Veokid

Õhutakistuse vähendamine parema aerodünaamikaga

Kütusekulud moodustavad umbes kolmandiku veoettevõtte kuludest. Kombineerides paremat aerodünaamikat uue EURO 6 C mootoriga, suudab Volvo Trucks nüüd kaug- ja piirkondlikel vedudel võimaldada kütusesäästu kuni kolm protsenti.
Tuuletunnel.
Tuuletunnelikatsete abil leiab Volvo Trucks võimalusi aerodünaamika parandamiseks.

Kui veok liigub ühtlase kiirusega 60–90 km/h, on õhutakistus üks kütusekulu enim mõjutavaid tegureid. Seepärast on Volvo Trucks paljude aastate jooksul pööranud suurt tähelepanu veokite aerodünaamilisuse arendamisele. Arvukates projektides oleme keskendunud lahendustele, mis suudavad õhutakistust oluliselt vähendada. Need tuuakse turule sammhaaval järgmiste aastate jooksul. 

Nende pingutuste üheks tulemuseks on 2016. aasta kevadel kasutusele võetud aerodünaamiliste omaduste täiustused, mille hulka kuuluvad Volvo FH esispoilerite, katusespoilerite, rattakoopa piirkonna ja poritiibade optimeerimine. Alates 2016. a juunist kuuluvad need täiustused uue Euro 6 (C) mootoriga Volvo FH mudelite standardvarustusse.

"Juba uue Volvo FH turuletoomise ajaks 2012. aastal oli võimalikult väikese õhutakistuse saavutamiseks tehtud suur arendustöö ja arvestatud muid nõudeid, mida meie kliendid veokile esitasid. Sellest ajast alates oleme skaneerinud kõiki veoki piirkondi neid keerates ja pöörates, et näha, kus annavad muudatused meie klientidele kõige suuremaid tulemusi," räägib aerodünaamikaspetsialist Anders Tenstam.

Skaneerisime erinevaid kaopiirkondi ja nende täiustamisvõimalusi tuuletunnelites ning arvutis matkemodelleerimisel. Seejärel tuli ainult tagada, et tehnilisi lahendusi oleks võimalik toota õige kvaliteedi ja mõistliku hinnaga. 

Skaneerisime kõiki veoki piirkondi neid keerates ja pöörates, et näha, kus annavad muudatused meie klientidele kõige suuremaid tulemusi.

"Eesrindliku tehnoloogia arendamisel püüame prognoosida klientide tulevikuvajadusi ja tagada, et nende soovitud tehnoloogilised lahendused oleksid kasutusvalmis, kui eeskirjad ja kulutasemed võimaldavad need turule tuua," ütleb Anders Tenstam.

Viimastel aastatel on tehnoloogia arendamine andnud Volvo Trucksile uusi võimalusi toodete aerodünaamiliste omaduste täiustamiseks. Pidevalt kasvavad kütusekulud ja suurenev kliimateadlikkus innustavad kliente kütusesäästlikumaid veokeid nõudma. Selline areng suurema kütusesäästlikkuse suunas on kooskõlas Volvo Trucksi filosoofiaga: iga piisk loeb

 

Püüe kütust säästa mõjutab ka mootorite arendamist: "Pingutame pidevalt, et täita õigusaktidega kehtestatud üha karmimaid mootorite puhtuse nõudeid, halvendamata sõiduomadusi. Jõudlus, tootlikkus ja sõiduomadused on äärmiselt olulised meie klientide ja nende veokijuhtide jaoks. Oleme alati keskendunud nende nõuete täitmisele, kuid see ei tohi põhjustada kütusekulu suurenemist, vaid vähenemist," ütleb Volvo Trucksi mootorite tootejuht Mats Franzen.

Volvo Trucksi jaoks on Euro 6 (C) nõuete tulek toonud kaasa mootorite D11, D13 ja D16 mitu erinevat optimeerimist – vähendatud on kolbide ja silindrihülsi omavahelist hõõrdumist, uuendatud ja täiustatud on turboülelaadurit ning optimeeritud nukkvõlli. Koos mitme tarkvaratäiustusega võimaldab see väiksemat kütusekulu mootori jõudlust vähendamata.

See on toode, mis annab kliendile olulisi eeliseid tänu väiksemale kütusekulule. Nii on tagatud suurem kasumimarginaal ja ka jõudlus säilib.

"Euro 6 (C) mootoriga teeme veel ühe suure sammu veonduse energiasäästliku tuleviku suunas. See on toode, mis annab kliendile olulisi eeliseid tänu väiksemale kütusekulule. Nii on tagatud suurem kasumimarginaal ja ka jõudlus säilib," ütleb Mats Franzen. 

Paljude veoettevõtete kogukuludest moodustab kütus kolmandiku. Üks, kes investeerib palju kütusekulu vähendamisse, on Poola veoettevõte Jastim Varssavis. Jastimi suurimad kliendid on Schenker, IKEA ja DHL – kolm ettevõtet, kelle jaoks on väga oluline keskkonnahoid ja kes seetõttu nõuavad tarnijatelt pidevalt kütusekulu vähendamist.

Kolm aastat tagasi, kui Jastim ei olnud veel ostnud ühtegi uut Volvo FH-d, oli ettevõtte keskmine kütusekulu 31–32 liitrit 100 kilomeetri kohta. Praegu on see tänu Volvo FH veokitele ja täiendavatele kütusesäästliku sõitmise programmidele vähenenud 26 liitrini. Ettevõte väidab, et nende parimad veokijuhid sõidavad keskmiselt 24 liitriga ning soodsal maastikul ja heades aerodünaamilistes tingimustes on kütusekulu veelgi väiksem.

"See, mis kolm või neli aastat tagasi tundus võimatu, on nüüdseks muutunud igapäevaseks. Meie jaoks oli äärmiselt oluline saavutada selline suur kütusesääst. Tegelikult ei olnud meil valikut – meie ettevõtte olemasolu sõltus sellest," räägib Jastimi omanik Jacek Słowiński.

Konkurentsivõime säilitamiseks uuendab tema ettevõte regulaarselt veokiparki ja Volvo Trucksi veokite varustuses on tavaliselt kütusesäästlikuma sõitmise uusimad rakendused.

 

„Oleme huvitatud kõikidest uutest tehnoloogilistest uuendustest. Arvestades meie igakuist kütusetarbimist, tähendab kuni kolmeprotsendiline lisasääst meile tuhandeid liitreid kütust," ütleb Jacek Słowiński.

Jastim on Volvo Trucksi kaugvedude klient, kes on pühendunud kütuse säästmisele. Nii ongi Volvo Trucks uue aerodünaamikapaketi väljatöötamisel võtnud aluseks just selle veoettevõtte tehnilised nõuded. Eesmärgiks oli, et suhteliselt ühtlase kiirusega (vahemikus 60–90 km/h) sõitvad kliendid saaksid aerodünaamiliste omaduste täiustamisest maksimaalset kasu. Kui suur on sääst täpselt, sõltub nende individuaalsetest nõuetest ja tehnilistest erisustest, mida omakorda määravad teeolud, milles nende veokid liiguvad.

Arvestades meie igakuist kütusetarbimist, tähendab kuni kolmeprotsendiline lisasääst meile tuhandeid liitreid kütust.

Anders Tenstamil Volvo Trucksist on hea meel, et nüüd saab kaugvedude klientide jaoks turule tuua uue ja paindliku aerodünaamikapaketi. Ta näeb suurepärast potentsiaali edasiseks täiustamiseks, kuid tunnistab, et tehnoloogilist küpsust peavad toetama uued seadused ja eeskirjad.

"Praegu takistavad aerodünaamiliste omaduste täiustamist paljudes riikides veoki pikkuse kohta kehtivad eeskirjad. Kui näiteks veduki pikkust ei arvestataks enam autorongi pikkuse hulka, saaks kabiini aerodünaamilisi omadusi palju paremaks muuta. Praegu tähendab kabiini kuju selle sisemiste ja väliste omaduste habrast tasakaalu. Aerodünaamilisema kabiiniga veok tekitaks ka rohkem allapoole suunatud õhuvoolu, sest kabiini ees tekkiv ja energiat neelav tugev õhukeeris oleks väiksem," ütleb ta. 

Anders Tenstam rõhutab ka, et haagiste aerodünaamilisi omadusi saab oluliselt parandada. Tulevikus võib sellest välja kujuneda äärmiselt tihe koostöö kliendiga kogu autorongi, mitte ainult veokit hõlmavate säästlike veonduslahenduste väljatöötamisel. See omakorda eeldab, et praktiliste lahenduste olemasolu nii tehnilisel kui ka ärilisel tasandil.

"Tänu pikaajalisele fokuseeritud arendustegevusele oleme mõistnud, et muutes veoki teatud piirkondi ja tehes koostööd veoki kogupikkust käsitlevate õigusaktide muutmise nimel, suudame saavutada sõiduautode aerodünaamilisele efektiivsusele lähedase taseme. Mitte kuigi kauges tulevikus võib see tähendada õhutakistuse vähendamist peaaegu poole võrra tänaste veokitega võrreldes," räägib Anders Tenstam.