Veokid

Veokijuhtide puudusega võitlemine

Tänapäeva veokitööstuses valmistab muret veokijuhtide puudus. Austraalias, kus see probleem on eriti terav, otsustasid Volvo Group Australia president ja tegevjuht Peter Voorhoeve ning tema kolleegid asja tõsiselt käsile võtta.
Peter Voorhoeve.
Soovime jõuda selles valdkonnas töötada soovivate veokijuhtideni ja neid motiveerida,“ ütleb Peter Voorhoeve.

Millal mõistis Volvo Group Australia veokijuhtide puuduse probleemi tõsidust?
„See on meid kummitanud juba aastaid. Kaks aastat tagasi pidasin Victoria transpordiühingu presidendi pidulikul õhtusöögil kõne, kuidas peaksime rohkem veokijuhtide peale mõtlema ja kui palju on uue FH disainimisel juhti silmas peetud, ning sain ootamatu kiiduavalduse osaliseks. Kõik olid sellist juttu veokitootja suust kuuldes meeldivalt üllatunud, sest neil oli vaja abi uute veokijuhtide leidmisel. Alles siis saime aru probleemi tõsidusest.”

Kuidas te sellele reageerisite?
„Kõigepealt küsitlesime kliente. Saadud tagasisidest ilmnes, et professionaalsete veokijuhtide koosseis vananeb, algajaid on väga vähe ja puudub mitmekülgsus. Seejärel tegime ulatuslikuma uuringu, mis hõlmas ligikaudu 600 ettevõtet ja 35 000 veokijuhti. Kuna kliendid on meie jaoks ühtlasi äripartnerid, siis on kõik probleemi lahendamiseks ettevõetud abinõud lõppude lõpuks mõeldud nende aitamiseks. Kuid Austraalia raskeveokituru liidrina soovime anda midagi tagasi nii tööstusele kui ka kogu ühiskonnale tervikuna.”

Miks ei taha noored veokijuhina karjääri teha?
„Seda ei peeta eriti lahedaks tööks. Üldsusel ei ole siiani täpsemat ettekujutust veokijuhi ametist ja transporditööstusest tervikuna. Samuti on olnud valdkonna probleemiks struktuurse hariduse või riiklikult tunnustatud kvalifikatsiooni puudumine. Tegelikult nõutakse veokijuhtidelt tänapäeval suurt asjatundlikkust. Nad on ettevõtte suursaadikud ja meie soov on seda sõnumit paremini edastada. Austraalias on veokitransporti käsitlev ajakirjandus olnud sõnumi levitamisel väga kasulik, kuid juhtiva tootjana soovime oma positsiooni parandada ja sõnumit veelgi laiemalt levitada.”

Millised konkreetsed algatused on käimas?
„2017. aastal asutab Volvo Group Australia veokijuhtide akadeemia, mis pakub raskeveokijuhi loa omanikele professionaalseks veokijuhiks saamiseks vajalikku koolitust ja kogemust. Soovime jõuda selles valdkonnas töötada soovivate veokijuhtideni ja neid motiveerida. Meie antud sertifikaat on tööstuses tunnustatud ja juhid saavad seda kasutada töö leidmiseks. Tänu tihedale müügiesinduste võrgustikule jõuame kõikidesse olulistesse kohtadesse üle kogu Austraalia.”

Üks murekoht on ka naisveokijuhtide nappus. Kuidas julgustate rohkem naisi rooli taha istuma?
„Oleme eriti uhked oma partnerluse üle ühinguga Pilbara Heavy Haulage Girls. Tegu on veokijuhtide akadeemiaga, mis avab tööstuse uksed naistele. Sponsoreerime neid kahe veokiga ja teeme nendega pidevat koostööd. On palju naisi, kes soovivad veokijuhiks saada ja kellel on veokijuhi load olemas, kuid kel puudub kogemus. See algatus toob palju positiivseid muudatusi.”

Austraalia veokijuhtide puudus arvudes

  • 75 protsenti riigisisestest mitte-puistematerjali vedudest toimub maanteel. 2030. aastaks oodatakse maanteevedude nõudluse kahekordistumist.
  • 46 protsenti veoettevõtetest kogeb juba praegu professionaalsete veokijuhtide puudust.
  • 88 protsenti usub, et veokijuhtide kuvand Austraalias on negatiivne.
  • Veokijuhtide keskmine vanus Austraalias on 47 aastat.
  • Ainult 15 protsenti veokijuhtidest on alla 30-aastased.
  • Volvo Group Australia ettevõtetes ] on vaid 3 protsenti veokijuhtidest naised.

Arvandmed pärinevad Volvo kontserni Austraalia haru 2016. a mais ilmunud professionaalsete veokijuhtide puudust käsitlevast aruandest.