Veokid

Elektrile üleminek on tehtud lihtsaks

Elektriveokid ei tähenda üksnes akusid ja laadimisjaamu. Neist võib olla kasu isegi juhi töötingimuste parandamisel ja veoettevõtte kasumi suurendamisel. Kolm Volvo Trucksi spetsialisti näitavad meile, milliseid võimalusi nad näevad elektrisinises tulevikus.
Volvo FE Electric
Volvo FL ja FE Electric on Volvo Trucksi esimesed täiselektrilised veokid, mis täidavad enamiku linnavedude vajadustest.

Turu reaktsioon Volvo Trucksi teatele esimeste elektriveokite Volvo FL ja Volvo FE turuletoomise kohta tuli kiiresti.

„Kliendid hakkasid helistama ja ütlesid: „Lõpuks ometi! Oleme seda juba oodanud!” räägib Volvo Trucksi elektriveokite tootejuht Anna Thordén. „Paljude meie poole pöördunud klientide tegevuskohtades on nõudeid karmistatud. Teised on ostnud alles loodud ettevõtte elektrisõiduki ja avastanud, et nende klienditugi jätab soovida. Kui siis veokiga midagi juhtub, jäävad nad omapäi,“ ütleb Anna.

Paljude meie poole pöördunud klientide tegevuskohtades on nõudeid karmistatud.

Seevastu Volvo Trucks pakub elektrisõiduki jaoks terviklahendusi, nii et klient võib olla kindel, et ei jää oma murega üksi.

Siiani on Volvo Trucksi elektriveokeid pakutud üksnes piiratud hulga klientide jaoks mõeldud katseprogrammide raames, kuid järgmiste aastate jooksul on kavas tootmismahtu suurendada. Volvo Trucksi strateegilise planeerimise juhi Santosh Harakamani sõnul on elektrisõidukite laiema leviku jaoks vajalikud põhitingimused peagi täidetud ja nendele üleminek võib toimuda isegi kiiremini, kui analüütikud on prognoosinud.

„Kolm tegurit, mis tavaliselt määravad uuele tehnoloogiale ülemineku, on järgmised: tehnoloogia peab olema äriliselt hea tulevikuväljavaatega, kliendid peavad selle omaks võtma ja see peab olema ka tehniliselt piisavalt küps.“ 

Ühe verstapostini oleme me juba jõudnud. Nimelt on taastuvenergia keskmine maksumus paljudes maailma paikades praegu juba sama kui kivisöel, mis ilmselt suurendab taastuvenergia investeeringute mahtu. Praegu arvatakse, et 2040. aastaks moodustab taastuvenergia maailma kõigist energiainvesteeringutest enam kui 70%. Samal ajal on akude hinnad langenud kiiremini, kui analüütikud prognoosisid.


Teise olulise suundumusena võib seega esile tõsta, et uuringufirma Bloomberg New Energy Finance on märkimisväärselt varasemaks nihutanud oma prognoosi aku hinna kohta, millal võrdsustuvad elektriauto ja fossiilkütust kasutava sõiduki kulud. Veoki omaniku jaoks tähendab aku hinna kiire langus seda, et elektriveoki kogu omamiskulu tasuvusaeg on oodatust lühem. Samuti kasvab pidevalt akude energiatihedus, mis suurendab sõidukite sõiduulatust.

Peale selle on paljud riigid juba kehtestanud elektrisõidukite kasutuselevõttu kiirendavaid õigusakte, sealhulgas on üle kaheteistkümne riigi lubanud aastaks 2030 keelustada fossiilkütuste kasutamise. „Heitmenormide ja kütusesäästlikkuse õigusaktide karmistumine survestab juba praegu meie valdkonnas diiselmootoritest loobuma. Ülemineku toimumisest annavad selgelt märku peamiste sõidukitootjate viimatised teadaanded nii turule toodavate elektrisõidukite kui ka investeeringute kohta,” räägib Santosh Harakamani.

Tehnoloogia peab olema äriliselt hea tulevikuväljavaatega, kliendid peavad selle omaks võtma ja see peab olema ka tehniliselt piisavalt küps.

Seda kõike arvesse võttes võib aastaks 2030 elektri jõul sõita juba 30% kõigist autodest ja 50% uutest autodest. Kuigi sõiduautodega võrreldes on elektriveokid alles algusjärgus, usub Santosh Harakamani siiski, et veondussektoris saab elektrisõidukite arendamine juba kohe hoo sisse.

Üleminek elektrile aitaks veonduses märkimisväärselt vähendada ka süsiniku jalajälge. Tänapäevane neljamegavatine elektrituulik toodab piisavalt energiat 200 Volvo FE elektriveoki jaoks, mis võib kasvuhoonegaaside heiteid vähendada 10 000 tonni CO2 võrra aastas.

Paljud eelised annavad meile märku, et just elekter kujutab endast veonduse tulevikku. Seetõttu arendab ka Volvo Trucks täis otsustavust pidevalt elektriveokeid, et võtta neid valdkond valdkonna järel ja turg turu järel kasutusele täienduseks oma diiselveokitele. Elektriveokite väljatöötamisel saab Volvo Trucks kasutada oma sõsarettevõtte Volvo Buses kogemusi, kes on suurt pinget kasutavaid hübriidbusse tootnud juba alates 2010. aastast ja täiselektrilisi kiirlaadimisega busse alates 2015. aastast. Tänu tavaliikluses end aastate jooksul juba õigustanud komponentide kasutamisele võivad Volvo Trucksi kliendid olla kindlad, et pakutavad lahendused on nii optimaalsed kui ka ohutud. 

Veoki omaniku jaoks ei tähenda elektrisõidukile üleminek üksnes parimate tehniliste lahenduste ja teenuste ostmist. Nende jaoks muutub ka see, milline on elektriveokite mõju nende äritegevusele ja mille üle pidada nõu müügiesindusega.

„Elektriveoki korral ei räägi me enam hobujõududest või mootori suurusest, mida klient varem tavaliselt vajas. Nüüd tuleb kliendi jaoks parima lahenduse leidmiseks mõista tema veoki kasutusotstarvet, koormust, marsruuti ja selle ilmastikuolusid, samuti kasutada olevaid laadimisvõimalusi. Selle põhjal saame kliendile soovitada tema vajaduste tarbeks täpselt sobiva veoki, millel on optimaalne sõiduulatus ja akukomplekt,” ütleb Anna Thordén. 

Ta on märganud, et kliendid muretsevad elektriveoki korral eelkõige sõiduulatuse ja laadimisjaamade olemasolu pärast, kuigi veoki komplekteerimisel võetakse neid tegureid arvesse. Et sõiduulatus oleks veelgi kindlamalt tagatud, töötab Volvo Trucks praegu välja keerukat prognoosimissüsteemi, mis võtab arvesse kõiki olulisi tegureid ja edastab juhile reaalajas infot selle kohta, kui kaugele ta saab enne järgmist laadimist sõita. 

Mõju juhi töötingimustele on raske üle hinnata. Meie elektriveokitest väljuvad naeratavad inimesed.

Anna Thordén rõhutab, et elektriveok pakub omanikule arvukalt eeliseid, sealhulgas vähendab kütusekulu ja parandab kaubamärgi mainet. Samuti aitab see täita üha karmimaks muutuvaid nõudeid. Ja kui vaiksemad sõidukid võimaldavad suurendada öiseid veosemahte, võib arvestataval määral suureneda ka tõhusus. 

Volvo Trucksi järelmüügi osakonna originaalosade äriarenduse juhi Carolina Grönstedti sõnul aitavad elektrisõidukid tõenäoliselt kaasa juhtide värbamisele ja hoidmisele. See on vägagi kasulik, arvestades et praegu on valdkonnas veokijuhte puudu.

„Näiteks on meie katsetes selgunud, et Volvo FL-seeria elektriveoki müratase on 10 dB võrra madalam kui tavalisel diiselveokil. See tähendab, et tajutav müratase on peaaegu poole väiksem,” ütleb ta. „Samuti on elektriveoki korral väiksem vibratsioon ja väljaspool veokit töötamisel ei ohusta juhti heitgaas.” 

Harjuda tuleb veoki akutoitega, sest esialgu juhid loomulikult muretsevad sõiduulatuse ja laadimise pärast. Sellegipoolest on testsõitjate tagasiside olnud ülekaalukalt heakskiitev.

„Mõju juhi töötingimustele on raske üle hinnata. Meie elektriveokitest väljuvad naeratavad inimesed. See on paljudele valgustav kogemus ja mõnele peaaegu religioosne elamus,“ sõnab Carolina Grönstedt naeratades.Volvo elektriveokite põhiomadused

  • Sõiduulatus: Volvo FL Electric – kuni 300 km; Volvo FE Electric – kuni 200 km.
  • 4 MW tuuleelektrijaam toodab piisavalt energiat 200 Volvo FE elektriveoki jaoks.
  • Teisisõnu võimaldab tuuliku rootori üks täispööre veokil sõita 1,5 kilomeetrit.
  • Säästavad 2500 kuupmeetrit kütust aastas.
  • Vähendavad kasvuhoonegaaside heiteid 10 000 tonni CO2 võrra aastas (kui akusid laetakse tuuleenergiaga).
  • Märkus. Elektriveok on võrdväärsest diiselveokist 3–5 korda energiatõhusam.