Veokid

Disainides head vaadet

Uus Volvo FH tahavaatepeegel pakub suurepärast nähtavust ja panustab samal ajal veoki identiteeti.
Joonistus: Ismail Ovacik
„Geomeetria on väga oluline. Kuna pidime integreerima neli eraldi peeglit, püüdsime anda kogu üksusele võimalikult tervikliku välimuse,” räägib Ismail Ovacik.

Kui üksikasjalikult veokit disainitakse? Ja millist sõnumit disaini üksikasjad edastavad? Parema nähtavusega tahavaatepeegli väljatöötamisel

arvestas Volvo Trucks eelkõige ohutusega. Kuid väga oluline oli ka nende täiustuste elluviimine uuendusliku esteetilise välimuse kaudu.

Uuel Volvo FH-l, mis toodi turule 2012. aastal, oli mitu olulist tehnoloogilist uuendust. Üks maailma edukaim raskeveokimudel sai ka uue

disaini. Uue FH kabiini kirjeldamiseks kasutati selliseid märksõnu nagu funktsionaalsus ja ergonoomika ning tänu mitmele täiustatud ohutusfunktsioonile võeti mudel turul ülihästi vastu.

Volvo meeskond alustas uue tahavaatepeegli väljatöötamist juba 2006. aastal. Ismail Ovacik on Volvo kontserni veokitehnoloogia osakonna väliskujunduse peadisainer. Ta rõhutab erinevate Volvo tehnoloogia- ja ergonoomikapartnerite olulisust, kes kõik osalesid tahavaatepeegli ümberkujundamises. „Proovisime üheskoos

leida parimat lahendust. Kuidas saaksime edastada turule sõnumi, et Volvo veokitel on parim nähtavus? Et ohutus on üks meie põhiväärtusi, oli selle sõnumi kohaletoimetamine ülioluline.”

Uue FH-mudeli peamine täiustus oli seotud otsenähtavusega. Üks eelmise põlvkonna Volvo FH põhiprobleeme olid A-piilarid (mõlemal pool veoki esiklaasi paiknevad vertikaaltoed).

Küsimus ei ole ainult juhile täiusliku nähtavuse või parema funktsionaalsuse pakkumises, vaid ka selles, kuidas see väljendub veoki kui terviku lahutamatu osana.

Uuel versioonil on piilarite ja peeglite vahel rohkem ruumi. See tagab juhile parema vaate maapinnale otse läbi külgakna. Ruumi lisab ka sale disain – peeglitel ei olegi märgatavaid piire ja need pöörduvad ühe liigendi ümber, ilma et kohmakas korpus vaadet segaks. Samuti on peeglite vahel avaus, mis tähendab, et parema nähtavuse tagamiseks on kasutatud igat väikest pinda.

On selge, et disainimeeskond keskendus õigete nurkade saavutamisele. Peegli asukohta kabiini tagaosas projekteeriti samuti väga hoolikalt ning ühendati täpselt kabiini ülemise ja alumise osaga. 

 

„Geomeetria on väga oluline,” jätkab Ismail Ovacik. „Kuna pidime integreerima neli eraldi peeglit, püüdsime anda kogu üksusele võimalikult tervikliku välimuse.”

Tugeva identiteediga detaili väljatöötamine tähendab tehnoloogia ja loovuse ühendamist. Tahavaatepeegli täiustused said nii klientidelt kui ka meedialt positiivset tagasisidet ja seda peetakse eelkäijatega võrreldes märkimisväärseks edasiminekuks.

Loomulikult on peamiseks tõukejõuks olnud suurem ohutus, kuid meeskond on pidanud oluliseks ka eristuvat esteetilist välimust.

„Soovisime töötada välja detaili, mis peegeldaks Volvo põhimõtteid,” räägib Ismail Ovacik. „Küsimus ei ole ainult juhile täiusliku nähtavuse või parema funktsionaalsuse pakkumises, vaid ka selles, kuidas see väljendub veoki kui terviku lahutamatu osana. Asjade välimusel on tagapõhi. Meie lähenemine on kõikehõlmav – töötame tervikliku disaini nimel, mis annab veokile eripärase identiteedi. Volvo identiteet.”

Ismail Ovacik

AMETINIMETUS: Volvo kontserni veokitehnoloogia osakonna väliskujunduse peadisainer.
VANUS:
 36.
VOLVO TEENISTUSES:
 8 aastat.
TÖÖKOHT:
 Euroopa disainistuudio Volvo GTT-s Göteborgis Rootsis.