Veokid

Volvo Connecti turuletulekuga liidetakse paljud digi- ja ühendatud teenused ühte kasutajasõbralikku portaali.

Uus kliendiportaal Volvo Connect on ühtne liides digiteenuste ja funktsioonide jaoks ning selle kasutuselevõtmise abil muudab Volvo Trucks veelgi lihtsamaks klientide juurdepääsu kõigile hüvedele, mida pakuvad digitehnoloogia ja ühenduvus.
 With the launch of Volvo Connect, many digital and connected services add one user-friendly portal.

Veokiomanikud ja veoettevõtted kasutavad oma ettevõtte jõudluse ja tõhususe parandamiseks üha sagedamini andmeside- ja digiteenuseid. Aga see tähendab ka erinevate süsteemide ja liideste kasutamise suurenemist. Volvo Connecti turuletulekuga liidetakse paljud digi- ja ühendatud teenused ühte kasutajasõbralikku portaali. Volvo Connect võetakse kasutusele 2018. aasta septembris ning lähiaastatel ajakohastatakse ja laiendatakse seda regulaarselt.

"Volvo Connect võimaldab ühest kohast juurdepääsu paljudele ettevõtte arendamiseks ja igapäevaseks äritegevuseks vajalikele olulistele teenustele ja teabele," ütleb Volvo Connecti projektijuht Carina Holm. "Peale veokipargi haldussüsteemi ja hoolduse planeerimise pakub see tuge veel paljudes igapäevatöö aspektides, sealhulgas juhtimisel ja õigusaktide järgimisel. Volvo Connect on ka e-poe keskkond, mille kaudu saab tellida ja aktiveerida täiendavaid teenuseid. Kasutajad saavad liidest kohandada nii, et nende jaoks kõige olulisem info ja teenused on kiiresti ja kergesti juurdepääsetavad."

Data Access - uus pilveteenus erinevate tootjate veokitest koosneva veokipargi jaoks

Koos Volvo Connecti turuletulekuga võtab Volvo Trucks kasutusele ka andmepääsu haldusvahendi Data Access - uue teenuse, mis võimaldab veoki andmeid salvestada ja neile pilve kaudu juurde pääseda Remote FMS-i standardi (rFMS) kohaselt. See võimaldab andmeid ühendada klientide olemasolevate süsteemidega ja kasutada veokite andmeid töö tõhustamiseks erinevate tootjate veokitest koosnevas veokipargis olenemata veoki mudelist või tootjast.

Uued digiteenused on ka ohutusaruanne, mille eesmärk on aidata kliendil jälgida ohutut sõidukäitumist ja kasutada aktiivse ohutussüsteemi hüvesid, ning veoki seisundi seireteenus, mis jälgib veoki põhikomponente ja aitab tuvastada võimalikke tõrkeid nende viivitamata remontimiseks või tähelepanu pööramiseks veoki järgmise hoolduse ajal. 
"Alguses sisaldab Volvo Connect neid kolme teenust ja täiendavaid teenuseid, sealhulgas Dynafleeti ja hoolduse planeerimise teenust," lisab Carina Holm. "Ajapikku lisame sisu ja kliendid saavad valida nii meie kui ka ettevõtteväliste arendajate pakutava teabe, funktsioonide ja teenuste laia valiku hulgast. See aitab neil optimeerida oma ettevõtte erinevaid tegevusi."

Digitulevikuks valmis

Volvo Connecti turuletulek toimub ajal, kui üleminek digitehnoloogiale muudab inimeste elu- ja tööviisi ning veondusvaldkond ei ole erand.

"Uued tarkvaraplatvormid, näiteks sõidukite ühiskasutus ja reisiteenused, loovad uusi ärimudeleid ja tarbijakäitumist," ütleb teenuste ja kliendikvaliteedi valdkonna vanemasepresident Karin Falk. "Täna on veondusvaldkonnas jätkuvalt palju võimalusi läbipaistvuse, tõhususe ja jõudluse suurendamiseks. Ühenduvuse ja andmeanalüüsi ühendamine avab meie klientide toetamiseks uued võimalused."

Volvo Connect töötati välja pikaajalise lahendusena, mis arvestab kiire arengu trende. Volvo Trucks, tööstusharu partnerid ja kolmandate osapoolte tarkvaraarendajad töötavad välja uusi funktsioone, teevad kättesaadavaks uut infot ja arendavad uusi digiteenuseid. Volvo Connect annab nendele teenustele täieliku juurdepääsemise ja kasutamise võimaluse. See aitab ka ettevõtetel sujuvalt üle minna uude põnevasse digiajastusse.

Volvo Connecti turuletulek ja kättesaadav sisu rakenduvad eri turgudel erinevatel aegadel.

Faktid: kliendiportaal Volvo Connect

Volvo Connect ühendab digi- ja ühendatud teenused ühte liidesesse, hõlbustades juurdepääsu ettevõtte arendamiseks ja igapäevaseks äritegevuseks vajalikule olulisele teabele, uudistele ja funktsioonidele. Kliendiportaali on koondatud näiteks järgmised funktsioonid:
• Dynafleet - Volvo Trucksi veokipargi haldussüsteemi äsja uuendatud versioon
• Service planning - hoolduste planeerimise rakendus korralise hoolduse ja korrashoiu andmete vaatamiseks
• Data Access - see uus teenus on andmepääsu haldusvahend, mis kliendi süsteemiga ühendatult võimaldab veoki andmeid pilve salvestada ja neile juurde pääseda olenemata veoki mudelist või tootjast.
• Safety Report (ohutusaruanne) - on rakendus, mille abil saab jälgida ja tuvastada selliseid kriitilisi ohutustegureid, nagu järsk pidurdamine ja turvavöö kasutamine, ning neid seejärel kasutada veokijuhi nõustamiseks ja koolitamiseks
• Vehicle Status (veoki seisund) - teenus veoki põhikomponentide jälgimiseks ja kohe remontimist või veoki järgmise hoolduse ajal parandamist vajavate võimalike tõrgete tuvastamiseks
• Asset Management- varahalduse rakendus annab ülevaade veokipargi kõikidest varadest, mitte ainult veokitest 
• Workshop History - hooldustöökoja ajalugu tagab detailse ülevaate iga veoki remonditöödest Volvo esinduses

Volvo Connect on välja töötatud partnerluses Volvo kontserni organisatsiooniga Connected Solutions, mis juhib ühendatud teenuste ja lahenduste väljatöötamist ning teenusepakkumist.

Link piltidele: link

Link Volvo filmidele: link