Veokid

Volvo Trucks on valmis veokite kütusekulu ja CO2 heitmete deklareerimisele kehtestatud uuteks nõueteks

Alates 1. jaanuarist 2019 peab ELis toodetud raskeveokite kohta esitama kütusekulu ja CO2 heitkoguse andmed. Uute reeglite eesmärk on lihtsustada ostjal väikese kütusekulu ja väiksema keskkonnamõjuga veoki valimist, aidates sel moel kaasa veokitranspordist tekkivate heitkoguste vähendamisele. Volvo Trucksi jaoks on uued nõuded teretulnud täiendus neile võtetele, mida tööstusharus juba kasutatakse.

„Tänu andmete deklareerimisele on tarbijal selge ja võrreldav ülevaade kütusekulu ja CO2 heitmete kohta, mis teeb veoki valimise lihtsamaks," ütleb Volvo Trucksi keskkonna- ja innovatsioonidirektor Lars Mårtensson.
„Kuid veelgi olulisem on see, et nüüd keskendutakse veelgi enam energiatõhususele ja keskkonnamõjule. Tegemist on väga tähtsa küsimusega nii autotööstusele kui ka transpordisektorile ja ühiskonnale tervikuna."

ÜRO Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) andmetel tekib 6% maailma kasvuhoonegaaside heitmetest raskeveokite tõttu ja transpordisektor kasutab palju fossiilkütuseid.

"Seepärast loodamegi, et uued nõuded andmete deklareerimisele toovad kaasa ka majanduslikud stiimulid, tänu millele oleks vähem kulukas vahetada vanad sõidukid uute vastu, mis oleksid energiatõhusamad ja tekitaksid vähem CO2 heitmeid," sõnab Lars Mårtensson.

Praegu ei ole uute nõudmistega seotud maksude või soodustuste kohta midagi otsustatud. Siiski eeldatakse ELi „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia" kohaselt, et veokitranspordist tingitud CO2 heitmed vähenevad keskmiselt 1,5 % aastas kuni aastani 2030.

Kütusekulu on vähenenud
Muidugi pole energiatõhusus ei veokitootjatele ega veoettevõtjatele uus teema. Euroopa keskmisele veoettevõtjale moodustab kütus umbes kolmandiku muutuvkuludest. Seepärast on kõik kütusekulu vähendamise meetmed majanduslikus mõttes huvitavad. Energiatõhusus annab märkimisväärse konkurentsieelise.

„Energiatõhusus on Volvo Trucksile alati olnud üks põhiteemasid," jätkab Lars Mårtensson. „Alates 1990ndate algusest on meil õnnestunud uute veokite kütusekulu vähendada ühe viiendiku võrra* ja jätkame kütusekulu vähendamist igal aastal. Energiatõhususe parandamine on kõige olulisem mõõde, millega minimeerida veoki mõju keskkonnale."

Andmete deklareerimine on alguspunkt
Volvo Trucksi kliendid panustavad palju energiatõhususe parandamisse. Paljud transpordiettevõtted on kütusekulu vähendamisel suure sammu edasi astunud, paraku ei saa seda aga öelda kõigi kohta. Lars Mårtenssoni sõnul võikski deklareeritud andmed uue veoki valimisel kasulikud olla eeskätt neile, kes seni kütusekulul silma peal ei ole hoidnud.

„Deklareerimine on hea alguspunkt, mis näitab kätte õige liikumissuuna, kuid see on siiski vaid osa tervikpildist. Selleks, et veoki töö ajal kütusekulu ja keskkonnamõju võimalikult väiksena hoida, peab iga masin toimima optimaalselt tänu õigele varustusele ja teenustele. Näiteks säästva sõidu koolitus juhtidele ja nutikad transpordiplaneerimise vahendid aitavad tublisti kaasa heade tulemuste saavutamisele. Meie pakume kliendile alati täislahendust, mis tagab võimalikult hea tõhususe ja tulemuslikkuse. Ühtlasi on see kasulik keskkonnale," teeb Lars Mårtensson kokkuvõtte.

Faktid
1. jaanuarist 2019 tuleb ELis uute veokite müügil deklareerida veoki kütusekulu ja CO2 heitmed. Regulatsioon hakkab erinevat tüüpi raskeveokitele kehtima järk-järgult.

Deklaratsioonis esitatud andmed peavad olema arvutatud iga veoki jaoks eraldi ning tehase spetsifikatsiooni ja kasutusotstarbe kohaselt.

Deklareeritavate andmete aluseks võetakse ELi sertifikaadiga standardne sõidutsükli simulatsioon.

* Võrreldes 1991. aasta Volvo F12 mudelit 2016. aasta Volvo FH13 mudeliga.

Pildid