Veokid

Veoki ideaalse helikeskkonna loomine

Veoki müra peetakse sageli vältimatuks. See lihtsalt on. Ometi on üks Volvo meeskond pühendunud veoki sise- ja välismüra optimeerimisele, et suurendada nii ohutust kui ka mugavust.
Kolmemõõtmeline akustiline kaamera.
Kolmemõõtmeline akustiline kaamera, mis on varustatud mitme väikese mikrofoniga, skaneerib kabiini sisemust ja tuvastab heliallikaid.

Veoki maksimaalse ohutuse ja mugavuse tagavad erinevad tegurid. Tipptasemel inseneriteadus, automaatsed sõiduabisüsteemid ja murranguline disain – kõik see on andnud panuse tuleviku veoki väljatöötamisse. Üks tegur, mida tihti alahinnatakse, on veokiosade müra mõju sõiduelamusele.

Tegelikult on Volvo Trucks müra optimeerimisele keskendunud juba mitukümmend aastat. Volvo esimene mürakamber ehitati Göteborgis (Rootsi) 1982. aastal. Sestsaadik on Volvo veokimudelite müraga pidevalt tegelenud ning Göteborgis töötab müra ja vibratsiooni katseinseneride meeskond, kes on hoidnud Volvo Trucksi konkurentidest eespool.

 

Müra ja vibratsiooni labor on täis vaikset saginat. Huvitava välimusega seadmed kiirgavad punast valgust ja katseveok Volvo FH seisab suure stuudio keskel, ümbritsetuna müra summutavatest seintest. Siin kohtame kolme müra, vibratsiooni ja jäikuse inseneri (NVH – Noise, Vibration & Harshness), kellel on sellel alal mitmeaastane kogemustepagas. Theresia Manns, Geir Andresen ja Torbjörn Ågren töötavad tihedas koostöös umbes kümne inseneriga – peamiselt stuudios, aga ka Volvo Trucksi katseväljakul Hälleredis Göteborgi lähistel.

„Sageli arvatakse, et meie töö seisneb ainult müratase vähendamises, kuid oluline on ka heli kvaliteet.

„Tegeleme veoki sise- ja välismüra optimeerimisega,” räägib Theresia Manns. „Sageli arvatakse, et meie töö seisneb ainult müratase vähendamises, kuid oluline on ka helikvaliteet. Meie eesmärk on saavutada parim helikvaliteet ja parandada juhi sõiduelamust nii ohutuse kui ka mugavuse vaatepunktist.”

Paremate tulemuste saavutamiseks rõhutab Torbjörn Ågren koostöö olulisust organisatsiooni teiste allharudega. „Veoki igal omadusel on üks juht. Tema vastutab konkreetse omaduse arendamise eest. Meie uuritav omadus on seega kogu veoki müra. Oleme pidevas kontaktis inimestega, kes vastutavad komponentide ja projekti programmi eest. Loomulikult tuleb teada õigusaktidega kehtestatud nõudeid ja neid ennetada. Tootearenduse osakond kehtestab kõrgetasemelised nõuded ja me teeme koostööd, et saavutada täpselt see, mida klient heli optimeerimise osas soovib. Oluline on ka teada, mida meie konkurendid sellel alal teevad.”

NVH inseneride igapäevatöö keskendub Volvo erinevate mudelite müraallikate arendamisele ja katsetamisele ning asjakohaste paranduste elluviimisele. Õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt tuleb veoki mürakatsed teha välistingimustes.

„Sisetingimustes katsetamist praegu ametivõimud ei tunnista,” ütleb Geir Andresen. „Siiski võidakse tulevikus see ametlikult heaks kiita. Seepärast on ISO katserada Volvo Trucksi katseväljakul müra kontrollimise jaoks väga oluline. Tegelikke olusid on sisetingimustes raske järele teha, mistõttu teeme seaduslikke katseid välistingimustes.”

Veokite müratase on kogu maailmas rangelt reguleeritud. Euroopa turg ja mõned muud turud järgivad ECE nõudeid, kuid müraalased õigusaktid on turgudel erinevad. Lisaks tuleb arvesse võtta kohalikke müranõudeid.

Heliga töötamise keerukust näitab tohutu jälgimisseadmete hulk müra ja vibratsiooni laboris. Eriti silmatorkav seade on suurt diskokuuli meenutav kolmemõõtmeline akustiline kaamera, mis on varustatud mitme väikese mikrofoniga. Kaamera skaneerib kabiini sisemust ja tuvastab müraallikaid. Müra arvutatakse algoritmide abil, et luua müratasemest pilt. Kindlate piirkondade suuremaid müratasemeid kujutavad pildil eredama värviga alad. Nii saab meeskond eristada kindlaid mürakohti ja ühtlustada need veoki üldise soovitava helipildiga.

Mõnikord võib veoki ühe piirkonna müra vähendamine tähendada seda, et mõni muu siiani kuulmatu heli muutub äkitselt märgatavaks.

Teine tähtis tegur on mõelda, millist infot saavad juhid veoki mürast.

„Veoki reaktsioone on kabiinis rohkem kuulda kui näha,” räägib Theresia Manns. „Müra sisaldab infot, millele juht reageerib. Lisaks ei pane inimesed tavaliselt häirivat müra tähele enne, kui see on kadunud.”

Veokite kogu mürataseme mõõtmine koosneb mitmest eesmärgist. „Mõnikord võib veoki ühe piirkonna müra vähendamine tähendada seda, et mõni muu siiani kuulmatu heli muutub äkitselt märgatavaks,” jätkab Geir Andresen. „Töötame kogu veokiga. Mõnikord võib müra kanduda kabiini muudest piirkondadest. Müraisolatsioon ja konstruktsiooniline arendustöö on seetõttu väga olulised.”

 

Et tagada kabiinisisese müra ohutus, tehakse tööd mürasageduse optimeerimisega.

„Madalsageduslik müra on juhi jaoks väsitav,” räägib Theresia Manns. „Soovime, et juht ei märkaks ebameeldivat müra ja kogeks head helikvaliteeti. Töötame sellise keskkonna loomise nimel, kus juht võib veeta palju aega, ilma et teda mõjutaks monotoonne müra, isegi kui see on vaikne.

Kindla heli eraldamine tähendab katseinseneridele vaevarikast tööd laboris. „Kapseldatud veok” on aeganõudev protsess, mille käigus tuleb veok täielikult katta, et uurida põhjalikult ainult ühte müraallikat. Katsekambris ja -väljakul kasutatakse ka vähem aegavõtvaid meetodeid. 

Soovime, et juht ei märkaks ebameeldivat müra ja kogeks head helikvaliteeti.

„Kõige kiirem on siis, kui katseid tuleb teha väljas ja ilm on soodne,” ütleb Torbjörn Ågren. „Peame tegema palju eeltööd. Uute õigusaktide eelne periood on samuti väga kiire aeg, nagu ka teatud etapid kindlas projektis.”

Meeskonna juurest lahkudes alustavad nad kolmemõõtmelise akustilise kaamera ülesseadmist järjekordseks katseks. Torbjörn Ågreni sõnul seisneb nende töö õige tasakaalu leidmises – nii sõna otseses mõttes kui ka metafoorselt.

„Soovime sõiduelamust positiivsemaks muuta. Parandusi tuleb teha järk-järgult. Lõppude lõpuks soovime, et veok kõlaks nagu Volvo.”

 

Olulised müraallikad, millest oleneb palju

MOOTOR:
Veoki tuksuv süda, mille hääl on juhi jaoks oluline infoallikas.

KÄIGUKAST:
Veoki käigukast tekitab rakendumise korral müra, mis tuleb ülejäänud veokiga sünkroniseerida.

ÕHUVÕTT:
Õhuvõtukanal on otsene heliühendus mootori silindrite ja ümbruse vahel, mis teavitab juhti mootori seisukorrast.

KLIIMASEADE:
Veoki kliimaseade peab korralikult töötama. Kuid mitte ainult. See ei tohi tekitada ka juhti häirivat müra.

REHVID:
Kontaktjõud teepinna ja rehvide vahel tekitab müra. Rehvimüra muutused on kogenud veokijuhile hoiatuseks libeda tee kohta.

TAGATELG:
Suur pöördemoment kantakse käigukastist ratastele tagasilla jõuülekande kaudu. Tagatelje hammasrattad tuleb optimeerida, et vältida ebavajalikku müra.

Eelised: Hea helikeskkond on oluline

STRESSIST PUHKAMINE
Pikkadel sõitudel on oluline, et juhid tunneksid end kabiinis mugavalt ja lõdvestunult – nii saavad nad keskenduda teele veoki ees.

NUTIKAS SUHTLUS
Juht kuulab veoki erinevaid helisid, mis pakuvad infot veoki seisukorra kohta. Seda infot kasutavad juhid veoki jõudluse optimeerimiseks. Oluline on ka suhtlus teistega multimeediumite kaudu, selle jaoks on vaja head üldist helikvaliteeti.

KVALITEEDITUNNE

Optimeeritud sise- ja välishelid annavad olulise panuse Volvo kvaliteeti. Hea näide kvaliteedi kohta on ukse sulgemisheli.