Veokid

Liiklusohutusprogrammis PEATU VAATA LEHVITA osales 2018. aastal 4710 last

Volvo Estonia ja Neste Eesti viisid 2018. aastal üle Eesti läbi liiklusohutusprogrammi PEATU VAATA LEHVITA, mille eesmärgiks tutvustada koolieelikutele ja algklasside õpilastele ohutut liiklemist veokite ümbruses. Kokku läbisid koolitusprogrammi 4710 kooli- ja lasteaialast, läbi viidi 367 koolitust üle Eesti.
Liiklusohutusprogrammis PEATU VAATA LEHVITA osales 2018. aastal 4710 last
Kokku läbisid koolitusprogrammi 4710 kooli- ja lasteaialast, läbi viidi 367 koolitust üle Eesti.

Nii Neste kui ka Volvo Trucks põhiväärtuste hulka kuulub ohutus ning seetõttu tekkis idee Eesti 100. sünnipäevaks muuta liiklus Eesti lastele turvalisemaks. Seatud eesmärk, viia 2018. aastal läbi vähemalt 100 koolitust ning koolitada vähemalt 1000 õpilast, saavutati juba esimese poolaastaga. Seoses suure huviga, jätkati koolituste läbiviimist aasta lõpuni.

"Liiklusohutus puudutab meid kõiki – olenemata sellest, kas oleme roolis või jalakäijad. Paljude osalejate jaoks oli koolitus esmakordne võimalus veokit lähemalt uudistada ja mõista, kuidas ohutumalt veoki ümbruses liikuda," sõnab Volvo Estonia Volvo veokite müügijuht Raili Riiberg. "Soovime koolitustega jätkata ka 2019. aastal, et jõuda nende huvilisteni, kes sel aastal ajakavasse ei mahtunud," lisab Riiberg.

Koolitati nii linnades kui ka saartel

Koolitust viidi läbi üle Eesti - jõuti nii saartele kui ka äärealadele, samuti suuremad linnad ja asulad üle Eesti. Koolitusi viisid läbi Volvo Estonia ja Neste Eesti töötajad erinevatest osakondadest ja asukohtadest.

"Jalakäija on vähekaitstud liikleja ning liiklusõnnetuse korral jääb ta alati kannatavaks pooleks. Eestis toimub igal aastal kümneid jalakäija õnnetusi eelkooliealiste laste ja algklasside õpilastega, mistõttu on väga oluline lastele järjepidevalt selgitada ohutu liiklemise põhitõdesid," ütleb Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand. "Saades aru kuidas näeb jalakäijat veokijuht, mõistavad nad kindlasti ka paremini, miks on alati vajalik enne sõidutee ületamist hetkeks peatuda, vaadata ja veenduda teeületuse ohutuses, " sõnab Heinrand.

Volvo Estonia ja Neste Eesti tänavad kõiki koolitusel osalejaid ning soovivad kõigile turvalist liiklemist!

Lisainformatsioon:
Birgit-Helis Heinsalu
Volvo Estonia OÜ, turunduskoordinaator
Email: birgit.heinsalu@volvo.com
Phone: +372 5681 4757


Volvo Trucks pakub transpordilahendusi. Klienditugi on tagatud globaalse võrgustiku vahendusel, kuhu kuulub 2100 edasimüüjat ja töökoda enam kui 130 riigis. Volvo veokeid toodetakse 15 riigis üle maailma. 2018. aastal tarniti klientidele enam kui 127000 Volvo veokit. Volvo Trucks on osa Volvo Grupist, mis on üks maailma juhtivaid veoki-, bussi- ja ehitusmasinate ning mere ja tööstusmootorite tootjaid. Volvo Grupp pakub ka finantseerimise ning teeninduse terviklahendusi. Volvo Trucks põhiväärtusteks on kvaliteet, ohutus ja keskkonnahoid.