Veokid

Vaimse tervise kuu: oktoobris keskendusime töötajate vaimsele tervisele ja heaolule

Oktoobrikuus oli meie ettevõtte fookuses töötajate vaimne heaolu ja tervis. COVID-19 pandeemia on tõstnud vaimse tervise ja heaolu senisest enam tähelepanu alla, kuna “uue normaalsusega” kohanemine on toonud kaasa palju uusi väljakutseid.

Vaimse tervise kuu peamine eesmärk oli tõsta töötajate vaimse tervisega seotud teadlikkust, et osata märgata ohumärke nii iseenda kui kolleegide puhul. Lisaks oskusele märgata rääkisime ka võimalikest vaimse tervisega seotud probleemide tagajärgedest ning võimalustest nende ennetamiseks.

Kõik töötajad osalesid koostöös Eesti Töötukassaga korraldatud vaimse tervise seminaridel, kus räägiti enese vaimse tervise eest hoolitsemisest ja heaolust, ohumärkidest ja võimalikest lahendustest probleemide korral. Juhtidele viidi läbi täiendav seminar, mis keskendus eelkõige juhirolliga kaasnevatele vaimse tervise probleemidele nagu töö-vabaaja tasakaal, stress ja läbipõlemine. Kuu keskpaigas leidis aset e-õppe päev, mille raames oli võimalik omandada uusi teadmisi spetsiaalselt valitud kursustel vaimse ja füüsilise heaolu teemadel.

“Terves kehas terve vaim” põhimõttele tuginedes rääkisime lähemalt tervislikust ja tasakaalustatud toitumisest ning tiim nautis hommikueineks tervislikke smuutisid. Kogu kuu vältas ettevõttes ka sammuvõistlus, motiveerimaks töötajaid ühiselt liikuma ja mille raames koguti raha heategevuseks. Füüsilisel heaolul on otsene mõju vaimsele heaolule, tublid töötajad kogusid sammudes üle 1000 euro suuruse summa, mis annetati Sihtasutusele Kiusamisvaba Kool, et vähendada kiusamist koolikeskkonnas.

Volvo Estonia OÜ personalijuhi Triin Hartikaneni sõnul oli suur rõõm üheskoos liikuda ning senisest veel teadlikumalt mõelda nii enda kui ka oma tiimikaaslaste vaimsele tervisele. “Meil on hea meel, et ühiselt liikudes saime lisaks ka aidata abivajajaid,” lisab Hartikainen viidates üheskoos vaimse tervise kuu raames kogutud annetusele.