Veokid

Volvo Trucksi uued juhiabisüsteemid tõstavad ohutuse uuele tasandile

Suurem liiklusohutus ja parem töökeskkond veokijuhtidele. Need eesmärgid on saavutatud Volvo dünaamilisel roolisüsteemil põhineva Volvo Trucksi uue juhiabisüsteemiga. See auhindadega pärjatud uuendus aitab raskeveokeid roolida murranguliselt uuenduslikul moel.
Volvo Trucksi uued juhiabisüsteemid tõstavad ohutuse uuele tasandile

"Volvo dünaamiline roolisüsteem on tõepoolest muutnud veokijuhi tööd rooli taga. Parem suunastabiilsus, lihtsam manööverdamine ja suurem mugavus on vähendanud liiklusõnnetuste ja lihaspingest põhjustatud tervisekahjustuste ohtu. Täiendasime oma edukat süsteemi uute funktsioonidega, mis aitavad muuta liikluskeskkonda veelgi ohutumaks. See on kooskõlas meie eesmärgiga, et ükski Volvo veok ei satuks mitte kunagi liiklusõnnetusse. Need funktsioonid töötati välja, et aidata veokijuhtidel vältida kõige sagedamini esinevaid ohuolukordi, mida oleme liiklusõnnetuste uurimisel tuvastanud," ütleb Volvo Trucksi liiklus- ja tooteohutuse juht Carl Johan Almqvist.

Ühendades Volvo Dynamic Steeringi muude mugavust ja ohutust suurendavate süsteemidega, on Volvo Trucks välja töötanud kaks liiklusõnnetuste vältimise juhiabisüsteemi: Volvo dünaamilise roolisüsteemi koos stabiilsusabiga ja Volvo dünaamilise roolisüsteemi koos sõidurajal püsimise abiga.

Külglibisemise õigeaegne vältimine

"Kujutage ette, et sõidate märjal ja libedal teel ning äkki märkate, et veoki tagaosa haarduvus asfaldiga hakkab kaduma. Külglibisemise ennetamiseks keerate rooli ettevaatlikult vastupidises suunas, kuni oht on möödas. Täpselt nii töötab ka Volvo dünaamiline roolisüsteem koos stabiilsusabiga. Suur eelis seisneb selles, et süsteem tuvastab ohu ja aitab veokit stabiliseerida enne, kui olete isegi märganud, et midagi on juhtumas," selgitab Carl Johan Almqvist.

Teelt väljasõidu ohu ja tahtmatu sõidurajalt kõrvalekaldumise vähendamine

Järgmine ohutusuuendus, Volvo dünaamiline roolisüsteem koos sõidurajal püsimise abiga, ulatab veokijuhile abikäe, kui süsteem tuvastab, et veok hakkab teekattemärgist ületama. Rooli kerge keeramine sobivas suunas ja selle õrn vibreerimine teavitavad veokijuhti ning aitavad veoki sõidurajale tagasi suunata. 

Rooli keeramise takistuse kohandamine juhile

Peale kahe uue juhiabisüsteemi on Volvo Trucks turule toonud kauaoodatud funktsiooni, mis võimaldab Volvo Dynamic Steeringiga varustatud veokitel muuta rooli keeramise takistust.

"Igal veokijuhil on oma arvamus sellest, kui kerge või raske peab rool olema. Nüüd saab iga veokijuht rooli keeramise takistuse soovikohaseks seada ja nii tagada mugava, pingevaba ja ohutu sõidu. See on väga praktiline lahendus, eriti selliste veokite jaoks, mille juhid sageli vahetuvad," lausub Carl Johan Almqvist.

Uute funktsioonide andmed

• Volvo dünaamiline roolisüsteem on välja töötatud selleks, et automaatselt kompenseerida teepinna ebatasasusi ja vältida rooli vibreerimist ning selleni kanduvaid tõukeid. Väikesel kiirusel on rooli keeramine umbes 75% kergem. See on väga suur eelis tagurdamisel ja kitsastes kohtades manööverdamisel.

Kui veokijuht rooli vabastab, naaseb rool automaatselt keskasendisse. Suurel kiirusel ning isegi viletsamatel teedel ja tugeva külgtuule korral säilitab veok kindla suuna. See tehnoloogia põhineb veoki hüdraulilisel roolivõimendil ja seda toetaval elektrooniliselt juhitaval elektrimootoril, mis pidevalt reguleerib rooli keeramist ja annab vajaduse korral täiendava jõu.

• Volvo dünaamiline roolisüsteem koos stabiilsusabiga. Volvo Dynamic Steering töötab koos veoki elektroonilise stabiilsusprogrammiga. Raami andurid jälgivad pidevalt veoki pöördumist vertikaaltelje ümber ja kui tuvastatakse väiksemgi külglibisemise võimalus, lülitatakse sisse süsteem, mis annab roolile väikese lisajõu ja aitab veokijuhil vastassuunas roolida, stabiliseerides sel viisil veoki.

• Volvo dünaamiline roolisüsteem koos sõidurajal püsimise abiga. Volvo Dynamic Steering töötab koos veoki sõidurajal püsimise abisüsteemiga kiirusel üle 55 km/h. Süsteem jälgib kaamerate abil veoki asendit. Veoki võimaliku sõidurajalt väljasõidu ohu korral rakendub roolimisabi ja aitab veokijuhil naasta soovitud suunda. Kui vaja on täiendavat abi, hoiatab veokijuhti hoiatussignaali asemel rooli õrn vibreerimine.

• Kohandatav Volvo dünaamiline roolisüsteem. Rooli keeramise takistuse seadmine veokijuhile sobivaks tagab mugava sõidu.

Link kõrgresolutsiooniga piltidele: link

Tutvuge ka videoga: link