Veokid

Lihtsam on valida kütusesäästlik lahendus

Euroopa Liidu uus kütusekulu ja CO2-heitmeid käsitlev õigusakt jõustub 2019. aastal. See toob kaasa suurema läbipaistvuse ja vastutuse ning lõpuks kütusesäästlikumad veonduslahendused.
Lars Mårtensson
Volvo Trucksi keskkonna- ja innovatsioonidirektor Lars Mårtensson usub, et Euroopa Liidu uus õigusakt käib käsikäes Volvo Trucksi kliimamõju vähendamisega seotud eesmärkidega.

Mida ELi uues õigusaktis reguleeritakse?
“Alates 2019. aastast peavad Euroopas müüdavad raskeveokid deklareerima kütusekulu ja CO2 heitkoguseid. Matkemodelleerimise programm määrab kindlaks eeldatava kütusekulu ja CO2-heitmed, mis põhineb kõigi komponentide eraldi mõõtmisel.”

Miks on seda õigusakti vaja?
“Raskeveokite arvele langeb umbes 5% Euroopa CO2-heitmetest. Seda on vaja vähendada, et EL suudaks täita eesmärki vähendada 2030. aastaks veondusest tulenevate kasvuhoonegaaside heidet 2005. aasta tasemega võrreldes 30%).”

Miks on tööstusharu standardi (nt Euro 6) asemel vaja kalkulatsioonitööriista?
„Raskeveokid konstrueeritakse tavaliselt kliendi vajaduste kohaselt tellimustööna ja erinevate konfiguratsioonidega. Kõik need tegurid mõjutavad kütusekulu ja muudavad iga veoki eraldi mõõtmise võimatuks. Matkemodelleerimise tööriista ja mõõtmistega on aga võimalik arvutada välja konkreetsed CO2-heitmed ja kütusekulu iga veokikonfiguratsiooni korral eraldi. Kõik andmed arvutatakse ja deklareeritakse sertifitseeritud protsessi kohaselt, see tagab ühilduvuse.”

Üldiselt muudavad deklareeritud väärtused veokiomanikul oma ettevõtte jaoks kütusesäästliku lahenduse leidmise lihtsamaks.

Kuidas see õigusakt veokiomanikke mõjutab?
„Deklareeritud väärtused tagavad suurema läbipaistvuse ja muudavad veokitootjate eritellimusel tehtud pakkumiste võrdlemise hõlpsamaks. See aitab veoettevõtetel saada parema ülevaate, kuidas erinevad tegurid (nt aerodünaamika ja veeretakistus) mõjutavad kütusekulu ja süsinikuheitmeid. Järjest rohkem pööratakse tähelepanu kliimale. Üldiselt muudavad deklareeritud väärtused veokiomanikul lihtsamaks oma ettevõtte jaoks kütusesäästlikku lahendust valida.”

Kui usaldusväärsed need deklaratsioonid on?
“CO2 ja kütusekulu deklaratsioon põhineb standardiseeritud matkemodelleerimisel ja Euroopa keskmistel sõidutingimustel. Kalkulatsioonid ei arvesta aga veokijuhi oskuste taset, erandlikke sõiduolusid ega tehniliste uuenduste mõju (nt mõne tootja spetsiifilised kütusesäästlikkuse lahendused). Seetõttu tuleks seda kasutada eelkõige sõidukite vaheliste suhteliste erinevuste võrdlusjuhisena ja küsida parima lahenduse valimiseks lisasuuniseid Volvo Trucksilt.”               

Milline on Volvo Trucksi seisukoht uue õigusakti suhtes?
„Me tervitame uut õigusakti! Pealegi käib see käsikäes meie enda keskkonnaalase pühendumuse ja kliimaprobleemidele keskendumisega. Arvame, et on kasulik, kui suudame anda veokiostjatele üldiste mõõtmismeetodite kohast kütusekuluinfot. Nii saavad meie kliendid hõlpsamalt valida väiksema CO2-heitmetasemega kütusesäästliku veoki.”

Faktid

Euroopa Liidu süsinikdioksiidiheitmetega võitlemise strateegia koosneb kolmest etapist.

Deklareerimine: esimene etapp jõustub 1. jaanuaril 2019, kui kõik veokitootjad peavad deklareerima äsja toodetud veokite CO2 heitkoguste ja kütusekulu väärtused.

Seire ja aruandlus: Teine kavandatav etapp kohustab veokitootjaid teatama deklareeritud väärtused ELile, kes omakorda need aruanded avaldab. Heakskiitmise korral jõustub see 28. veebruaril 2020.

Piirväärtused: eeldatav kolmas etapp on CO2 piirväärtuste kehtestamine. Neid piirväärtusi käsitleva määruse lõppversiooni oodatakse 2019. aasta septembriks.