Veokid

Volvo Trucks: “Veeldatud gaas on parim turul saadaolev kliimasäästlik alternatiiv raskete piirkondlike ja kaugvedude korral”

Diisli asendamine veeldatud maagaasi või biogaasiga võimaldab oluliselt vähendada raskeveokite CO2-heitmeid. Kuigi veeldatud maagaasi (LNG) kasutatakse tänapäeval peamiselt tööstusettevõtetes, on sellel suurepärased eeltingimused, et olla konkurentsivõimeline ja märkimisväärsete keskkonnaeelistega veokikütus. See on Volvo Trucksi seisukoht ja ettevõte intensiivistab praegu gaasikütusel töötavate veokite arendamist raskete piirkondlike ja kaugvedude jaoks.
Volvo Trucks: “Veeldatud gaas on parim turul saadaolev kliimasäästlik alternatiiv raskete piirkondlike ja kaugvedude korral”

Intensiivsest kaubaveost tingitud keskkonnaohtlike heitmete vähendamine on raske ülesanne, millega tegelevad poliitikud, vedude tellijad, veoettevõtted ja sõidukitootjad. Mais tutvustas EL määrust, mille kohaselt tuleb CO2-heitmete vähendamise meetmena alates 2019. aastast deklareerida raskeveokite tekitatud CO2-väärtusi.

"Paljud meie kliendid ja omakorda nende kliendid töötavad juba intensiivselt selle nimel, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Määrus on tõukejõuks arengule heitmete vähendamise suunas, milles me näeme selget võimalust LNG turuosa suurendamiseks selle ülesande lahenduse olulise osana. Meie visioonis on Volvo veokid lõpuks heitmevabad. Seda on võimalik saavutada mitte üksiku lahendusega, vaid mitme lahenduse paralleelse rakendamisega," ütleb Volvo Trucksi keskkonna- ja innovatsioonidirektor Lars Mårtensson.

Maagaas on muidugi fossiilkütus, kuid diislikütusega võrreldes tekitab see 20% vähem CO2-heitmeid. Kui selle asemel kasutada biogaasi, saab kliimamõju vähendada kuni 100%.

Vedelal kujul metaani (LNG - Liquefied Natural Gas, veeldatud maagaas) kasutamisega on võimalik tankida suuremaid kütusekoguseid ning sellega tagada kaugvedudeks vajalik sõiduulatus. Nii maagaas kui ka biogaas sisaldavad palju metaani, mis on tugeva mõjuga kasvuhoonegaas. See muudab eriti oluliseks gaasilekke riski minimeerimise transportimise, tankimise ja veoki töötamise ajal.
Biogaasi toodetakse praegu ainult piiratud kogustes, kuid maagaasi pikaajaline kättesaadavus kõikjal maailmas suurepärane. See on oluline tingimus suuremahuliseks laiendamiseks, nagu ka konkurentsivõimeline hind. Paljudes Euroopa riikides maksab maagaas vähem kui diislikütus. LNG-taristu laiendamise strateegia kuulub ka Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide tegevuspakettidesse Euroopa pikaajalise energiavarustuse tagamiseks.

"Kokkuvõttes muudab see veeldatud gaasi parimaks turul laialdaselt kättesaadavaks kliimasäästlikuks alternatiiviks kaug- ja raskevedude korral. Nüüd on vaja gaasikütusel töötavad veokeid, mis jõudluses ja kütusekulus suudavad konkureerida diiselveokitega ning LNG-taristu jätkuvat laiendamist. Mõlemas on saavutatud suurt edu," räägib Lars Mårtensson.

Pildid