Veokid

Ühte ja ainsat ülemaailmset lahendust ei ole

Nihe jätkusuutliku veonduse suunas tähendab nii võimalusi kui ka väljakutseid. Volvo Trucks töötab pidevalt selle nimel, et arendada välja uusi tehnoloogiaid, mis võimaldaksid suurendada energiatõhusust, suunates arengut tihedas koostöös klientidega.
Lars Mårtensson
Volvo Trucks toodab veokeid tehastes, mis on CO₂-neutraalsed. Taaskasutus on keskkonnahoiu oluline osa ja veok on enam kui 90% ulatuses taaskasutatav – näitaja, mis aina suureneb.

Mida võtab Volvo Trucks ette veonduse keskkonnamõju vähendamiseks?
„Me elame ja töötame üleminekuajal, olles suundumas aastakümnetepikkuselt naftasõltuvuselt taastuvkütuste kasutamisel põhineva ühiskonna poole. Sõidukitootjana püüame luua uusi tehnoloogiaid, mis tarbiksid veoki kogu elutsüklit arvesse võttes vähem ressursse kui senised. See tähendab, et üha olulisem on teha tihedat koostööd mitte üksnes biokütuste tootjate, turustajate ja tarnijatega, vaid ka poliitikutega. Näiteks meie teeme koostööd ÜRO-ga, et see jagaks soovitusi, muuhulgas kutsuks rahvusvahelisel tasandil üles arendustööd rohkem rahastama ja võtma vastu sellekohaseid seadusi ning innustaks edendama uusi veotehnoloogiaid.”

Kui tulevikku vaadata, siis millised kütused on Volvo Trucksi meelest lootustandvaimad?
„Me ei arva, et leidub ainult üks ja õige ülemaailmne lahendus. Pigem tuleb meil otsida alternatiive eri aegade ja maailma eri paikade jaoks ning erinevate kasutusvaldkondade tarbeks. Ühtlasi on kõigil kütustel oma eelised ja puudused. Pole vaja pöörata tähelepanu üksnes sõitmisega kaasnevatele heitmetele, vaid oluline on vaadata sõiduki kogu elutsüklit. Sellest lähtudes leidub lahendusi, mis meie meelest on erinevate valdkondade jaoks pikemas perspektiivis eriti huvipakkuvad, näiteks gaasi või elektri jõul liikuvad sõidukid.”

Meil tuleb leida alternatiive eri aegade ja eri paikade jaoks ning erinevate kasutusvaldkondade tarbeks.

Miks ei ole tehtud suuremat investeeringut elektri kasutamiseks kaugveol?
„Volvo Trucksis usume praegu enim elektri otstarbekusse linnaliikluses, kuigi elektril on pikemas perspektiivis potentsiaali ka kaugvedude valdkonnas. Täielikult elektripõhine kaugvedu nõuab pidevat elektrivarustust, mis võiks toimuda näiteks teekattesse ehitatud elektriliinide kaudu. Ent üksnes akutoitel sõitvad kaugvedude veokid ei ole veel mõeldavad. Elektrifitseeritud marsruudid nõuavad suurt ühiskondlikku investeeringut taristusse, seega jääb see plaan tõenäoliselt veidi kaugemasse tulevikku. Sellest hoolimata viime selles vallas läbi katseid. Meil on vaja alternatiivseid lahendusi juba praegu ning gaas on üks lahendusi, mis võimaldab kiiresti töötada välja uusi, kliimasäästlikke tooteid.”

Kas teil on gaasiga seonduvalt käsil ka mingeid uusi arendusi?
„2018. aastal toome turule uue gaasiveoki, mida saab kasutada nii piirkondlikeks kui ka kaugvedudeks. Oleme suurendanud gaasi osatähtsust selles veokis enam kui 90 protsenti võrreldes meie varasema gaasiveokiga, mis vastas EURO 5 normidele. Ühtlasi annab vedelgaas piisavalt energiat, et sõita kuni 1000 kilomeetrit ühe paagitäiega. Seda tänu asjaolule, et tegemist ei ole traditsioonilise gaasimootoriga, mida käivitatakse süüteküünalde abil, vaid diiselmootoriga, milles gaas süüdatakse väikese koguse diisli või HVO-ga. See ühendab biogaasist saadavad kliimaeelised diiselmootori võimsuse, energiatõhususe ja juhitavusega. Mina ise ja mu kolleegid usume väga metaangaasi potentsiaali kaugvedudel: kasutatav kütus võimaldab suuresti keskkonda säästa, sest CO₂-heide on väike, kuid jõudlus seejuures ei vähene.”

HVO

Taastuva diisli tüüp, mida valmistatakse taimeõlidest või loomarasvast ning mis on keemiliselt identne fossiildiisliga.

Maagaas
Fossiilgaas, mis koosneb peamiselt metaanist. Võrreldes diisliga vähendab see CO₂-heidet umbes 10–20%.

Veeldatud maagaas (LNG)
LNG ja bio-LNG on looduslikud gaasid või biogaasid, mis transportimiseks ja ladustamiseks jahutatakse vedelale kujule.

Biogaas
Taastuvgaas, mis koosneb peamiselt metaanist. Seda saadakse reoveesetetest, taimedest, aga ka toidujäätmetest, loomasõnnikust ja muudest orgaanilistest jäätmetest. Võimaldab vähendada kliimale avaldatavat mõju kuni 80%.

Taastuvelekter
Elekter, mida saadakse kiiresti taastuvatest ja lõppematutest energiaallikatest. näiteks päikesest, tuulest, biomassist ja hüdroenergiast.