Veokid

Äri ja tegevus

 

Kuigi elektriveokid on osutunud populaarseks lahenduseks ettevõtetele, kes soovivad oma heitkoguseid vähendada ja tootlikkust tõsta, peate olema veendunud, et kõik, mis on seotud elektriveokitele üleminekuga – laadimisinfrastruktuurist finantsplaanideni – on teie jaoks sobiv. See KKK peaks andma teile hea ülevaate.

 

Tööstuse vaatenurgast on see teadmiste arendamine selle kohta, kuidas tehnoloogiat kõige tõhusamalt kasutada, optimeerides marsruute, aku energiatarbimist, hooldusgraafikuid ja veokite saadavust. Ühiskonna vaatenurgast tuleb ülemineku soodustamiseks kasutada toetusi, sh toetav maksustamine, et aidata pakkuda rohelistest energiaallikatest toodetud elektrit ning luua laadimistaristut ja võrguvõimsust suure hulga sõidukite toetamiseks. Peamine tegur on nõudlus veelgi säästvama transpordi järele. See jääb lähitulevikus ülemineku taga olevaks liikumapanevaks jõuks. Euroopas suunavad uued karmimad raskeveokite CO2 heitkoguste regulatsioonid aastatel 2025 ja 2030 kasutuselevõttu elektromobiilsuse suunas. Ühe enam riike kasutab valitsuse stiimuleid, et kiirendada kasutuselevõttu.

Kuna elektriveokid ei tooda heitgaase, saavad nad teha tarneid ka heitmevabades tsoonides. Lisaks on need vaiksemad, mis tähendab, et nad saavad sõita linnas öisel ajal, kui teised raskeveokid seda teha ei tohi. Selle tulemusena võivad elektriveokid suurendada ettevõtte tootlikkust. Veokid võivad olla sõidus, kui ummikuid on vähem, ning toimetada kaupa kohale kiiremini ja hõlpsamalt. Need parandavad ka tootlikkust, kuna suudavad vähema liiklusega perioodidel teha rohkem sõite ja jõuda oma vaikse töö tõttu lõpp-tarnepunktile veelgi lähemale. Elektriveokite väiksem vibratsioon ja vaikne mootori töö pakuvad juhtidele paremat töökeskkonda.

See sõltub veoki mudelist ja akude arvust. Hetkel on meie elektriveokite sõiduulatus ühe laadimisega tavaliselt kuni 300 km, Volvo FL Electric suudab aga läbida kuni 450 km. Sõiduulatus pikeneb, kui laadite seadusega reguleeritud lõunapausi ajal. Sõiduulatus sõltub aga suurel määral välistingimustest, nagu ilmastik ja tuuletakistus, lisaks veoki kaal ja juhi sõidustiil. Sõiduulatust ja kasutuskestus saab pikendada kasutades säästlikke sõidurežiime, koolitades juhti ning jälgides hoolikalt juhiseid seoses akude laadimise ja haldamisega. Vaatame tähelepanelikult iga kliendi olukorda ning koostame võimalikud marsruudid ja laadimisstrateegiad. Kliendid saavad kasutada veoki kasutamise jälgimiseks ja planeerimiseks digitaalseid tööriistu, et aja jooksul laadimismustreid parandada.

Volvo Trucks abistab klienti elektriveokite teekonna planeerimisel, et teha need võimalikult tootlikuks. Parameetrid, millega arvestatakse, on kiirus, koorem, liiklusteave, topograafia ja kiirlaadimise võimalused. Volvo Connecti portaalis on funktsioon marsruudi ja sõiduvahemiku planeerimiseks, mis võimaldab klientidel planeerida marsruute ja neid veoki näidikuploki kaudu juhiga jagada. See muudab sõiduvahemiku arvutamise lihtsaks ja annab võimaluse teha rohkem tarneid vastavalt aku laadimisolekule.

Elektriveokitel heitmed puuduvad ja need on madala müratasemega, mis võimaldavad vedada kaupu nullsaastetsoonides ja aegadel, mil tavapärase jõuülekandega veokeid ei saa kasutada. See võib võimaldada rohkem ja kiiremaid tarneid ühes vahetuses. Elektriveokitega sõites on kogemus positiivsem, kuna vibratsioon on madalam ja kiirendusreaktsioon on kiirem. Koos heitgaaside puudumisega toob see kaasa paremad töötingimused autojuhtidele ja väiksema keskkonnamõju. Lisaks saab elektriveokitega kaupa kohale toimetada hoonete sees. Paljud transporditeenuse ostjad on püstitanud ambitsioonikad eesmärgid eitmevabade veoste tarnimiseks ja veoettevõtjad, kes suudavad seda pakkuda, näevad tõenäoliselt nende teenuste nõudluse kasvu.

Täiselektrilised veokid sobivad ideaalselt kaupade transportimiseks linnades ja nende ümbruses eelnevalt kindlaksmääratud marsruutidel ning peavad tööpäeva lõpus laadimiseks kodubaasi naasma.

 

Näited elektriveokite puhul varakult kasutusele võetud segmentidest on jaotusveod, linnasisesed ehitusveod ja prügivedu (sageli linna- ja munitsipaalasutuste jaoks). Kuid Volvo elektriliste raskeveokite mahutavus võimaldab nüüd ka kaupa linnade vahel vedada.

 

Hetkel on mõnedel meie elektriveokitel ühe laadimisega sõiduulatus kuni 450 km. Sõiduulatus pikeneb, kui laadite reguleeritud lõunapausi ajal.

Elektrifitseerimine akuga elektri- ja kütuseelemendiga elektrisõidukite näol muutub võimalikuks üha enamates segmentides. Hetkel on peamisteks eranditeks pikamaatransport, mis on tingitud laadimistaristu puudumisest, ning raskeveorakendused puidu-, ehitus- ja mäetööstuses.

Esialgu nõuavad elektriveokid suuremat investeeringut kui samaväärsed diiselmootoriga mudelid, kuid nende kasutamine võib olla odavam. Siiski oleme üleminekufaasis fossiilkütustelt pikaajalistele säästvatele transpordilahendustele ning uue tehnoloogia hind peaks mastaabisäästu paranemise tõttu aja jooksul langema. Elektriveokid on energiasäästlikumad kui diiselveokid, paljudel juhtudel kuni 50%.

Veoettevõtted on hakanud tundma oma transporditeenuse ostjate ja lõpptarbijate survet pakkuda säästlikumaid transpordilahendusi. Üha enam ettevõtteid soovib vähendada oma CO2-heitmeid ja panustada jätkusuutlikumasse ühiskonda. Ettevõtetele, kes soovivad transportida kaupu asukohtadesse ja aegadel, mis pole diiselkütustel töötavate veokitega võimalik, avanevad uued ärivõimalused. Üha rohkem linnu loob nullsaastetsoone, kus on lubatud ainult elektrisõidukid. Samuti arutatakse maksude üle, mis toetavad üleminekut CO2-neutraalsemale ühiskonnale.

Tasuvusaeg sõltub suuresti segmendist ja turust. Elektriveokid võivad avada ka uusi ärivõimalusi. Mastaabisääst ja erinevate segmentide küpsemine suurendab aja jooksul nende majanduslikku elujõulisust. Madalad muutuvkulud suurendavad kasumlikkust, mida rohkem veokit kasutatakse. Kui suur alginvesteering on end ära tasunud, avaldavad elektriveokite madalad muutuvkulud kasumlikkusele positiivset mõju.

Kasumlikkus sõltub suuresti vedude tüübist. Elektriveokid on kõrgema esialgse ostukuluga, kuid pakuvad ka veoettevõtetele uusi võimalusi tootlikkuse tõstmiseks ja uute ärivaldkondade avamiseks. Näiteks on neil võimalik teha tööd väljaspool tipptundi ning rahuldada linnavõimude ja teiste klientide vajadusi tõhusamalt kui nende konkurentidel. Madalad muutuvkulud suurendavad kasumlikkust, mida rohkem veokit kasutatakse. Kui suur alginvesteering on end ära tasunud, avaldavad elektriveokite madalad muutuvkulud ka kasumlikkusele positiivset mõju.

Saadaolevate valikute kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku energiatarnijaga.

Elektriveokeid tuleks ideaaljuhul öösel teie kodubaasis laadida, et energiakulud oleksid minimaalsed. Lisaks peaksite marsruute hoolikalt planeerima, et olemasolevat energiavõimsust kõige paremini kasutada. Muidu tuleks arvestada samade asjadega, millega muud tüüpi veokite puhul. Peaksite veenduma, et sõiduk on töö jaoks konfigureeritud ja lisaks sõitma säästlikult ning koostama parima võimaliku jõudluse ja kättesaadavuse tagamiseks hooldusplaani.

Mitmed ELi riigid pakuvad mingisuguseid stiimuleid keskkonnasõbralikuma tehnoloogia, näiteks elektriveokite kasutamise edendamiseks. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma riigi Volvo Trucksi esindajaga.

Energiakulud on riigiti väga erinevad. Tavaliselt on odavam laadida veokit öösel ja kodubaasis. Võtke ühendust kohaliku energiatarnijaga, et leida rahaliselt kui ka keskkonna seisukohast parim lahendus.

Akuelektrisõidukid (BEV) pakuvad tulevikus tõenäoliselt suure osa linna- ja piirkondlikust transpordist nende rahaliste ja keskkonnaalaste eeliste tõttu. Võib kindlalt öelda, et elektrimobiilsus on siin, et jääda. Tehnoloogia on end hästi tõestanud bussides, autodes ja muudes masinates. Transporditööstuses on laialt levinud seisukoht, et elektriveokid mängivad üleminekul fossiilivabale tulevikule üliolulist rolli.

Üldiselt on võrdluse tegemiseks vaja vaadata veoki kogukulu. Üleminek elektriveokitele tähendab transpordiettevõttele suuremat alginvesteeringut, millele järgnevad tunduvalt madalamad jooksvad kulud. Elektriveokid pakuvad sageli uusi ärivõimalusi, kuna nendega on võimalik transportida kaupu asukohtadesse ja aegadel, mida pole fossiilkütustel töötavate veokitega võimalik teha. Üha rohkem linnu loob nullsaastetsoone, kus on lubatud ainult elektrisõidukid. Lahenduse sobivust tuleb analüüsida koos kohalike klientidega. Samuti usume, et esialgsed investeeringud vähenevad, kuna mahud suurenevad ja akude maksumus aja jooksul väheneb. 

Transporditeenuste ostjad saavad teha erinevaid tegevusi, et võimaldada veelgi paremini elektriveokitele üleminekut. Partnerlus on võtmetähtsusega ning usaldust saab luua, kui olete oma ettevõttega avatud väljakutsetele ja jagate andmeid. Konkreetsed tegevused, mis teevad elektritranspordi kasutuselevõtu lihtsamaks, sisaldavad järgmist: elektriveokeid kasutavatele ettevõtetele pikemate lepingute pakkumine, oma valdustes laadimisseadmete pakkumine ning väljumis- ja saabumisaegade paindlikkuse suurendamine.

Tekkis küsimus?

Volvo Trucksi kohalik müügiesindaja vastab teie küsimustele. Astuge läbi, helistage või kutsuge ta enda juurde.