Veokid

Volvo Trucks esitleb isejuhtivate elektriveokitega veonduse tulevikku

Volvo Trucks esitleb isejuhtivate ja elektri jõul töötavate tarbeveokitega uut veonduslahendust, mis tagab tõhusama, ohutuma ja puhtama veonduse. Kaugem eesmärk on täiendada olemasolevaid lahendusi ja anda võimalusi ettevõtetele, kes vajavad kindlate ümberlaadimiskohtade vahel pidevaid veoteenuseid.
Isejuhtivad ja elektri jõul töötavaid tarbeveokeid

Suurenev rahvaarv ja linnastumine raskendavad oluliselt selliste keskkonnaprobleemide lahendamist, nagu liiklusummikud, saastamine ja liigne müra. Tarbimise suurenemine, e-kaubanduse kiire areng ja ulatuslik veokijuhtide puudus seavad tõhusatele veonduslahendustele suuremad nõuded.

„Veondusvaldkonna kogu potentsiaal selgub tulevikus. Kõik viitab sellele, et üleilmne transpordivajadus suureneb järgmisel kümnendil märkimisväärselt. Kui soovime täita seda nõuet jätkusäästlikul ja tõhusal viisil, tuleb leida uusi lahendusi. Sujuva kaubavoo tagamiseks peame ka olemasolevat taristut senisest paremini ära kasutama. Meie väljatöötatav veondussüsteem on praegustele lahendustele oluline täiendus, sest see aitab lahendada mitmeid ühiskonna, veoettevõtete ja veoteenuste ostjate ees seisvaid väljakutseid," ütleb Volvo Trucksi president Claes Nilsson.

Volvo Trucksi tuleviku veonduslahendus on ette nähtud regulaarsete ja korduvate veoülesannete täitmiseks, mida iseloomustavad suhteliselt lühikesed vahemaad, suured koormad ja suur tarnetäpsus. Tüüpiline näide on logistikakeskused, kuid võimalikud on ka muud kasutusalad.

„Meie süsteem on laiendus tipptasemel logistikalahendustele, mis on mitmetes tööstusharudes juba kasutusel. Et isejuhtivad veokid on heitme- ja müravabad, saab neid kasutada nii päeval kui ka öösel. Lahenduses kasutatakse olemasolevat teede taristut ja koormakandureid, mis lihtsustab kulude hüvitamist ja võimaldab olemasolevate tegevuste integreerimist," selgitab isejuhtivate veokite valdkonna asepresident Mikael Karlsson.

Veoülesanneteks kasutatakse isejuhtivaid elektriveokeid, mis on ühendatud pilvteenuse ja veojuhtimiskeskusega. Veokid on varustatud keerukate süsteemidega, mis võimaldavad isejuhtimist. Need on ette nähtud hetkeasukoha tuvastamiseks (sentimeetrilise täpsusega), täpseks jälgimiseks ning teiste liiklejate tegevuse analüüsimiseks ja seejärel täpseks reageerimiseks.

Veojuhtimiskeskus hoiab vedudel pidevalt silma peal, jälgides täpselt iga veoki asukohta, aku laetust, veose sisu, hooldusnõudeid ja mitmeid muid näitajaid. Nagu tööstustootmise protsessis, kohandatakse tarbetu ootamise vältimiseks ja tarnetäpsuse suurendamiseks kiirust ja vedude kulgu. See võimaldab minimeerida jäätmeid puhvervarudena ja suurendada kättesaadavust. Samal marsruudil liikuvad veokid teevad optimaalse töövoo tagamiseks koostööd.

Lähitulevikus arendab Volvo Trucks koos valitud klientidega veonduslahendust edasi, keskendudes prioriteetsetele rakendustele.

Faktid 
• Täiendusena praegustele lahendustele töötab Volvo Trucks välja uut tüüpi veonduslahendust korduvate vedude jaoks, mis nõuavad kindlate ümberlaadimiskohtade vahel ülimat täpsust.
• Veonduslahendus koosneb isejuhtivatest, ühendatud elektriveokitest ja veojuhtimiskeskusest. 
• Veokeid kasutatakse vedukina ja need sobivad olemasolevate koormakandurite/haagistega.
• Veok liigub täielikult elektri jõul, heitgaasi vabalt ja väikese müratasemega. Jõuülekanne ja akukomplekt on sama tüüpi, mis Volvo Trucksi elektriveokitel.

LINK kõrgresolutsiooniga piltidele
LINK filmile: https://youtu.be/2Gc1zz5bl8I
LINK veebilehele: www.volvotrucks.com/vera