Veokid

Jätkusuutlikkus

 

Kui heitgaasid puuduvad, on lihtne mõista, miks elektriveokitest räägitakse kui süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise lahendusest. Kuid alati tuleb esitada küsimusi selle kohta, kas need sobivad teile ja teie ettevõttele. Kui soovite jätkusuutlikkuse ja selle kohta, kas elektriveokid on teie jaoks õige valik rohkem teada saada, saate siin sirvida vastuseid levinud küsimustele.

 

Paljud ettevõtted seavad kasvuhoonegaaside heitkoguste osas ambitsioonikaid eesmärke, et täita näiteks Pariisi kokkulepet ja elektriveokid on üks vahend nende eesmärkide saavutamiseks. Seda tehnoloogiat juhivad ka karmimad kasvuhoonegaaside heitmete eeskirjad, samuti soov saavutada parem õhukvaliteet ja vähem müra, eriti suurtes linnapiirkondades. Teine oluline tegur on veonduse tõhusus. Elektriveokitel on võimalik toimetada kaupa kohale öösel ja tipptundidel ning nendega pääseb ligi rohkematesse kohtadesse kui diiselmootoriga veokitega, sealhulgas hoonetesse. Transporditeenuse ostjad on ka liikumapanev jõud, sest paljud on seadnud ambitsioonikad eesmärgid heitmevabade veoste tarnimiseks.

Elektriveoki keskkonnamõju on veoki kasutamisel väga väike, tootmise ajal aga veidi suurem. Kuna aga veokite kasutusmäärad on kõrged, on seda võimalik kiiresti kompenseerida. Kliimamõjude osas saavutatakse elektriveokite tasuvuspunkt taastuvatest allikatest või tuumaenergiast toodetud elektri kasutamisel vähem kui aastaga. Elektriline jõuülekanne on palju energiasäästlikum kui diiselmootor ja sellel heitmed puuduvad. Neil on kõige väiksem keskkonnamõju, kui nad kasutavad elektrit, mis on toodetud taastuvatest allikatest. 

Elektrisõiduk on nullheitmetega ja tekitab oluliselt vähem müra kui sisepõlemismootoriga sõiduk. Heitmed eralduvad tootmise ajal ja sõitmise ajal pidurdades, teekatte kulumise tõttu jne.

Jah, umbes 90% traditsioonilise diiselveoki elutsükli keskkonnamõjust tuleneb kasutamisest. Taastuvatest allikatest toodetud elektriveokite kasutamise mõju on palju väiksem. Teeme Volvos kõvasti tööd selle nimel, et tooraine ammutatamiseks kasutataks säästvaid meetodeid ja et akude tootmine mõjutaks kliimat minimaalselt. 

Me kasutame terviklikku lähenemisviisi nii kogu elutsüklile kui ka tarneahelale, sealhulgas tarnijatele, materjalidele, logistikale, tootmisele ja ringlussevõtule. See hõlmab nii jõuülekande ja akude tootmist kui ka kasutatavaid materjale.

Tekkis küsimus?

Volvo Trucksi kohalik müügiesindaja vastab teie küsimustele. Astuge läbi, helistage või kutsuge ta enda juurde.