Veokid

Ohutus säästab kulusid

Üks maailma ohutumaid veokeid – Volvo FH – on kvaliteetsete ohutusfunktsioonide uuenduste vallas esikohal. Koos veokijuhi ohutusteadliku mõtteviisiga aitab ohutusfunktsioonidesse investeerimine veoettevõttel kulusid säästa. Kohtusime Volvo Trucksi liiklus- ja tooteohutuse juhi Carl Johan Almqvistiga, et sel teemal pikemalt peatuda.
Carl Johan Almqvist ja Volvo FH
Carl Johan Almqvist, Volvo Trucksi liiklus- ja tooteohutuse juht

Ohutus on läbi aegade olnud Volvo Trucksi kaubamärk. Alates kolmepunktikinnitusega turvavööst kuni tänapäevase tipptasemel ohutustehnoloogiani, nagu Volvo dünaamiline roolisüsteem – ohutus on alati olnud üks ettevõtte põhiväärtusi. Ohutusse annab olulise panuse ka ketaspiduritega pidurisüsteem, mis vähendab märkimisväärselt pidurdusteekonda. Peale selle pakume ka elektroonilist stabiilsusprogrammi, mis vähendab külglibisemise ja ümberpaiskumise ohtu järskudes kurvides. Raskete katsete ja pideva arendustöö tulemusena on Volvo veokid saavutanud maailma ohutuimate veokite maine. Volvo FH ei ole erand.

„Meie ohutusfunktsioonidel on klientide ja veokijuhtide tulemuslikuma ja ohutuma töö tagamisel väga oluline roll. Kuid tuletan meelde, et täiusliku kooskõla saavutamiseks tuleb ühendada viimased ohutusuuendused ja veokijuhi ohutusteadlik käitumine,“ ütleb Carl Johan Almqvist.

Volvo Trucksi 2017. aasta ohutusaruande kohaselt on liikluses ainult üks vastuvõetav arv liiklusõnnetusi. Null. Liiklusõnnetuste ohu vähendamiseks tuleb ohutus seada igapäevaste veoülesannete täitmisel esikohale ning mõista asjaomaste inimeste, aga ka veoettevõtete ja ühiskonna omavahelisi seoseid. Kõige olulisemad tegurid liiklusõnnetuste arvu vähendamisel on ohutu veok ja ohutusteadlik veokijuht. Need on head motivaatorid, miks investeerida Volvo FH-sse – veokisse, mis esindab ohutust ja aitab päästa elusid. Kuid sellega asi ei piirdu. Isegi väikestel liiklusõnnetustel on tagajärjed – eelkõige saavad vigastada inimesed, kuid kannatavad ka veoettevõtted ja ühiskond.

„Tõsiasi on see, et ohutusse investeerimine vähendab kulusid ja seisakuaega. Alloleval joonisel* on näidatud, kui lihtne on mõõta otseseid kulusid – veokijuhi tervise taastumist, veoki remondikulusid ja seisakuaega veoki remontimisel. Kuid need moodustavad vaid väikese osa kõigist liiklusõnnetusega seotud kuludest. Kaudkulud on sageli oluliselt suuremad. Näiteks põhjustavad kahjustatud koorem, veoki remont ja juhi taastumine/surm ning igapäevase äritegevuse katkestamine hilinenud tarneid. Need on varjatud kulud, mida saanuks vältida, kui liiklusõnnetust ei oleks juhtunud. Lihtsamalt öeldes tähendab ohutusse investeerimine suuremat tootlikkust ja kasutuskindlust,“ selgitab Carl Johan Almqvist.


Veoettevõttes on seisakuaeg otsustava tähtsusega. Carl Johan Almqvisti sõnul võib raha kaotamise risk olla sama hea motivaator kui iga teine, et ohutus esikohale seada.

„Põhimõtteliselt on ohutusele keskendumine kõigile kasulik. Kui õnnetusi on vähe või ei juhtu neid üldse, on veok rohkem aega teel ja lühidalt öeldes vähendab see teie kulusid. Nii tagate ka veokijuhi ja teiste sõidukijuhtide, jalgratturite ja jalakäijate ohutuse. Ja lõpuks väldite ka nii-öelda pehmeid kulusid, nagu maine või kuvandi kahjustamist.“

Kuid nagu eespool mainitud, ohutusfunktsioonidest üksi ei piisa. Carl Johan Almqvist rõhutab, et see on alati süsteemide ja kõige olulisema vara, veokijuhi koostöö.

„Volvo Trucksi ohutusfunktsioonid ei ole mugavussüsteem. Need moodustavad veokijuhi abisüsteemi. Kõige olulisem, mida liiklusohutuse valdkonnas töötajad tegema peaksid, on koolitama juhte ja keskenduma ohutusteadlikule veokijuhile. Kõik taandub veokijuhile ja tema olulisele rollile ohutuse, kütusesäästlikkuse ja tootlikkuse vallas. Äriedu saavutamisel võib veokijuht osutuda määravaks.“

Kuid sageli võtab veokijuhi olulisuse mõistmine aega või peab selleks juhtuma liiklusõnnetus. Carl Johan Almqvist selgitab:

„Tundub, et lihtsam on investeerida ohutusse veokisse siis, kui ettevõttes on juhtunud surmaga lõppenud liiklusõnnetus. See näitab, et ohutus on paljuski seotud emotsionaalsete väärtustega. Soovime näha rohkem ettenägelikke ettevõtteid, kes investeerivad ohutusse enne, kui midagi juhtub.“

Teadlikkuse suurendamiseks on Volvo Trucks algatanud selliseid kampaaniaid nagu „Peatu, vaata, lehvita“ ja „Näe ja ole nähtav“, mille eesmärk on õpetada lastele veokijuhiga suhtlemist, et liikluses ohutumalt liigelda.

„Need muudavad tõesti inimeste mõtteviisi. Me kõik peame suhtlema ja koos meie veokite kvaliteetsete ohutusfunktsioonidega liigume jõudsalt liiklusõnnetusteta tulevikuvisiooni suunas ning säästame samal ajal kulusid. Jällegi, sellest võidavad kõik,“ lõpetab Carl Johan Almqvist.

Volvo Trucksi neli murrangulist ohutusfunktsiooni


Connected Safety
Funktsiooni Connected Safety abil saavad Volvo veokid infot vahetada. See on liiklusohutuse suurendamise oluline tegur. Veokid saavad vahetada liiklusinfot, mis vähendab liiklusõnnetusse sattumise ohtu. Funktsiooniga Connected Safety avab Volvo tee tulevikku. Connected Safety on hetkel saadaval Rootsis ja Norras.


Volvo dünaamiline roolisüsteem
2013. aastal turule toodud murranguline Volvo dünaamiline roolisüsteem (VDS) on paljude inimeste sõiduharjumusi põhjalikult muutnud. Ideaalne stabiilsus suurel kiirusel, täielik juhitavus väikesel kiirusel ning oluliselt väiksem koormus lihastele ja liigestele. Kui veok läheneb tahtmatult teekattemärgisele, sekkub süsteem sõidurajal püsimise abiga ning aitab juhil veoki sõidurajale tagasi suunata. Koos stabiilsusabiga aitab see vähendada külglibisemise ohtu. See tähendab omakorda suuremat ohutust ja vähem kutsehaiguste ohtu.


Avariipidurdusega kokkupõrkehoiatus
2012. aastal esitles Volvo Trucks avariipidurdusfunktsiooniga kokkupõrkehoiatuse süsteemi. Aktiivse ohutusseadise radar ja kaamera tuvastavad veoki ees olevaid sõidukeid. Kui veoki pikivahe ees liikuva sõidukiga on liiga väike, sekkub avariipidurdusega kokkupõrkehoiatus ja hoiatab veokijuhti. Vajaduse korral rakendab süsteem kokkupõrke vältimiseks pidurid.


Turvavöö
Turvavöö kasutamine on lihtne viis liiklusõnnetuse korral ohutuse tagamiseks. Turvavöö võeti Volvo Trucksi veokitel kasutusele 1979. aastal.