Veokid

Ohutuks loodud

Uuendatud Volvo dünaamiline roolisüsteem suurendab ohutust ja juhi mugavust veelgi ning annab juhtidele suurema kontrolli, parema stabiilsuse ja vähendab kutsehaigusi. See on Volvo dünaamiline roolisüsteem 2.0.
VDS-i illustratsioon
Volvo dünaamiline roolisüsteem tagab ülimalt täpse ja pingevaba roolimise.

Volvo dünaamiline roolisüsteem

Volvo dünaamiline roolisüsteem tagab ülimalt täpse ja pingevaba roolimise. Süsteem ühendab tavalise hüdraulilise roolivõimendi rooliseadmele paigaldatud elektrimootoriga.

Kaamera
Kaamera jälgib veokist umbes 5–50 meetrit eespool paiknevaid rajamärgistusi. Kui sõidurajal püsimise abisüsteem on sisse lülitatud ja sõidate rajamärgistusele liiga lähedale, juhib veok ennast sõidurajale tagasi.

Juhtseade
Juhtseade töötleb andmeid veoki liikumise kohta (nt kiirus ja rajamärgistuste asukoht), et saata Volvo dünaamilisele roolisüsteemile korraldusi.

Individuaalsete seadete juhtseadised
Roolil ja meediakeskkonna süsteemis olevate juhtseadistega saab juht veoki roolimiseelistusi seada.

Elektrooniline stabiilsusprogramm ja pöördumisandur
Pöördumisandur mõõdab veoki pöördumisulatust ja registreerib selle külglibisemise. Volvo dünaamiline roolisüsteem kogub neid andmeid vastassuunas roolimiseks. Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESC) lülitub sisse ja aeglustab veokit.

Välised andurid
Volvo dünaamiline roolisüsteem käitub andmete kohaselt, mida koguvad erinevad andurid üle kogu veoki.

SÕIDURAJAL PÜSIMISE ABI
Volvo dünaamiline roolisüsteem ja sõidurajal püsimise abi peatavad veoki kõrvalekaldumise sõidurajalt. Kui veok sõidab üle rajamärgistuse, hoiatatakse juhti kerge roolimisse sekkumise või rooliimpulsiga. 

Juhi väsimuse ja tähelepanematuse tõttu võib veok kalduda valele sõidurajale. Tagajärjeks võib olla veoki üle katuse rullumine või raske kokkupõrge teise sõidukiga.

Nüüd hõlmab uus Volvo dünaamiline roolisüsteem koos sõidurajal püsimise abiga roolimise korrigeerimist. Kui veok hakkab oma sõidurajalt kõrvale kalduma, toetab süsteem juhti lühikese korrigeeriva roolimisega, et juhtida veok tagasi oma rajale. Sekkumine on kerge, mis võimaldab juhil mõne objekti vältimiseks või muu manöövri tegemiseks selle lihtsasti katkestada. Sekkumise ajal näidatakse näidikuplokis sümbolit. 

Kui veok on saavutanud kiiruse 55 km/h ja sõidurajal püsimise abisüsteem suudab jälgida selle asukohta sõidurajal, lülitub süsteem sisse ja näidikuplokis näidatakse valget sümbolit. 

Kui veok hakkab oma sõidurajalt kõrvale kalduma, toetab süsteem juhti lühikese korrigeeriva roolimisega, et juhtida veok tagasi oma rajale. Roheline sümbol näidikuplokis osutab sekkumisele.

„Meie arvates võib see süsteem päästa elusid. Sõidurajalt kõrvalekaldumine võib toimuda hetkega."

Volvo Trucksi liiklus- ja tooteohutuse juht Carl Johan Almqvist näeb selles tehnoloogias läbimurret. 

„Meie arvates võib see süsteem päästa elusid. Sõidurajalt kõrvalekaldumine võib toimuda hetkega. Tasub vaid korraks olla hajevil ja veok võib kalduda teisele sõidurajale või vastassuunavööndisse. Sõidurajal püsimise abi on konstrueeritud intuitiivse ja märkamatuna, kuid on siiski äärmiselt vajalik.”

2007. aastast alates on Volvo Trucks pakkunud sõidurajal püsimise abisüsteemi, mis jälgib veoki asukohta teel ja edastab sõiduraja servale liiga lähedale sõitmisel hoiatuse. Uuendatud sõidurajal püsimise abisüsteemil on sõidurajalt kõrvalekaldumise helisignaal asendatud tagasihoidliku roolivibratsiooni ja näidikuplokis kuvatava sümboliga, mis hoiatavad juhti sõiduraja servale lähenemise eest.

STABIILSUSABI
Volvo dünaamiline roolisüsteem ja stabiilsusabi minimeerivad libedal teel külglibisemise ohtu ja aitavad vältida eluohtlikke liiklusõnnetusi.

Veoki üle kontrolli kaotamine libedal teel on miski, mida iga veokijuht soovib vältida. Kui veok hakkab külglibisema, tuleb rooliga teha kiire ja sujuv vastuliigutus, mis juhib veoki tagasi õigesse suunda. Ent rasked teeolud võivad üllatada isegi parimaid juhte. Tee võib olla kaetud jää, vee, märgade lehtede või liivaga või olla mõnel muul põhjusel väikese haarduvusega. 

Volvo dünaamiline roolisüsteem koos stabiilsusabiga aitab veokit kontrolli all hoida, juhtides külglibisema hakkamise korral roolimomenti. See aitab ka elektroonilisel stabiilsusprogrammil kiiremini rakenduda.

Kui süsteem tuvastab , et veok hakkab külglibisema, reageerib stabiilsusabi viivitamata vastassuunas roolimisega, samamoodi nagu kogenud juht toimiks külglibisemise korral. Süsteem on eriti kasulik väikese haarduvusega teel ülesmäge sõites või kurvi läbimisel.

„Külglibisemine ei ole midagi , mida tahaksite veokijuhina maanteel kunagi kogeda. Süsteem reageerib välgukiirusel, et liigutada rooli vastassuunas.”

Volvo Trucksi Volvo dünaamilise roolisüsteemi projektijuht Gustav Neander arvab, et stabiilsusabil on libedaga sõitmisele suur mõju. 

„Külglibisemine ei ole midagi , mida tahaksite veokijuhina maanteel kunagi kogeda. Sõitsin hiljuti läbi lume, jää ja vihma Põhja-Rootsist tagasi Volvo Trucksi peakontorisse Göteborgis. Nägime teel mitmeid teelt välja sõitnud veokeid. Süsteem reageerib välgukiirusel, et liigutada rooli vastassuunas ja väldib sedasorti õnnetusi. See muudab lumisel, märjal või kruusateel sõitmise palju lihtsamaks,” ütleb Gustav Neander.

INDIVIDUAALSED SEADED
Täiesti uue individuaalsete seadete funktsiooni abil saavad veokijuhid Volvo dünaamilise roolisüsteemiga varustatud Volvo veoki roolimist täielikult kohandada. Täiusliku roolitunnetuse saavutamiseks võimaldab süsteem valida eelprogrammeeritud seade või kohandada oma roolimiseeliseid nelja erineva valiku abil (Straight, Cornering, Damping ja Return).

Default (vaikeseade)
Annab tasakaalustatud tunnetuse. Volvo Trucksi vaikeseade põhineb Volvo dünaamilist roolisüsteemi praktikas kasutavate veokijuhtide eelistatud seadetel.

Light (kerge)
Tagab kerge ja tundliku roolimise.

Responsive (tundlik)
Tagab sportliku tunnetusega jäigema roolimise. 

Stable (stabiilne)
Tagab hea reaktsiooniga kindla roolimise. 

Custom (kohandatud)
Volvo dünaamilise roolisüsteemi menüü Custom (kohandatud) võimaldab juhil roolimist täiuslikult kohandada. Seade STRAIGHT korral on roolimine kergem või kindlam. Valik CORNERING võib muuta roolimise kurvides ja pööretel kergemaks või jäigemaks. DAMPING juhib roolitunnetuse nõtkust. RETURN kontrollib rooli tagasimineku kiirust väikesel kiirusel manööverdades. 

Täiendav seadevõimalus lihtsustab veokiga otse sõitmist, kalibreerides otsesõidu nurka. See on kasulik siis, kui sõidate pikki vahemaid tugevas tuules või kaldega teel.