Veokid

Volvo Trucks: automatiseerimistegevus lähtub inimestest ja ohutusest.

Sõiduki automatiseerimistaseme pidev tõstmine pakub põnevaid võimalusi nii veondusvaldkonnas kui ka ühiskonnas tervikuna. Ja Volvo Trucks on enam kui kaks aastakümmet olnud selle arendustöö esirinnas. Uues kaheosalises filmis tutvustab Volvo Trucks, kuidas meie arvates hakkab automatiseerimine lähiaastatel ümber kujundama meie elu- ja tööviisi.
Volvo Trucks: automatiseerimistegevus lähtub inimestest ja ohutusest.

Tulevikutehnoloogia võimalused on meis juba mitmete põlvkondade vältel äratanud uudishimu ja loomingulisust. Tänapäeval areneb tehnika kiiremini kui kunagi varem. Robotid võtavad üle hooldustööd. Nii sõiduautod kui ka veokid sõidavad ise. Nii võib tuleviku kohta tõesti tekkida ettekujutus, et see on midagi isikupäratut ja puhtmehaanilist.

Kuid Volvo Trucksi jaoks inimesed alati olnud tulevikku suunatud mõtteviisi keskpunktis ja sinna jäävad nad ka edaspidi, olgugi automaatikal juba praegu meie elus suur osatähtsus. Tehnoloogia areng on käegakatsutavasse kaugusse toonud uued, murrangulised kontseptsioonid ja nii jätkab ka Volvo Trucks praktiliste lahenduste väljatöötamist, et muuta veokijuhtide, klientide ja teiste liiklejate elu lihtsamaks ja ohutumaks. 

Volvo Trucksi filmid "Automatiseerimine - suur muutus" ja "Automatiseerimine - teel tulevikku" käsitlevadki selliseid tulevikuveoki tehnoloogia teemasid, mis hetkel on olulisena päevakorral. Kaheosalises filmis kajastatakse Volvo Trucksi kahe võtmeisiku, Sasko Cuklevi ja Ann-Sofi Karlssoni elu ja tööd.

Samuti tõstab film esile Austriast pärit veokijuhti Lukas Strohmeierit ja Londoni kohalikul marsruudil sõitjat Rohini Teatherit. Filmid kajastavad Volvo Trucksi pideva automatiseerimistöö aluseks olevat visiooni ja eesmärki, aga ka nende inimeste lootust ja muret, kelle igapäevaelu see edaspidi mõjutab.

Autonoomsete lahenduste valdkonna juhil Sasko Cuklevil on lähituleviku võimalustest selge ettekujutus ja ta jagab seda avameelselt ka meiega. "Pole kahtlustki, et me varsti näeme, kuidas Volvo isejuhtivad veokid on meie teedel saanud ühiskonna loomulikuks osaks. Täpne ajastus sõltub paljudest tingimustest, nagu liikluseeskirjad, teedetaristu ja muidugi ohutusnõuded," jätkab Cuklev.

Suund täielikult automatiseeritud sõidukite kasutamisele on siiski vaid osa arendusest ja automatiseeritus rakendub järkjärgult, mistõttu keskendutakse endiselt juhi kutseoskuste täiustamisele, et tagada veelgi suurem ohutus, jõudlus ja mugavus.

"Automatiseerimine ei ole mõeldud töökohtade väljasuretamiseks," kinnitab automatiseerimise inimtegurite valdkonna juht Ann-Sofi Karlsson. "Kogenud veokijuhte vajatakse väga ka tulevikus. Nii nagu aina kasvavad kaubandus ja maailma rahvastik, suureneb ka kaubavedude vajadus. Automatiseerimine tähendab selle tõhustamist."

Peale ülemaailmse tulevikuvaate pööratakse Volvo Trucksi automatiseerimistegevuses tähelepanu ka sellele, et muuta igapäevaelu lihtsamaks sellistel veokijuhtidel nagu Lukas Strohmeier. Lõuna-Austrias siloveokit juhtiva professionaali tööpäeva kuuluvad sageli ummikud vilkas väikelinnas Grazis. "Suurt veokit on väga raske juhtida läbi tiheda liikluse. Teil peab silmi jaguma kõige jaoks. Vaja läheks veel sadat silma."

Inimesed on endiselt kaitsetud ja liiklus üha keerukam. Seepärast on viimasel ajal ka Volvo Trucksi automatiseerimise meeskondades keskendutud suuresti just ohutuse probleemidele. Veokite automatiseerimise peamised katseprojektid kaevandustes, suhkrurooistandustes ja prügiveol on näidanud, et automaatika mitte ainult ei suurenda ohutust, vaid tõstab tunduvalt ka jõudlust, sest maanteel kolonnis sõitev veok võimaldab vähendada kütusekulu ja CO2-heitmeid.

Volvo Trucks on seadnud endale eesmärgi jätkata keskendumist probleemidele, mis seavad esikohale inimese. Selleks kaasatakse arendusprojektides dialoogi ja uurimistöösse kogu aeg ka klient. Töö sõiduki automatiseerimise vallas jätkub, et tuua kasu nii kliendile, juhile kui ka ühiskonnale tervikuna.

Volvo Trucksi automatiseerimist kajastavad filmid: 
LINK filmile: Automatiseerimine - suur muutus
LINK filmile: Automatiseerimine - teel tulevikku

Filme saab vaadata ka meie Youtube kanalis: www.youtube.com/VolvoTrucksEstonia

LINK kõrgresolutsiooniga piltidele

Pildid