Veokid

London kutsub üles linna ohutumaks muutma

London on teinud liiklusõnnetuste vältimise oma prioriteediks. Määruse ühe variandi kohaselt on linnas töötamiseks kõikide üle 12-tonniste raskeveokite jaoks alates 2020. aastast vaja ohutusluba. Ja teised linnad võtavad eeskuju.
Piccadilly Circus Kesk-Londonis
Londoni kitsad tänavad on pidevalt täidetud kaubikute, veokite, linnale iseloomulike mustade taksode ja punaste kahekordsete bussidega, aga ka jalakäijate ja aina suureneva jalgratturite vooga.

Londoni kitsaid tänavaid täidavad igal hommikul kaubikud, veokid, linnale iseloomulikud mustad taksod ja punased kahekordsed bussid, nende kõrval on aga jalakäijad ja aina suurenev jalgratturite voog.

Nii paljude inimeste ja sõidukite kitsastel tänavatel tunglemise korral valitseb suur kokkupõrkeoht. Veokite, jalgratturite ja jalakäijate kooslus on äärmiselt ohtlik.

Viimase kolme aasta jooksul on raskeveokid osalenud 20% Londonis toimunud õnnetustest, kus on hukkunud jalakäija ja rohkem kui 70% õnnetustest, kus on hukkunud jalgrattur. See on juhtunud hoolimata asjaolust, et Londoni linnavalitsuse transpordiosakonna andmetel langeb nende osaks vaid 4% linnas sõidetud kilomeetritest.

 

Kuigi need näitajad on suured, ei ole need omased mitte ainult Londonile. Volvo Trucksi liiklusõnnetuste uurimisrühma uurimus näitab, et 2014. aastal ELis raskeveokite osalusel toimunud surmaga lõppenud õnnetuste ohvritest umbes 1230 ehk 32% olid vähemkaitstud liiklejad. Ja kuigi liiklusohutus on kõikjal paranenud, on ilmnenud, et vähemkaitstud liiklejatega toimuvate õnnetuste arvu on raskem vähendada. 

Teeohutuse suurendamiseks on Londoni linnavalitsuse transpordiosakond muutnud liiklusohutuse oma otsustusprotsessi keskpunktiks ja tegeleb lahenduste otsimisega, kaasates vähemkaitstud liiklejate rühmasid ja sõidukitootjaid (sealhulgas Volvo Trucks). 

Mida siis teha? Üks olulisimaid teoksil olevaid plaane on arendada raskeveokite jaoks välja maailma esimene otsenähtavusstandard (DVS). 

„Kokkupõrgete põhiteguriks on pimealad, seega avaldab otsenähtavus kabiinist olulist mõju jalakäijate ja jalgratturite ohustatuse vähendamisele,” räägib Londoni linnavalitsuse transpordiosakonna jalakäijate ja jalgratturite volinik Will Norman.

Selle ettepaneku kohaselt on alates 2020. aastast kõikide üle 12-tonniste raskeveokite jaoks Londonis töötamiseks vaja ohutusluba.

Seda plaani veel arutatakse, selgitab Will Norman. Aga nagu on planeeritud, antakse Londonisse sisenemise luba otsenähtavuse miinimumnõuetele vastavatele raskeveokitele või veokitele, mis suudavad demonstreerida võrdväärseid vähemkaitstud liiklejate ohustamist vähendavaid meetmeid. Lõplik ettepanek peab hõlmama selliseid vahendeid nagu andurid ja visuaalsed hoiatused.

„Tegeleme küll tänavate ohutumaks muutmisega, kuid ka veoettevõtted peavad oma veokipargi ohutust suurendama,” räägib Will Norman.

 

Volvo Trucks on Londonis toimuvat arengut põhjalikult jälginud.
"Rõõmustame, et Londonis tegeldakse erinevate osapoolte koostöös liiklusohutuse parandamise ja vähemkaitstud liiklejate kaitsmisega,“ ütleb Volvo Trucksi tootearenduse ohutusjuht Claes Avedal.

Tegeleme küll tänavate ohutumaks muutmisega, kuid ka veoettevõtted peavad oma veokipargi ohutust suurendama.

Ta ennustab, et spetsiaalselt maksimaalset nähtavust silmas pidades konstrueeritud veokid muutuvad Londoni ja muude linnaohutust parandavate linnade tänavatel üha tavalisemaks. See hõlmab sellist varustust, nagu lisaaknad ja kaamerad, väikese massiga raam ja spetsiaalseid veokitüüpe (nt madala sissepääsuga kabiiniga Volvo FE), millel on eriti madal raam ja suuremat osa kabiiniuksest hõlmavate laiendatud akende võimalus. Lisaaknad tagavad veokijuhile otsenähtavuse alale vahetult veoki kõrval. 

„Tegemist on otsenähtavuse maksimeerimiseks kõige sobivama veokiga, sest veokijuhi ning jalgratturite ja jalakäijate silmade kõrgus on peaaegu ühel tasapinnal,” räägib Claes Avedal. 

Peale töö otsenähtavusstandardi (DVS) kallal rakendab Londoni linnavalitsuse transpordiosakond liiklusohutuse parandamiseks mitmeid muidki meetmeid alates piirkiiruste vähendamisest ja liikluse rahustamisest tänavate ümberkujundamise teel kuni järelevalve ja linna ohtlikemate ristmike ümberkujundamiseni.

"Veokite ja vähemkaitstud liiklejate vastastikuse mõju ohutumaks muutmisel on oluline roll paljudel teguritel – alates veoki konstruktsioonist kuni marsruudi kavandamise, liiklusteadlikkuse ja tänavakujunduseni,“ ütleb Claes Avedal.

Volvo Trucks läheneb ohutusele mitmekülgselt. See ulatub sellistest valdkondadest nagu ohutusuuringud ja ohutustehnoloogiate väljatöötamine (sh sõidurajal püsimise abisüsteem ja täiustatud avariipidur) kuni ohutumate sõidukite konstrueerimise ja veokijuhtide koolitamiseni. Liiklusteadlikkuse kampaaniad, näiteks „Peatu, vaata, lehvita” ning „Näe ja ole nähtav”, on samuti selle töö suur osa. 

 

Linnaohutusest on paljudes piirkondades saanud riikliku tegevuskava oluline osa ja nii on varsti kogu maailmas oodata suuri muutusi.

2041. aastaks on Londoni linnavalitsuse transpordiosakond seadnud eesmärgiks saavutada linnatänavatel olukord, kui ei toimu ühtegi surmaga lõppevat õnnetust ja 80% kõigist londonlaste käikudest tehakse jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga.

„Varsti näeme kõikjal maailma linnades veelgi rohkem muutusi,” räägib Claes Avedal. „Jagame Volvo Trucksis Londoni nägemust liiklusõnnetuste vältimise kohta. Linnade liiklusohutus on muudest valdkondadest maha jäänud. Linnaohutusest on paljudes piirkondades saanud riikliku tegevuskava oluline osa ja nii on varsti kogu maailmas oodata suuri muutusi."
London näitab teed.

Londoni eesmärgid 2041. aastaks

  • Mitte ühtegi rasket või surmaga lõppevat liiklusõnnetust tänavatel.
  • Londoni linnavalitsuse transpordiosakonna hinnangul teevad londonlased tulevikus 80% kõikidest oma käikudest jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga.

 

Volvo Trucksi 2017. aasta ohutusaruanne

Volvo Trucksi liiklusõnnetuste uurimisrühm on uurinud ja analüüsinud rohkem kui 1700 veokiga toimunud õnnetust (alates 1969. aastast). Eesmärgiks on parandada liiklusohutusest arusaamist ja anda juhiseid liiklusohutusmeetmete edasiseks täiustamiseks.

2014. aastal toimus ELis raskeveokite osalusel 3863 surmaga lõppenud õnnetust.

13%
499 hukkunut
Raskeveokis viibija surmaga lõppenud õnnetused.

49%
1898 hukkunut
Sõiduautos viibija surmaga lõppenud õnnetused.

32%
1230 hukkunut
Vähemkaitstud liikleja surmaga lõppenud õnnetused.

6%
236 muud raskeveoki osalusel toimunud surmaga lõppenud õnnetust.
2014. aastal EL-is toimunud 1230 vähemkaitstud liikleja surmaga lõppenud õnnetusest juhtus 53% jalakäija,
22% jalgratturi ja 25% mopeedijuhti või mootorratturiga.

2014. aastal ELis vähemkaitstud liiklejate surma või raskete vigastustega lõppenud õnnetused.

20%
Kaasatud oli pööret tegev raskeveok.

30%
Ristmikul toimunud õnnetused.

Asjaolud, mida tuleb arvesse võtta

Kolm olulist nõuannet veokikasutajatele linnaohutuse ja nähtavuse parandamiseks Volvo Trucksi tootearenduse ohutusjuhilt Claes Avedalilt. 

Planeerige marsruut
"Valige linnas sõites elavast liiklusest eemale jäävad ohutud sisse- ja väljasõidukohad, et vältida liiga elava liiklusega või kitsaid tänavaid ja vähemkaitstud liiklejate mõju. Planeerimisest võib oleneda väga palju.”

Iga töö jaoks õige veok
“Paljud kliendid soovivad võimalikult sobilikku veokit. See võib tähendada, et kõrge raam valitakse isegi siis, kui sõidetakse peamiselt linnas. Aga madalama raami korral paikneb juht maapinnale lähemal ja tal on sõiduki ümber toimuvast parem ülevaade.”

Kaamera ja madalamale ulatuv külgaken annavad parema väljavaate
"Kogu veoki ette ja kõrvale jääv ala on muidugi nähtav ka ainult akendest ja peeglitest. kuid nurgakaamera ja kõrvalistujaukses oleva madalama akna korral on juhil parem ülevaade, mis võib veoki pööramise korral kokkupõrget vältida.”