Veokid

Volvo dünaamilise roolisüsteemi eelised juhi jaoks

Ideaalne stabiilsus suurel kiirusel, täielik juhitavus väikesel kiirusel ning oluliselt väiksem koormus lihastele ja liigestele. 2013. aastal turule toodud murranguline Volvo dünaamiline roolisüsteem (Volvo Dynamic Steering system –VDS) on paljude inimeste sõiduharjumusi põhjalikult muutnud.
Volvo dünaamiline roolisüsteem veokis.
Roolimist kergendades vähendab Volvo dünaamiline roolisüsteem lihaste ja liigeste pinget 20–30%.

1. Roolivarras
Seda on muudetud, et mahutada uut seadet.

2. Juhtseade
kogub ja töötleb andmeid veoki liikumise kohta (nt kiirus). Seejärel saadab see signaale elektrimootorisse, mis korrigeerib juhi tuntavat roolimisjõudu.

3. Hüdrauliline roolimehhanism
Elektrimootor keerab hüdraulilises roolimehhanismis torsioonvarrast. Mida rohkem torsioonvarrast keeratakse, seda enam avatakse hüdroventiili, mis suurendab hüdrovõimendi jõudu.

4. Elektrimootor
Elektriliselt juhitav mootor on paigaldatud roolimehhanismi peale ja need töötavad koos. Mootorit juhitakse 2000 korda sekundis, et ühtlustada roolivõimendi tööd, ja selle maksimaalne pöördemoment on 25 Nm.

5. Sisemine andur
Elektrimootoris paiknev sisemine andur mõõdab nurka ja juhi rakendatud jõudu. Need andmed võimaldavad arvutada, kuidas süsteem saab tagada optimaalse roolitunnetuse.

6. Välised andurid
Veok käitub andmete kohaselt, mida koguvad erinevad andurid üle kogu veoki. Andmete kombineerimisel saadakse keskkonnatingimuste täpne kirjeldus.

Tulemused ja eelised

Teepinna ebatasasused on vähem märgatavad
VDS kompenseerib automaatselt teepinna ebatasasused ning väldib rooli vibreerimist ja tahtmatut liikumist.

Kergem roolimine
Väikesel kiirusel on rooli keeramine umbes 75% kergem. See võimaldab juhtidel läbida kitsaid kurve, ringristmikke ja teha muid keerulisi manöövreid ohutumalt ja rahulikumalt.

Parem suunastabiilsus
Suurel kiirusel säilitab veok suunastabiilsuse ka ebatasasel teepinnal ja aitab juhil tasakaalustada suunast kõrvalekaldumist. See on oluline tegur liiklusohutuse tagamisel.

Lihtsam tagurdamine
Kui juht lõdvendab veoki liikumise ajal haaret roolil, naaseb rool automaatselt otseasendisse. See töötab sama hästi ka tagurdamisel, mis on tänu sellele palju lihtsam.

Vähem lihaspingeid
VDS vähendab lihaspingeid 20–30%, mõne manöövri korral koguni 70%*. See võimaldab veokijuhtidel vältida ülepingutusest põhjustatud tervisekahjustusi ja pikendab nende ametialast karjääri.

Ohutum sõit
Süsteem kompenseerib väiksemad teekonarused, juht on rohkem lõdvestunud ja seega vähem väsinud. See suurendab liiklusohutust.

* Arvandmed on saadud Rootsi riikliku teede ja transpordi uurimisinstituudi (VTI) korraldatud uuringust.