Veokid

Akud ja laadimine

 

Kuidas võrreldakse akusid teiste kütuseallikatega ja milline näeb välja olukord pärast akuga elektrisõidukite kasutuselevõttu? Kui soovite uurida seda, kuidas ja miks võib akudega elektriveokite tehnoloogia teie ettevõttele hästi sobida ning paremaid tulevikuvõimalusi pakkuda, uurige vastuseid küsimustele siin.

 

Nõuame, et kõik meie tarnijad ja nende tarnijad järgiksid meie väärtusi seoses inimõiguste, keskkonna ja ärieetika austamisega.

Liitiumioonakud sisaldavad teatud nappe materjale, nagu raskmetalle ja haruldasi muldmetalle. Mõned liitiumioonakudes ja muudes elektromobiilsuse komponentides leiduvad napid materjalid pärinevad mõnikord allikatest, mis toovad kas otseselt või kaudselt kasu päritolupiirkonna relvastatud rühmadele. Sageli nimetatakse neid materjale konflikte põhjustavateks mineraalideks. Volvo Trucks hindab kogu oma tarneahelat tagamaks, et kogu tema veoautoakudes kasutatav tantaal, volfram, telluur, kuld ja koobalt pärineb konfliktivabadest allikatest. Volvo Group austab inimõigusi ega salli lapstööliste ja sunnitöö kasutamist. Teeme Euroopa autotööstusega koostööd algatuse "Jätkusuutlikkuse edendamine" (www.drivesustainability.org) kaudu. Selle koostöö eesmärk on ühiselt juhtida autotööstuse tarneahelas positiivseid muutusi seoses inimõiguste ja keskkonnaga.

Siiani on läbikulunud akude arv olnud üsna väike, kuid elektriveokite tootmist suurendades kasvab vajadus ringlussevõtu ja taaskasutamise järele. Selleks valmistumiseks teeb Volvo Trucks jäätmekäitlusettevõtete ja teiste partneritega koostööd, et võtta maksimaalselt palju elektriakusid ringlusse. Samuti uurime vanade akude teistkordset kasutusvõimalust, et leida viise nende kasuliku eluea pikendamiseks muudes rakendustes, näiteks energia salvestamisel hoonetes.

 

Volvo Group asutas Volvo Energy, ärivaldkonna, mis haldab akusid pärast nende algses veokis kasutamist. Tekivad võimalused nende taaskasutamiseks nt. energia salvestamiseks kui ka ümbertootmiseks, renoveerimiseks ja ringlussevõtuks. Jälgime tähelepanelikult taaskasutustehnoloogiate arengut ja osaleme mitmetes projektides, kus elektrisõidukite (EV) akusid viiakse pärast töövõime piiri saavutamist muudesse rakendustesse, näiteks päikeseenergiasüsteemidesse salvestamiseks.

See on riigiti väga erinev. Kuid taastuvatest allikatest toodetud energia kättesaadavus kasvab kiiresti ja see energia on sageli kuluefektiivsem kui fossiilkütused. Maailma ühe suurima raskeveokite tootjana on meil võimalus teha koostööd teiste mõjukate sidusrühmadega, näiteks energiatarnijatega. Oleme pühendunud suunanäitajana fossiilivaba tuleviku suunas ning seetõttu propageerime erinevate projektide ning foorumite kaudu oma klientidele ja poliitikakujundajatele rohelistest energiaallikatest toodetud elektrit nii palju kui võimalik. Lisateavet ELi energialiikide jaotuse kohta leiate Volvo Trucksi ökoloogilise jalajälje kalkulaatorist.

Elektrisõidukid vajavad laadimiseks palju energiat. Üks viis selle haldamiseks on julgustada kasutajaid laadima oma sõidukeid öösel ning jaotada ja tasakaalustada nõudlust nii suurte võrkude kui ka kohalike võrkude vahel. Praegu tehakse suuri investeeringuid – ja neid on hädasti vaja – taristu arendamisse ja lisa laadimisjaamade paigaldamisse. Esialgu tuleb enamikke veokeid laadida oma enda laadimisjaamas. Rõhutame Volvos vajadust, et valitsused pakuksid toetusi avalike laadimisjaamade paigaldamisel, millel on suur võimsus ja piisavalt ruumi veokitele.

 

Volvo Group, Daimler Truck ja Traton Group on moodustanud ühisettevõtte, mille eesmärk on viie aasta jooksul alates tegevuse algusest paigaldada ja käitada maanteede lähedusse ning logistikasõlmedesse ja mahalaadimisaladesse vähemalt 1700 avalikku laadimispunkti. Laadimisjaamad töötavad eranditult rohelistest energiaallikatest toodetud elektrit ja võimaldavad kõigil akuelektrisõidukeid laadida, olenemata margist.

Volvo elektriveokid vastavad mõlemale järgmisele kriteeriumile:

 

a) korduvkasutatavad või ringlussevõetavad vähemalt 85% kaalust

 

b) korduv- või taaskasutatavad vähemalt 95% kaalust

 

Need vastavad nendele ISO 22628 marginaali nõuetele. Saadaval on aruanded, mis näitavad iga veoki mudeli materjali koostise üksikasju ning sellele järgnevat taaskasutatavust ja taaskasutamise määra.

Kui tarnime veokit, hindame koos kliendiga hoolikalt marsruuti ja arvutame välja, kus on vaja veondusnõuete täitmiseks laadida. Volvo uurib pidevalt uusi lahendusi ja koostöövõimalusi, mis on seotud meie sõidukite laadimisega.

Esmalt eeldame, et enamus veokeid laetakse öösel kodubaasis. Kui elektrisõidukid muutuvad levinumaks, siis tekib vajadus ja võimalus neid paljudes erinevates kohtades laadida, näiteks laadimisplatsidel, hooldustöökodades, veoautode peatuspaikades ja muudes veokite parkimiskohades.

Meie raskeveokeid saab laadida vahelduvvoolulaadijaga (näiteks laadimiskastiga) kuni 43 kW ja alalisvoolusüsteemiga (statsionaarne laadimisjaam), mille võimsus on 250 kW.

Vahelduvvoolulaadija kasutamisel kulub akude täislaadimiseks umbes 9 tundi. Alalisvoolulaadijaga lüheneb laadimisaeg ligikaudu 2 tunnini. Akut saab kiiremini laadida kuni 80% täituvuseni täpselt samamoodi nagu nutitelefoni, sest laadija aeglustub protsessi lõpu poole, et kaitsta akuelemente.

Aku eluea määramisel võetakse arvesse erinevaid tegureid. Aja jooksul need loomulikult vananevad, kuid seda mõjutab ka see, kui palju energiat akust läbi liigub. Kuldleping ei sisalda ainult veoki hooldust, vaid tagab ka, et akud oleksid kogu lepinguperioodi jooksul töökorras.

Juht saab veoki näidikuplokil laetuse taset jälgida. Seda saab jälgida ka eemalt Volvo Connecti portaali kaudu, mille erinevad vaated näitavad veoki asukohta ja hetke laadimisolekut. Volvo MyTrucki rakendusel on ka laetuse jälgimise funktsioon ja elektriveokite jaoks rida muid kasulikke funktsioone.

Volvo elektriveokite hooldusleping hõlmab akude jälgimist, et tagada nende mahutavuse säilimine kogu kasutusaja jooksul. Leping tagab ka aku toimimise, mis ületab veokiga kaasatuleva kaheaastase jõuülekande garantii. Aku kasutuskestuse määravad paljud erinevad tegurid, näiteks selle loomulik vananemine aja jooksul, kuid seda mõjutab ka see, kui palju energiat akust läbi liigub. Meil on hooldusleping (Kuldleping), mis ei sisalda ainult veoki hooldust, vaid tagab ka, et akud oleksid kogu lepinguperioodi jooksul töökorras.

Kasutame liitiumioonakusid. Olenevalt mudelist on veokitel 2 kuni 6 akupaketti. Iga akupaketi koguenergia on 90 kWh. Iga aku kaal on 505 kg. 2022. aastal avasime oma esimese akude koostetehase Belgias, Gentis. Tehas valmistab meie elektriliste raskeveokite akusid.

Volvo uurib ja pakub ümbertöötlemise, ringlussevõtu ja teise eluea lahendusi, milles akusid saab kasutada erinevatel eesmärkidel.

Alalisvooluga laadides CCS2 kasutades kuni 250 kW (600–750 V) ja vahelduvvooluga laadides 2. tüüpi kasutades kuni 43 kW.

Tekkis küsimus?

Volvo Trucksi kohalik müügiesindaja vastab teie küsimustele. Astuge läbi, helistage või kutsuge ta enda juurde.