Veokid

KLIENTIDELT NÕUSOLEKU JA ANDMETE SAAMINE

1. Isiklike andmete ja kasutuseesmärgi töötlemine. Teie isiklike andmete töötleja on Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), reg nr 556013-9700 (edaspidi Ettevõte), aadress Gropegårdsgatan, 405 08 Göteborg, Rootsi. Osana oma äritegevusest töötleb Ettevõte teie kui kliendi poolt Ettevõttele edastatavaid isiklikke andmeid, nagu nimi, ettevõtte nimi, aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, e-post ja muud kontaktandmed. Andmeid kasutatakse veokite kasutatavust käsitleva teie infopäringu töötlemiseks ja sellele vastamiseks ning peale selle kliendisuhte administreerimiseks, hindamiseks ja arendamiseks, nt Ettevõtte ja meie (nii kontsernisiseste kui -väliste) müügiesindajate suunatud turunduskampaaniate jaoks.

2. Isiklike andmete edastamine. Isiklikke andmeid võib edastada või koordineerida (nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool) kontserni kuuluvatele ettevõtetele, meie müügiesindustele ja muudele Ettevõtte kindlatele koostööpartneritele eespool nimetatud eesmärgil.

3. Juurdepääs. Teil on õigus tasuta juurdepääsule oma andmetele üks kord aastas. Selleks peate meile esitama kirjaliku taotluse. Taotlusel peab olema teie nõuetekohane allkiri ja see tuleb saata postiga allpool esitatud aadressile. Seega ei saa te taotleda juurdepääsu oma andmetele e-posti kaudu. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Customer Service 405 08 Göteburg Sweden

4. Vigade parandamine. Teil on õigus taotleda Ettevõtte omanduses olevates isiklikes andmetes vigade parandamist, isiklike andmete blokeerimist või kustutamist.

5. Nõusolek. Meie tellimisteenust kasutades annate nõusoleku oma isiklike andmete töötlemiseks eespool esitatud viisil.

Tekkis küsimus?

Teie asukohajärgne Volvo Trucksi müügiesindaja vastab teie küsimustele. Astuge läbi, helistage või kutsuge nad enda juurde.