Veokid

Akud – kui keskkonnahoidlikud need tegelikult on?

Elektriveokid on fossiilkütusel veokitest vaiksemad, energiasäästlikumad ja puhtamad. Siiski on nende akude kohta mitmeid küsimusi. Kui keskkonnahoidlikud ja kestlikud on liitium-ioonakud üldpilti arvesse võttes? Nende eeliseid ja puudusi vaagib Volvo Trucksi keskkonna- ja innovatsioonidirektor Lars Mårtensson.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson, Volvo Trucksi keskkonna- ja innovatsioonidirektor

Liitium-ioonakude üks olulisi komponente on koobalt, mida tarnitakse peamiselt Kongost. Amnesty International on teatanud lapstööjõu kasutamisest ja inimõiguste vastastest kuritegudest selles riigis. Mida teete selleks, et tagada akudes kasutatava tooraine vastutustundlik kaevandamine?

“Loomulikult ei ole me nõus oma toodetes kasutama toormaterjali, mida kaevandatakse või toodetakse vastuvõetamatul viisil – see on meie juhtpõhimõtetes selgelt väljendatud. Toodete tooraine päritolu kaardistamisel teeme koostööd kõikide oma tarnijatega. Selle põhimõtte eestvedajana lõi Volvo kontsern koos mitme teise autotootjaga organisatsiooni Drive Sustainability, mis keskendub töötingimuste ja keskkonnamõju uurimisele ja parandamisele toorme tarneahelates. Paljud küsimused tuleb veel lahendada, kuid meetmed, mida rakendame, on olulised sammud selles suunas.” 

Kui head on akud kliimamõju seisukohast? Kas on oht, et nende tootmiseks vajalik suur energiatarve nullib keskkonnaeelised, mida elektrimootor pakub veoki kasutamise ajal?

“Akude tootmine on tõepoolest energiamahukas, kuid lähtudes elutsüklist võib kindel olla, et elektriliste raskeveokite energia- ja kliimamõju näitajad on väga head. Peamine põhjus on, et elektrimootorite energiakasutus on palju tõhusam kui sisepõlemismootoritel. Mida rohkem kilomeetreid läbite veoki kasutuskestuse jooksul, seda tuntavam on erinevus elektriveoki kasuks.” 

Kas elektri kasutamine on tegelikult õigustatud, kui akude tootmiseks ja laadimiseks kasutatav energia pärineb taastumatutest energiaallikatest, näiteks söest?

“Loomulikult on igal etapil optimaalne kasutada taastuvenergiat. Kui elektrit toodetakse fossiilkütustest, väheneb kliimakasu. Tänu elektrimootori suurele kasutegurile on ikkagi tulusam eelistada elektrit fossiilsele diislikütusele. Siiski, kui näiteks võrrelda biogaasil töötavat veokit elektriveokiga, mis tarbib söeküttega elektrijaama energiat, ei ole tulemus samaväärselt selge.”

Mida teete kõikide nende akudega, mis on jõudnud oma kasutuskestuse lõppu? Kas neid saab heas mõttes ringlusse võtta või loovad need lihtsalt uue keskkonnaprobleemi?

“Loomulikult võtame oma tootjavastutust tõsiselt. Oleme praegu kaasatud mitmesse projekti, et uurida, kuidas elektriliste raskeveokite akude kasutuskestust saab pikendada ja neid taaskasutada, näiteks päikeseenergia salvestamiseks. Kui meie veokites kasutatavate akude kasutuskestus on lõppenud, tagame selle, et neid käideldakse asjakohaselt.”