Veokid

Volvo innovatsioonialasel tippkohtumisel oli tähelepanu keskpunktis tuleviku transport

Volvo Grupp korraldas 7. septembril Brüsselis teise innovatsioonialase tippkohtumise. Sellel keskenduti transpordi automatiseerimisele, elektromobiilsusele ja ühenduvusele.
Volvo innovatsioonialasel tippkohtumisel oli tähelepanu keskpunktis tuleviku transport

„Oleme tunnistajateks sellele, et transpordi paradigma on muutumas. See muutus kujundab ümber linnad ja ühiskonnad, milles me elame. Kohtumisel käsitleme transpordi kolme peamist suundumust: automatiseeritud juhtimine, elektromobiilsus ja ühenduvus. Kõigil neil tehnoloogiavaldkondadel on potentsiaali mõjutada kaupade ja inimeste liikumist. Kui need valdkonnad omavahel kohtuvad, siis muutub transport kui selline radikaalselt," sõnas Volvo Grupi tehnoloogiadirektor Lars Stenqvist.

Tippkohtumist juhtis Deutsche Welle TV poliitika vanemkorrespondent dr Melinda Crane. Kokku said tipp-poliitikud ja transpordivaldkonna huvitatud osapooled. Koos uuriti, millist rolli hakkab novaatorlus, sh automatiseerimine, elektromobiilsus ja ühenduvus, mängima kommertstranspordis.

Brüsselis toimunud tippkohtumine oli teine omataoliste seas, mida peetakse 2017. aasta jooksul maailma eri paigus, nt. Londonis (maikuus) ja Pekingis. Innovatsioonialase tippkohtumisega soovime hoogustada arutelusid transpordiuuenduste üle ja julgustada uutmoodi mõtlemist. Eesmärk on leida lahendusi sellistele aktuaalsetele probleemidele nagu õhukvaliteet ja saaste, ummikud, töö- ja liiklusohutus. Teiste hulgas kõnelevad tippkohtumisel Euroopa Komisjoni energiavaldkonna eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič, Belgia mobiilsus- ja transpordiminister François Bellot ja Volvo tehnoloogiadirektor Lars Stenqvist.

Volvo Grupp esitles ka oma teadus- ja arendustegevuse värskeid tulemusi, sh elektrihübriidbussi, isejuhtivat prügiveokit ja täielikult elektrienergial sõitvat miniekskavaatorit. Nimetatud tooted on välja töötatud tänu laiapõhjalisele koostööle avaliku sektori, tööstuse, teadlaste ja klientidega.

Transpordipoliitika, tehnoloogiliste väljakutsete, õigusliku ja regulatiivse raamistiku ning digitaliseerumise küsimustega tuleb tegeleda.

„On väga oluline, et viiksime arutelu edasi ning soodustaksime muudatusi, tänu millele paranevad ohutus ja tervis ning väheneb transpordi negatiivne mõju keskkonnale," ütles Lars Stenqvist. „Tippkohtumine ühendab mõjukaid inimesi, otsustajaid ja organisatsioone, kelle võimuses on suunata positiivset muutust Euroopa Liidus, kuivõrd me kõik püüame leida vastuseid peamistele tuleviku transporti puudutavatele küsimustele."

Link: http://www.volvogroup.com/en-en/about-us/r-d-and-innovations/automation/innovation-summit.html