Veokid

Numbrite jõud

Hollandi ettevõttel Schenk Tanktransport avaneb järjest tihedama konkurentsiga turul võimalus nautida Volvo kergveokite kasutamise eelised.
Uute kergveokite Volvo FH ja Volvo FM kasutamine võimaldab Schenk Tanktranspordil olulisel määral suurendada kandevõimet.

Vennad Harry ja Arjan Schenk on eduka Hollandi transpordidünastia kolmas põlvkond. Sektoris, kus kasumlikkus sõltub paakhaagiste maksimaalselt tõhusast kasutamisest, on uued kergemad veokid Volvo FH ja Volvo FM omandanud nende veondustegevuses äärmiselt olulise koha. Nüüd saab nende veokite väiksema kaalu tõttu vedada suuremaid koormaid, tegemata ühtegi järeleandmist ohutuses või mugavuses. Alates 2014. aastast on põhimudelile tehtud mitmed olulised veoki täismassi vähendavad täiustused. “Meie ideaalne veok oleks alla seitsme tonni kaaluv Volvo FH 4x2 T,“ räägib Harry Schenk. „See on nii piirkondlikke kui ka kaugvedusid tegevate veokite tühimassi maagiline piir. Tegemist on meie jaoks eluliselt olulise kombinatsiooniga.”

 

Harry illustreerib sellise matemaatika olulisust kandevõime maksimeerimisel. „Kui ühte tsisternveokit kasutatakse aastas umbes 1400 korda, siis tähendab ainuüksi 50 kg raskem koorem umbes 70 tonni kaupa aastas. 100 veoki korral on see 7000 tonni ning viie aasta perspektiivis kõneleme juba 35 000 tonnist. Selline jõud on numbritel. Kasuliku koormuse kasvupotentsiaal on tohutu.”

Vendade vanaisa asutas Schenki 1925. aastal. Ettevõtte peamine tegevusvaldkond on vedelike ja gaaside vedu juba alates 1950. aastatest, kui rajati suhted mitmete naftaettevõtetega. Nüüd kuuluvad klientide pikka nimekirja sellised suured rahvusvahelised ettevõtted, nagu Shell, BP, Air Products ja Linde. Nende peakorter on ideaalses kohas kiirtee ääres Rotterdamist ida pool, linna tohutu sadamapiirkonna ning Saksamaa ja muude Euroopa suurte turgude vahel. „Tegeleme vedudega peamiselt ladudest, tehastest ja rafineerimistehastest,” räägib Arjan Schenk. „Need paiknevad tavaliselt suurte meresadamate Rotterdami, Amsterdami, Antwerpeni ja Hamburgi lähistel. Tooted leiavad tee kõikvõimalike klientide juurde eelkõige Beneluxi maades ja Saksamaal, kuid ka peaaegu kõigis muudes Euroopa riikides.”

Schenki suhe Volvo Trucksiga ulatub tagasi 1947. aastasse. Arjan räägib, et neid kütkestab võimalus kohandada Volvo veokid just Schenki nõuete järgi. „Volvo Trucks on olnud paindlik ja äärmiselt mitmekülgne. See võimaldab meil nii oma ettevõttes mõnigi kord anda veokile uus elu, sest lai tehniliste võimaluste valik võimaldab kasutada Volvo veokeid praktiliselt igat tüüpi vedudeks.”

Schenkil on praegu kasutusel üle 500 Volvo veoki ja ettevõtte töö sõltub palju positiivsest partnerlusest. Kõige olulisem on kasutuskindluse maksimeerimine, tunnistab Arjan. „Meie arvutused põhinevad maksimaalsel töötundidel ja -päevadel aastas ja me tagame sellise koormuse jaoks piisava juhtide arvu olemasolu. Volvo Trucks saab aru, mis on meie jaoks oluline ja neil on hea meel sellele igati kaasa aidata. Veokitesse investeerimisel on meie jaoks olulisimad kriteeriumid ohutus, veoki kogukulud, välimus ja juhi mugavus. Seetõttu on kergveokid mõistlik investeering.”

 


Rotterdami tohutu sadam tundub lõputuna. Euroopa suurima pindalaga sadam ulatub kaugele linnast läände, seal laiuvad kilomeetrite kaupa konteinerilaod, korstnad, torud ja gaasimahutid kuni Maasvlakteni, mis on merelt tagasi võetud ala ja kuhu sadam on viimastel aastatel veelgi laienenud. Schenki veokijuht Peter Verkooijen saabub ühel külmal ja niiskel jaanuaripäeval veeldatud maagaasi lasti pealevõtmiseks Gate terminali. „See haagis läheb Austriasse,” ütleb ta meile. Kolmekümneaastase juhikogemusega Peter asus Schenkile kuuluva Volvo kergveoki rooli umbes aasta tagasi. „Esimene asi, mida tähele panin, oli kergus, veokil on kindlasti rohkem vedrusid ja kaaluerinevus on tuntav. Kergveoki kabiini juures on kõige parem see, et ruumikuses ei ole mööndusi tehtud. Minusugusele pikale mehele on oluline võimalikult suur jalaruum. Iste on tõepoolest mugav ja just selliseid omadusi ma Volvo veokilt ootangi.”

Lai tehniliste võimaluste valik tähendab, et saame kasutada Volvo veokeid praktiliselt igat tüüpi vedudeks.

Ettevõtte peakorteris valmistuvad vennad Schenkid Belgiasse ja Saksamaale klientide juurde sõitmiseks. Vendadega vesteldes saab selgeks, et peale klientide vajaduste pööravad nad väga suurt tähelepanu ka parimate veokijuhtide värbamisele. Selleks on nad juba aastaid korraldanud ettevõttesiseseid koolitusi. „Meie ettevõtte edu põhineb headel veokijuhtidel ja personalil,” räägib Harry. „Selle saavutamisel on inimeste leidmiseks ja hoidmiseks oluline tagada neile peale elementaarsete töötingimuste ka parimad veokid. Lõppude lõpuks veedavad juhid oma veokites väga palju aega ja professionaalid tahavad töötada parimate vahenditega.”

Vedelike ja gaaside vedu ei ole kerge töö. Peale väga erinevate temperatuuride ja tingimuste tuleb olla väga hoolikas ka peale- ja mahalaadimise ning vedamise ajal. See Volvo kergveokite seeria on konstrueeritud ja katsetatud rangeimate standardite kohaselt, mis tähendab, et neile võib usaldada kõige tundlikumad veosed. „Kui asi puudutab ohutust, nõuavad meie kliendid alati parimat kvaliteeti. Meie ettevõte peab seda alati au sees,” räägib Arjan Schenk.

Vedelike ja gaaside vedu ei ole kerge töö. Peale väga erinevate temperatuuride ja tingimuste tuleb olla väga hoolikas ka peale- ja mahalaadimise ning vedamise ajal. See, et Volvo kergveokite seeria on konstrueeritud ja katsetatud rangeimate nõuete kohaselt tähendab, et neile võib usaldada kõige tundlikumad veosed. "Kui asi puudutab ohutust, nõuavad meie kliendid alati parimat kvaliteeti. Meie ettevõte peab seda alati au sees,” räägib Arjan Schenk.

Tulevikku silmas pidades laiendavad ja kohandavad Schenkid pidevalt oma kergveokiparki. „Meie veokite tõhusaks kasutamiseks on oluline töökindlus,” lisab Harry Schenk. „Et veokid on nii pikalt töös (mõnikord kuni 7500 tundi aastas), on väike tühimass väga oluline. Lõppude lõpuks loeb nii intensiivse kasutamise korral veose iga kilo. Tahame olla oma klientide jaoks nende transpordiosakond ning oleme teadlikud just meile omastest erilistest omadustest. Pöörame tähelepanu pisiasjadele ja suurele pildile. Oleme uhked nii oma töötajate kui ka klientide üle.”

 

Et veokid on nii pikalt töös (mõnikord kuni 7500 tundi aastas), on väike tühimass väga oluline.

Schenkile kuuluvate alla 7-tonniste Volvo FH kergveokite tehnilised andmed

null

Suurim veoki variantide valik turul

Alates 2014. aastast on Volvo teinud veokite kaalu vähendamiseks arvukalt täiustusi nii materjalides, mootorites, telgedes kui ka raamis. Selle tulemusena on kaal mõnikord tavalise konfiguratsiooniga võrreldes 500–600 kg võrra väiksem.
Volvo Trucksil on nüüd selle töö jaoks kergeim veok, järeleandmisteta ohutuses, tööomadustes või kvaliteedis. Mistahes tööülesande korral saab kandevõime suurendamiseks valida õige konfiguratsiooni. 

Täpsemat infot annab Volvo kohalik esindus.

Schenk Tanktransport

Ajalugu: Schenk alustas pereettevõttena juba 1925. aastal. Täna on vennad Harry ja Arjan Schenk kolmas ettevõtet juhtiv põlvkond.
Teenused: Schenk tegeleb vedelike ja gaaside, sealhulgas kütuste (40%) veoga.

Veokeskkond

Asutamise aeg: 1925
Omanikud: Harry Schenk, Arjan Schenk
Töötajate arv: 1400
Veokipark: umbes 700 veokit (umbes 70% on Volvod)
Veokijuhid: 1200
Peamine veos: vedelikud, sealhulgas kütused ja gaasid
Täiendav kandevõime: 278 kg
Kaetud piirkonnad: Beneluxi maad, Saksamaa ja muud Euroopa riigid
Põhikliendid: Shell, BP, Air Products ja Linde