid kabiinis miski. 

Volvo teraskabiin


1: Kabiini konstruktsioon
Kõik Volvo Trucksi tavalised ja magamiskohaga kabiinid on valmistatud kõrgtugevast terasest. See tagab Volvo veokikabiinide parima tugevuse ja kaalu suhte kogu tööstusharus. Seega oleme ainus tootja, kes vastab Rootsi kokkupõrkekatsete nõuetele ja isegi ületab neid.